02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.30min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Przyszli, pograli, poszli: Marcin Kikut

Przyszli, pograli, poszli: Marcin Kikut

Wstąpił do Lecha pod­czas fuzji poz­nańskiego klubu z Amicą Wron­ki, gdzie jako 19-latek wkraczał w seniorską piłkę. W niebiesko-białych barwach wys­tępował przez sześć lat zal­icza­jąc 106 wys­tępów. O dzi­wo, gra­jące­mu na pozy­cji prawego obroń­cy zawod­nikowi udało się strzelić tylko jed­nego gola dla Kole­jorza. Miało to miejsce w kwiet­niu 2009 roku, gdy w 93. min­u­cie trafił do siat­ki bramkarza Pias­ta Gli­wice usta­la­jąc wynik na korzyść Lecha Poznań.

Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że kari­era wychowan­ka Pogo­ni Bar­linek sięgnęła zen­i­tu za cza­sów jego gry przy Buł­garskiej. Zdoby­ty Puchar Pol­s­ki, Super­puchar, Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, Liga Europy, a nawet debi­ut w reprezen­tacji Pol­s­ki przy­padły Mar­ci­nowi Kiku­towi właśnie w lat­ach 2006–2012. Pod­czas swo­jej 6‑letniej kari­ery w Lechu współpra­cow­ał z cztere­ma tren­era­mi. Najwięk­szym zau­faniem obdarował go Fran­ciszek Smu­da, za którego panowa­nia Kikut wys­tąpił blisko 70 razy. W 2010 roku, jako selekcjon­er reprezen­tacji Pol­s­ki, Smu­da poz­wolił również zade­bi­u­tować byłe­mu zawod­nikowi Ami­ci Wron­ki w towarzyskim meczu z reprezen­tacją Bośni i Hercegowiny.

Przeglą­da­jąc jego doko­na­nia moż­na stwierdz­ić, że ulu­bioną liczbą Mis­trza Pol­s­ki z roku 2010 jest “1”. Marcin Kikut wyszedł z założe­nia, że jak robić coś to raz, a porząd­nie dlat­ego na swoim kon­cie ma jed­no Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, jeden puchar Pol­s­ki, jeden Super­puchar Pol­s­ki, jeden wys­tęp w pucharze Inter­to­to, jed­na asys­ta w Lidze Europy (strzał w meczu z Man­ches­terem City, którego dobił Joel Tchibam­ba), jeden gol w reprezen­tacji Pol­s­ki U‑21 i jed­na bram­ka w barwach Kolejorza.

Przy­go­da Marci­na Kiku­ta w Lechu zakończyła się wraz z upły­wem koń­ca jego kon­trak­tu w czer­w­cu 2012 roku. Mimo długich negoc­jacji, klub nie doszedł do porozu­mienia z menadżerem Marci­na Kiku­ta i obroń­ca Kole­jorza opuś­cił klub ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki tuż przed Euro 2012. Nie jest tajem­nicą, że zimą 2012 roku obroń­ca Lecha był na tes­tach we fran­cuskim Nantes. Od nowego sezonu wys­tępował jed­nak w barwach Ruchu Chorzów, w którym nie zabaw­ił długo.

Jego kon­trakt u “Niebies­kich” po roku został zer­wany z winy klubu i Kikut mógł przez sześć następ­nych miesię­cy wys­tępować jedynie w barwach reprezen­tacji Pol­s­ki zawod­ników bez kon­trak­tu. Dopiero w sty­czniu 2014 wylą­dował w łódzkim Widzewie, by po pół roku pod­pisać kon­trakt z Bytovią Bytów. W 1‑ligowym klu­bie urod­zony w 1983 roku zawod­nik wys­tępował przez kole­jny rok, by w min­ione wakac­je zmienić klub na 3‑ligową For­ma­cję Most­ki. Po sześ­ciu miesią­cach właś­ci­ciel klubu rozwiązał kon­trakt z Marcin­em Kikutem ze wzglę­du na to, że sam wyco­fał się z prowadzenia klubu piłkarskiego. 32-let­ni zawod­nik zde­cy­dował się więc pod­pisać kon­trakt z Tarnovią Tarnowo Podgórne wys­tępu­ją­ca na co dzień w IV lidze. Sam zain­tere­sowany stwierdz­ił w jed­nym z wywiadów, że gra już tylko dla zdrowia i zamierza zdobyć licencję trenera.

 fot. pzpn.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.