01.02.2023, g. 19:00
PKO BP Ekstraklasa
Miedź Legnica vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.10godz.24min.
14.75 X3.60 21.73 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Walcz o mistrza to nas cel!”

<span class="dquo">„</span>Walcz o mistrza to nas cel!”

Min­iony sezon Lech zakończył na drugim miejs­cu w sezonie. W Poz­na­niu wielkie nadzieje pokładano w Lidze Europe­jskiej oraz Pucharze Pol­s­ki. Jed­nak run­da jesi­en­na przyniosła rozczarowanie. Wal­czymy wios­ną tylko o majstra.

2 czer­w­ca Kole­jorz świę­tował wicemistr­zost­wo Pol­s­ki, pier­wsze w his­torii ist­nienia klubu. Poraż­ka? Nie wyda­je mi się. Po kiep­skiej jesieni 2012, „Poz­nańs­ka Loko­mo­ty­wa” nabrała rozpędu.

Lech Poz­nań musi­ał wal­czyć na trzech frontach: Liga Europe­js­ka, Puchar Pol­s­ki oraz Ekstrak­lasa. Dziś poz­na­ni­a­cy będą rywal­i­zować tylko na tym ostatnim.

Bla­maż w LE. Tak w najwięk­szym skró­cie moż­na opisać poczy­na­nia Kole­jorza w europe­js­kich pucharach. Kibice, piłkarze, sztab szkole­niowy – dla wszys­t­kich awans do fazy grupowej był min­i­mum. Sam tren­er Rumak pow­tarzał, że inny rezul­tat będzie porażką. Była katas­tro­fa. Lechi­ci pokon­ali Honkę Espoo, jed­nak w star­ciu z Żal­girisiem to wileńs­ki klub w dwumeczu był górą i przy­go­da niebiesko-białych zakończyła się zan­im tak naprawdę się rozpoczęła.

Bla­maż w PP. Lech chci­ał zrekom­pen­sować się za ubiegłoroczny fal­start w pucharze. Choć poz­na­ni­a­cy wygrali z Ter­mal­icą 4:0 to Miedzi Leg­ni­ca już nie sprostali. Nie ma co dłużej zagłębi­ać nad tymi rozgrywkami

Bla­maż w Ekstrak­lasie? Bla­maż to za duże określe­nie. Nierów­na for­ma i sła­ba skuteczność. Sześć zwycięstw, pięć remisów, cztery poraż­ki, 23 punk­ty, piąte miejsce w tabeli, 19 bramek strzelonych, 15 stra­conych – tak przed­staw­ia się statysty­cznie jesienią Lech. Dla porów­na­nia, w poprzed­nim sezonie po rundzie jesi­en­nej Lech miał na swoim kon­cie dziewięć zwycięstw, dwa remisy i cztery poraż­ki, 29 punk­tów, 20 bramek strzelonych, 14 straconych.

Na pier­wszy rzut oka nie wyda­je się, żeby Lech w porów­na­niu z rok­iem ubiegłym miał prob­le­my z strze­laniem bramek. Jed­nak każdy potwierdzi, że bolączką Lecha jest niewyko­rzysty­wanie bramkowych okazji, a jak wiado­mo niewyko­rzys­tane sytu­ację się mszczą, czego przykład mieliśmy w Białym­stoku, Chor­zowie czy Bielsko-Białej.

Mam wraże­nie, że w niek­tórych spotka­ni­ach lechit­om brakowało woli wal­ki. Jed­nak od meczu z Lechią coś w tej materii się zmieniło. W Gdańsku Kole­jorz prze­gry­wał do prz­er­wy 0:1, by ostate­cznie wygrać 4:1. Tydzień później w hicie Ekstrak­lasy to Legia pier­wsza zdobyła bramkę, jed­nak podopieczni tren­era Ruma­ka się nie pod­dali i zdołali wyrów­nać. W spotka­niu z Górnikiem Lech z pier­wszej i Lech z drugiej połowy to dwa zupełnie inne zespoły. Zabrzanie prowadzili 1:0 i kon­trolowali spoko­jnie grę, lecz Stein­bors trzykrot­nie musi­ał wyj­mować piłkę z siat­ki bramki.

Poraż­ka z Miedz­ią Leg­ni­ca i wcześniejsze nieu­dane przeprawy w LE spraw­iły, że zawrza­ło na linii kibice-piłkarze, kibice-tren­er. Oso­biś­cie lubię tren­era Ruma­ka. To młody, ambit­ny szkole­niowiec. Po ode­jś­ciu Jose Mari Bakero obec­ny szkole­niowiec przewi­etrzył szat­nię i od początku mówił, że chce budować swój zespół z nowy­mi piłkarza­mi, Ci którzy chcieli ode­jść zostali odsunię­ci na boczny tor. Kole­jorz pod wodzą młodego tren­era wygrał z Legią Warsza­wa przy Łazienkowskiej.

Kibice krzy­czeli „Na Rumaku do Europy”. Przez wło­darzy klubu tren­er Rumak zapowiadany był jako tren­er na lata. Lato i jesień 2012 nie była jed­nak udana dla poz­na­ni­aków, lecz to oni cieszyli się na koniec sezonu z wicemistr­zost­wa Polski.

Obec­nie kibice Kole­jorza mają tren­erowi wiele do zarzuce­nia. Więk­szość z nich chci­ała­by jego dymisji. Co będzie dalej z trenerem Rumakiem? Ode­jś­cia na razie nie będzie. Szkole­niowiec zosta­je na pewno do koń­ca roku. Po meczu z Zaw­iszą przyjdzie czas na koń­cowe rozliczenia.

Szpi­tal Buł­gars­ka 17 ponown­ie ma dużo wol­nych łóżek. Na początku roz­gry­wek sztab szkole­niowy zma­gał się z plaga­mi kon­tuzji. Obec­nie skład Kole­jorza wyglą­da całkiem nieźle. Według mnie w Lechu za dużo mamy indy­wid­u­al­noś­ci. To druży­na powin­na stanow­ić indy­wid­u­al­ność. Indy­wid­u­al­ność w Ekstrak­lasie. „Tylko” o mis­trza pozostało Lechowi w tym sezonie już walczyć.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

04/02/2023 / 01:00

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.