02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.12min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Walcz o mistrza to nas cel!”

<span class="dquo">„</span>Walcz o mistrza to nas cel!”

Min­iony sezon Lech zakończył na drugim miejs­cu w sezonie. W Poz­na­niu wielkie nadzieje pokładano w Lidze Europe­jskiej oraz Pucharze Pol­s­ki. Jed­nak run­da jesi­en­na przyniosła rozczarowanie. Wal­czymy wios­ną tylko o majstra.

2 czer­w­ca Kole­jorz świę­tował wicemistr­zost­wo Pol­s­ki, pier­wsze w his­torii ist­nienia klubu. Poraż­ka? Nie wyda­je mi się. Po kiep­skiej jesieni 2012, „Poz­nańs­ka Loko­mo­ty­wa” nabrała rozpędu.

Lech Poz­nań musi­ał wal­czyć na trzech frontach: Liga Europe­js­ka, Puchar Pol­s­ki oraz Ekstrak­lasa. Dziś poz­na­ni­a­cy będą rywal­i­zować tylko na tym ostatnim.

Bla­maż w LE. Tak w najwięk­szym skró­cie moż­na opisać poczy­na­nia Kole­jorza w europe­js­kich pucharach. Kibice, piłkarze, sztab szkole­niowy – dla wszys­t­kich awans do fazy grupowej był min­i­mum. Sam tren­er Rumak pow­tarzał, że inny rezul­tat będzie porażką. Była katas­tro­fa. Lechi­ci pokon­ali Honkę Espoo, jed­nak w star­ciu z Żal­girisiem to wileńs­ki klub w dwumeczu był górą i przy­go­da niebiesko-białych zakończyła się zan­im tak naprawdę się rozpoczęła.

Bla­maż w PP. Lech chci­ał zrekom­pen­sować się za ubiegłoroczny fal­start w pucharze. Choć poz­na­ni­a­cy wygrali z Ter­mal­icą 4:0 to Miedzi Leg­ni­ca już nie sprostali. Nie ma co dłużej zagłębi­ać nad tymi rozgrywkami

Bla­maż w Ekstrak­lasie? Bla­maż to za duże określe­nie. Nierów­na for­ma i sła­ba skuteczność. Sześć zwycięstw, pięć remisów, cztery poraż­ki, 23 punk­ty, piąte miejsce w tabeli, 19 bramek strzelonych, 15 stra­conych – tak przed­staw­ia się statysty­cznie jesienią Lech. Dla porów­na­nia, w poprzed­nim sezonie po rundzie jesi­en­nej Lech miał na swoim kon­cie dziewięć zwycięstw, dwa remisy i cztery poraż­ki, 29 punk­tów, 20 bramek strzelonych, 14 straconych.

Na pier­wszy rzut oka nie wyda­je się, żeby Lech w porów­na­niu z rok­iem ubiegłym miał prob­le­my z strze­laniem bramek. Jed­nak każdy potwierdzi, że bolączką Lecha jest niewyko­rzysty­wanie bramkowych okazji, a jak wiado­mo niewyko­rzys­tane sytu­ację się mszczą, czego przykład mieliśmy w Białym­stoku, Chor­zowie czy Bielsko-Białej.

Mam wraże­nie, że w niek­tórych spotka­ni­ach lechit­om brakowało woli wal­ki. Jed­nak od meczu z Lechią coś w tej materii się zmieniło. W Gdańsku Kole­jorz prze­gry­wał do prz­er­wy 0:1, by ostate­cznie wygrać 4:1. Tydzień później w hicie Ekstrak­lasy to Legia pier­wsza zdobyła bramkę, jed­nak podopieczni tren­era Ruma­ka się nie pod­dali i zdołali wyrów­nać. W spotka­niu z Górnikiem Lech z pier­wszej i Lech z drugiej połowy to dwa zupełnie inne zespoły. Zabrzanie prowadzili 1:0 i kon­trolowali spoko­jnie grę, lecz Stein­bors trzykrot­nie musi­ał wyj­mować piłkę z siat­ki bramki.

Poraż­ka z Miedz­ią Leg­ni­ca i wcześniejsze nieu­dane przeprawy w LE spraw­iły, że zawrza­ło na linii kibice-piłkarze, kibice-tren­er. Oso­biś­cie lubię tren­era Ruma­ka. To młody, ambit­ny szkole­niowiec. Po ode­jś­ciu Jose Mari Bakero obec­ny szkole­niowiec przewi­etrzył szat­nię i od początku mówił, że chce budować swój zespół z nowy­mi piłkarza­mi, Ci którzy chcieli ode­jść zostali odsunię­ci na boczny tor. Kole­jorz pod wodzą młodego tren­era wygrał z Legią Warsza­wa przy Łazienkowskiej.

Kibice krzy­czeli „Na Rumaku do Europy”. Przez wło­darzy klubu tren­er Rumak zapowiadany był jako tren­er na lata. Lato i jesień 2012 nie była jed­nak udana dla poz­na­ni­aków, lecz to oni cieszyli się na koniec sezonu z wicemistr­zost­wa Polski.

Obec­nie kibice Kole­jorza mają tren­erowi wiele do zarzuce­nia. Więk­szość z nich chci­ała­by jego dymisji. Co będzie dalej z trenerem Rumakiem? Ode­jś­cia na razie nie będzie. Szkole­niowiec zosta­je na pewno do koń­ca roku. Po meczu z Zaw­iszą przyjdzie czas na koń­cowe rozliczenia.

Szpi­tal Buł­gars­ka 17 ponown­ie ma dużo wol­nych łóżek. Na początku roz­gry­wek sztab szkole­niowy zma­gał się z plaga­mi kon­tuzji. Obec­nie skład Kole­jorza wyglą­da całkiem nieźle. Według mnie w Lechu za dużo mamy indy­wid­u­al­noś­ci. To druży­na powin­na stanow­ić indy­wid­u­al­ność. Indy­wid­u­al­ność w Ekstrak­lasie. „Tylko” o mis­trza pozostało Lechowi w tym sezonie już walczyć.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.