01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.5min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Błędy na wagę mistrzostwa?

lnminiaturka portalW sobotę, chy­ba jed­nak trze­ba to powiedzieć, prze­gral­iśmy mis­tr­zost­wo kra­ju. Niby nadzie­ja umiera ostat­nia i nigdy się nie pod­dawaj, ale trze­ba być real­is­ta­mi. Szanse na zdoby­cie tytułu są już niemal znikome, a Legii do mis­tr­zost­wa braku­je już tylko czterech punktów.

Czy moż­na znaleźć win­nego poraż­ki na Łazienkowskiej? Trud­no w ogóle o takie opinie, ponieważ sytu­ac­ja na boisku wyma­gała doko­na­nia nieza­planowanych zmi­an i jeśli Mar­iusz Rumak miał­by pomysł na zmi­anę gry drużyny, to nie miał możli­woś­ci wpłynię­cia na nią.

Gdy kon­tuzji doz­na­je napast­nik, to trze­ba wprowadz­ić rez­er­wowego, prawy obroń­ca — trze­ba zastąpić go obrońcą. A gdy na 20 min­ut przed końcem meczu uraz zgłasza środ­kowy defen­sor, tren­er pode­j­mu­je ryzyko i prze­suwa swo­ją zawod­ników, wprowadza­jąc pełnego sił ofen­sy­wnego zawod­ni­ka. I tutaj w zasadzie jeden błąd.

Oczy­wiś­cie jesteśmy po meczu i łat­wo jest wyrokować, ale cofnię­cie wypom­powanego Możdże­nia na prawą stronę defen­sy­wy było błę­dem, ponieważ to on nie zdążył za Koseckim. Trud­no mieć do “Możdża” pre­ten­sje, bo charował za dwóch i miał pra­wo być zmęc­zonym. To pier­wsze ustaw­ie­nie, kiedy na środek zszedł Trał­ka wydawało­by się być najrozsąd­niejszym i wynika­ją­cym z gry, ale to jedynie chwilowe ustaw­ie­nie, które naty­ch­mi­ast zostało skorygowane.

Moż­na mieć pre­ten­sje o to, że niek­tórzy piłkarze nie zagrali na wysokim poziomie, że zostali stłam­szeni przez rywala i nie pokaza­li pełni swoich umiejęt­noś­ci. Legia zagrała odważnie, my się cofnęliśmy i brakowało nam przede wszys­tkim jakoś­ci z przo­du. Tę stra­cil­iśmy, gdy z boiska zszedł Ślusars­ki, a pojaw­ił się na nim Teodor­czyk. Jasne “Ślusarz” nic nie pokazał, ale gdy on grał, to Lech cofnął się i dał się wysza­leć gospo­dar­zom i dopiero po prz­er­wie na wodę zagrał odważniej. Wtedy z przo­du miał już gracza, który ostat­nio zbyt częs­to zapom­i­na o umiejęt­noś­ci­ach piłkarskich.

Lech ma oczy­wiś­cie matem­aty­czne szanse na tytuł, ale słowo matem­aty­czne znakomi­cie odd­a­je sytuację.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.