13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.11godz.32min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kownacki: Muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć, by stać się klasowym napastnikiem

Kownacki: Muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć, by stać się klasowym napastnikiem

Zwycięs­ki mecz z Cra­cov­ią (2:1) był 75 wys­tępem Daw­i­da Kow­nack­iego w barwach Kole­jorza. 19-let­ni wychowanek Lecha może mówić o udanym początku rundy wiosen­nej, ponieważ w ostat­nich pię­ciu spotka­ni­ach do bram­ki rywali trafi­ał 4‑krotnie — Ostat­nio udawało się strze­lać gole, dziś aku­rat nie, ale nie wszys­tko będzie wpadało. Miałem jed­ną okazję, nie wyszło. Najważniejsze, że wygral­iśmy. Wszedł za mnie Maciek Gajos, trafił bramkę, dał nam trzy punk­ty i chwała mu za to — komen­tował po meczu Kownacki.

Mecz 26. kole­j­ki Ekstrak­lasy pomiędzy mis­trzem Pol­s­ki, a “Pasa­mi” był bard­zo wyrów­nany, ale stał na najwyższym ligowym poziomie. Obie drużyny postaw­iły bard­zo wyso­ki i kon­sek­went­ny press­ing i inteligent­nie oper­owały piłką — To był bard­zo trud­ny mecz. Cra­covia bard­zo dobrze grała w piłkę. Wygral­iśmy kon­sek­wencją i wolą wal­ki. Boisko z każdą min­utą było coraz gorsze i wchodz­iło w nogi, więc było czuć zmęcze­nie. Liczy się efekt koń­cowy: 3 punk­ty. W dwóch ostat­nich meczach mamy kom­plet punk­tów. To był dla nas bard­zo ważny mecz również z tego wzglę­du, że zmniejszyliśmy stratę do wyżej notowanej Cra­covii - mówi Kownacki.

dawid kownacki

Swo­ją wyjątkową for­mą strz­elecką nas­to­let­ni sna­jper Kole­jorza nie zamierza się przech­walać. Wciąż jest świadomy, że wiele mu braku­je, ale i wszys­tko leży w jego rękach — Na każdy tren­ing i mecz wychodzę tylko po to, by prezen­tować się jak najlepiej. Przede wszys­tkim chci­ałbym popraw­ić swo­je umiejęt­noś­ci. Wiem, że mam jeszcze wiele do popraw­ienia i nie czu­ję się zawod­nikiem, który wie wszys­tko i wszys­tko umie. Pode­jrze­wam, że do koń­ca mojej przy­gody z piłką czy kari­ery będę się uczył. Bard­zo dużo jeszcze muszę się nauczyć, by być kla­sowym napast­nikiem. Ostat­nio udawało się strze­lać gole, dziś aku­rat nie, ale nie wszys­tko będzie wpadało. Miałem jed­ną okazję, nie wyszło. Najważniejsze, że wygral­iśmy — cieszy się pochodzą­cy z Gor­zowa Wielkopol­skiego zawodnik.

Nic nie rozwinie tak bard­zo młodego napast­ni­ka, jak poje­dyn­ki z kla­sowy­mi, sil­ny­mi i doświad­c­zony­mi obroń­ca­mi. W meczu z Cra­cov­ią Daw­id Kow­nac­ki kilkukrot­nie prze­grał poje­dynek z o 10 lat starszym Piotrem Pol­cza­kiem, ale jak twierdzi sam zain­tere­sowany, dzię­ki temu następ­nym razem to on będzie górą — Piotrek to bard­zo dobry, sil­ny i doświad­c­zony obroń­ca. Próbowałem z nim naw­iązać walkę i wygrałem kil­ka poje­dynków, ale ciężko było. Dzię­ki takim mec­zom i takim rywalom moje umiejęt­noś­ci mogą iść w górę, bo wiem nad czym muszę dalej pra­cow­ać. Ter­az już wiem, jak się w kole­jnych spotka­ni­ach zachowywać przy takim obroń­cy. Takie spotka­nia dużo dają i mimo, że dzisi­aj w niek­tórych sytu­ac­jach on był górą, to w następ­nych może będę lep­szy o dzisiejsze doświad­czenia i ja wyjdę zwycięsko z poje­dynku - mówi.

