21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.4godz.51min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Koszulki patriotyczne Husaria

Koszulki patriotyczne Husaria

Świę­ta państ­wowe, takie jak np. 11 listopa­da, 3 maja lub imprezy przez­nac­zone dla kibiców, zwłaszcza mecze reprezen­tacji kra­ju wyma­ga­ją spec­jal­nej, wyjątkowej oprawy. Mowa tu nie tylko o przy­go­towa­niu placów, sta­dionów czy ulic, ale także, a może nawet przede wszys­tkim  o przy­go­towa­niu osób uczest­niczą­cych w tych uroczys­toś­ci­ach. Olbrzymią pop­u­larnoś­cią już od kilku lat cieszą się koszul­ki z nadruka­mi patri­o­ty­czny­mi. Tego typu odzież ofer­u­je sklep husaria, który pro­ponu­je odbior­com niskie ceny i wysoką jakość towaru.

Nowoczesne wzory i wygląd

Wygląd pro­duk­tów zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie sklepu, jest nowoczes­ny i zgod­ny z obow­iązu­ją­cy­mi aktu­al­nie tren­da­mi. Taka koszulkę, nieśmiertel­nik czy klam­rę do pas­ka powinien posi­adać każdy kibic czy oso­ba cenią­ca sobie wartoś­ci patri­o­ty­czne. Od niedaw­na te towary dostęp­ne są na wyciąg­nię­cie ręki, wystar­czy tylko wejść na stronę sklepu husaria i wybrać intere­su­ją­cy nas pro­dukt, który zna­jdziemy w pełnej ofer­cie rozmi­arowej. Ceny towarów nie są wygórowane, dosta­je­my za to pro­dukt wysok­iej jakoś­ci, twor­zony z najlep­szych materiałów.

Przykładowe produkty

Jed­nocześnie zna­jdziemy tam kul­towe zna­ki jed­noz­nacznie wskazu­jące na patri­o­tyzm, czyli sym­bol Pol­s­ki Wal­czącej, Fla­gi z Orłem, Żołnierze Wyk­lę­ci oraz z napisem Pol­s­ka. W ofer­cie sklepu zna­j­du­ją się również nieśmiertel­ni­ki oraz klam­ry do pasków. Nieśmiertel­nik to pod­sta­wowy ele­ment wyposaże­nia dzisiejszego żołnierza.

Koszul­ka Patri­o­ta z Orłem w tle

Koszul­ka patri­o­ty­cz­na Pol­s­ka flaga

Koszul­ka patri­o­ty­cz­na Znak Pol­s­ka Wal­czą­ca 1944

Dzię­ki ofer­cie sklepu Husaria, może go mieć dziś każdy cywil, który ceni sobie wartoś­ci patri­o­ty­czne pon­ad wszys­tko. Nieśmiertel­ni­ki naw­iązu­ją do sym­bolu Pol­s­ki Wal­czącej, mogą stanow­ić doskon­ały prezent, również dla obcokra­jow­ców, którzy cenią i szanu­ją pol­ską his­torię. Nato­mi­ast wysok­iej klasy klam­ra do pas­ka będzie pasowała do każdej styl­iza­cji i jed­nocześnie pod­kreślała patri­o­ty­czne uczucia.

Swój patri­o­tyzm i przy­wiązanie do kra­ju, warto pokazy­wać innym, poprzez sza­cunek do his­torii, ale także odpowied­ni strój, jaki moż­na nabyć drogą kup­na w sklepie husaria. Warto posi­adać takie pro­duk­ty w swo­jej szafie i z dumą pod­kreślać reprezen­towane przez siebie wartoś­ci patri­o­ty­czne, które w obec­nych cza­sach nieste­ty zanikają.

Jakość nadruku i gwarancja

Koszul­ka posi­a­da gra­maturę 190 g/cm i jest w 100% baweł­ni­ana. Nadruk na koszulce wyko­nany jest trady­cyjną metodą sito­druku co świad­czy o jego niezwykłej trwałoś­ci, odporny na wielokrotne pranie, kolory nadruku nie blakną, a far­ba na nim nie pęka. Dodat­ki na koszulce to fla­ga Pol­s­ki zna­j­du­ją­ca się na prawym rękawku, met­ka z logiem Husaria, którą umieszc­zono na dole z prawej strony koszul­ki oraz logo firmy wraz z rozmi­arem nadrukowane na karku od wewnętrznej strony koszulki.

Wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ały użyte przy pro­dukcji koszulek spraw­ią, że otrzy­mamy doskon­ały pro­dukt za przy­jazną cenę. Zawsze będą się one doskonale prezen­towały, przy każdej okazji i uroczys­toś­ci. Tego typu pro­duk­ty moż­na komuś śmi­ało wręczyć jako upominek. Z pewnoś­cią spraw­ią oso­bie obdarowanej olbrzymią radość.

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.