Kto pokaże mecze Ekstraklasy w sezonie 2022/2023?

Kto pokaże mecze Ekstraklasy w sezonie 2022/2023?

Pol­s­ka PKO BP Ekstrak­lasa w sezonie 2022/2023, pomi­mo fak­tu, że spadła Wisła Kraków, będzie niezwyk­le ciekawa. Jed­nym z pozy­ty­wów kole­jnego sezonu jest fakt, że do najwyższej klasy roz­gry­wkowej, awan­sowała druży­na Miedzi Leg­ni­ca, spraw­ia to, że fani z Dol­nego Śląs­ka będą mieli trzy zespoły w najwyższej lidze, mianowicie WKS Śląsk Wrocław, KGHM Zagłę­bie Lubin i Miedź Leg­ni­ca. Fanów z pewnoś­cią zain­tere­su­je też wiado­mość, że władze mis­trza Pol­s­ki, którym od niedaw­na jest Lech Poz­nań, w końcu postanow­iły moc­niej sięgnąć do kieszeni, celem sprowadzenia kla­sowych zawod­ników, co sprawi, że rywal­iza­c­ja z Legią Warsza­wa, która to druży­na zechce udowod­nić, że jest kla­sowym teamem nabierze rumieńców.

transmisje meczów ekstraklasy

Fot. Miko­laj Bar­banell / shutterstock.com

Co każdy kibic powinien wiedzieć nt. rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2022/2023?

Sezon Ekstrak­lasy rozpocznie się 23 lip­ca 2022r., jed­nakże do tego cza­su kibice poz­na­ją drużyny, które awan­su­ją do najwyższej klasy roz­gry­wkowej. Pew­na awan­su jest Miedź Leg­ni­ca, o drugie miejsce wal­czą cały czas: RTS Widzew Łódź, Korona Kielce oraz Arka Gdy­nia. Dwie najlep­sze drużyny wchodzą do PKO BP Ekstrak­lasy bezpośred­nio, trze­cia jest wyło­niona z grona zespołów, które zajmą po zakończe­niu sezonu zasad­niczego miejsce 3–6, w eWin­ner 1 Lidze. Zan­im jeszcze prze­jdziemy do tego, gdzie pokazy­wane będą trans­mis­je meczów Ekstrak­lasy, warto odpowiedzieć sobie, gdzie będzie moż­na śledz­ić baraże. Tak więc, baraże o Ekstrak­lasę, które są dwustop­niowe, śledz­ić będzie moż­na za pośred­nictwem Pol­satu Sport. W każdym z baraży, gospo­darzem będzie druży­na, która zajmie wyższą lokatę po zakończe­niu sezonu zasadniczego.

Może się okazać, że do najwyższej klasy roz­gry­wkowej awan­su­ją klu­by, które bard­zo dawno w niej nie grały, jed­nym z nich może być opol­s­ka Odra, która najlep­szy swój okres przeży­wała jeszcze w II poł. lat 70 XXw., pokazu­je to, że druży­na jest spragniona sukce­su, kibice zaś otocz­ki, która panu­je na ekstrak­la­sowych boiskach. Finał baraży o Ekstrak­lasę, zostanie roze­grany 29 maja, od godz. 20:45.

Ile klu­by mogą zaro­bić na transmisjach?

Udzi­ał w roz­gry­wkach PKO BP Ekstrak­lasy wiąże się z potężnym zas­trzykiem gotów­ki. Tak naprawdę nie wiado­mo jeszcze, która stac­ja otrzy­ma prawa do pokazy­wa­nia pił­ki klubowej na najwyższym poziomie, w Polsce. Cały czas o prawa te, trwa batalia pomiędzy Canal+ oraz plat­for­mą streamin­gową, Viaplay. Moż­na powiedzieć, że Viaplay, szturmem zdoby­wa ryn­ki piłkarskie, prawa do pokazy­wa­nia PKO BP Ekstrak­lasy na lata 2023–2027, były­by przysłowiową wisienką na tor­cie. Ter­az, prawa do trans­mi­towa­nia Ekstrak­lasy ma Canal+, który to kon­cern będzie wal­czył, by tak pozostało, by choć w najm­niejszym stop­niu powe­tować sobie ogrom­ną stratę, jaką było utrace­nie praw do pokazy­wa­nia naj­moc­niejszej ligi świa­ta, Pre­mier League.

Pol­skie klu­by bard­zo dobrze zara­bi­a­ją na trans­mis­jach, wystar­czy powiedzieć, że spół­ka zarządza­ją­ca roz­gry­wka­mi Ekstrak­lasy za sam, poje­dynczy sezon 2020/2021, wypłaciła drużynom, biorą­cym udzi­ał w roz­gry­wkach nieba­gatel­ną kwotę 230,5 mln. PLN, z każdym kole­jnym rok­iem suma ta wzras­ta, dzię­ki czemu klu­by mogą kon­trak­tować coraz bardziej uznanych zawodników.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.