dawid kownacki

Gdy w walce o jak najwyższą lokatę w tabeli przeszkadza­ją kon­tuz­je, bard­zo waż­na jest ławka rez­er­wowych. Również dzię­ki niej Lech zwyciężył w ostat­nim spotka­niu, gdyż była wyraźnie moc­niejsza od tej, którą dys­ponował tren­er Jacek Zielińs­ki, co dało się zresztą zauważyć na boisku. Świeżo zmie­nieni Jóźwiak, Tet­teh, czy Gajos wprowadzili sporo oży­wienia do gry, a ten ostat­ni zdobył nawet bramkę na wagę 3 punk­tów — Wszedł za mnie Maciek Gajos, trafił bramkę, dał nam trzy punk­ty i chwała mu za to. Po tym się poz­na­je drużynę, że zmi­en­ni­cy też mogą decy­dować o losach meczu. Maciek ostat­nio grał bard­zo mało, wszedł, strzelił bramkę i mamy trzy punk­ty, więc to jest bard­zo ważne- przyz­na­je pop­u­larny “Kow­naś”.

W meczu z Górnikiem Zabrze fatal­nej kon­tuzji nabaw­ił się Szy­mon Pawłows­ki. Skrzy­dłowy mis­trzów Pol­s­ki zderzył się w powi­etrzu z zderzył się z jed­nym z rywali w powi­etrzu i doz­nał pęknię­cia koś­ci jarz­mowej. W efek­cie czeka go oper­ac­ja, która praw­dopodob­nie wyk­luczy go z roz­gry­wek do koń­ca sezonu — Nie ma co ukry­wać, że Szy­mon jest jed­nym z najlep­szych, jeśli nie najlep­szym naszym zawod­nikiem. Częs­to on kre­ował więk­szość naszych sytu­acji i dużo akcji przez niego prze­chodz­iło. Dzisi­aj go zabrakło i w jego miejsce wszedł Darko Jevtić, który również predys­pozy­c­je do kre­owa­nia gry. Strzelił gola, więc wyko­rzys­tał swo­ją szan­sę najlepiej, jak mógł. Nie ma co ukry­wać, że brak Szy­mona jest widoczny, bo zawsze mógł zro­bić przewagę w poje­dynkę i dograć fajną piłkę. Na pewno tego będzie brakowało. Mamy jed­nak sze­roką kadrę i dobrych zmi­en­ników, którzy tylko czeka­ją na swo­je szanse. Dzisi­aj dostali Darko i Maciej i oby­d­wo­je trafili do bram­ki, więc to też pokazu­je, że w zes­pole jest więcej niż 12–13 jakoś­ciowych zawod­ników. Jest ich cała 18 czy 20. Jak pokaza­ły ostat­nie mecze, Tomek Kędzio­ra z Paulusem Ara­ju­uri nie znaleźli się w kadrze, by trzy dni później już grać od początku. To dowodzi temu, że jesteśmy moc­ni i każdy, kto dosta­je szanse, ją wyko­rzys­tu­je. To jest budu­jące, bo wiemy, że ktokol­wiek nie wejdzie na boisko, zawsze pomoże — mówi Kow­nac­ki.

Dawid Kownacki

19-latek wciąż ma w głowie zeszłoroczną “gafę” w postaci akcji #DychaKow­na­sia, lecz przyz­na­je, że sporo go ta sytu­ac­ja nauczyła — Jestem bogat­szy o zeszłoroczne doświad­czenia i wiem, że cza­sem lep­iej powiedzieć mniej niż za dużo. Dla mnie każdy następ­ny mecz jest najważniejszy, jak­by miał być moim ostat­nim. Czu­ję się nieźle i trze­ba to kon­tyn­uować. Nie ma się co pod­niecać, że w pię­ciu spotka­ni­ach strzeliłem cztery gole. Ważne, żeby cała run­da była pozy­ty­w­na. Rachunek sum­ienia już zro­biłem i sku­pi­am się na ciężkiej pra­cy. Wszys­tkie rzeczy, które powodowały, że nie do koń­ca byłem w formie, zostaw­iłem za sobą - kończy nadzie­ja Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.