03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.55min.
13.42 X3.42 23.82 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pakiet powitalny od bukmachera STS. Jaki bonus na start?

Pakiet powitalny od bukmachera <span class="caps">STS</span>. Jaki bonus na start?

Oper­a­tor zakładów wza­jem­nych, STS jest jed­nym z najbardziej pop­u­larnych legal­nych buk­macherów na pol­skim rynku. Gracze, którzy zaw­ier­a­ją kupony, bard­zo częs­to gra­ją tutaj. Warto wiedzieć, jaką ofer­tę dla swoich type­r­ów przy­go­tował ten ceniony operator.

Jaką ofertę powitalną przygotował STS?

Oper­a­tor zakładów wza­jem­nych, STS, przy­go­tował bard­zo atrak­cyjny bonus pow­ital­ny dla nowych graczy. Warto wiedzieć, że moż­na liczyć u tego czołowego, legal­nego buk­machera na korzyst­ny sts bonus bez depozy­tu. Przy reje­strowa­niu kon­ta u tego czołowego, legal­nego pol­skiego buk­machera, wystar­czy wpisać kod GIGABONUS, by po praw­idłowym prze­biegu rejes­tracji, móc liczyć naty­ch­mi­as­towo na free­bet w wysokoś­ci 30 PLN. Jest to szansa na to, by móc postaw­ić swój kupon bez żad­nego ryzyka.

W skład ofer­ty pow­ital­nej buk­machera wchodzą:

  • 100 PLN na zakład bez ryzyka;
  • bonus 1500 PLN od trzech pier­wszych wpłat;
  • 20 PLN na zakłady wirtualne;
  • 20 PLN na zakład bez ryzy­ka, na BetGames;

Jakie warunki należy spełnić?

Jak łat­wo wyliczyć, całkowi­ta wartość bonusu od STS to 1640 PLN. Celem uzyska­nia bonusu, należy zare­je­strować kon­to w STS oraz wyko­rzys­tać kod bonu­sowy. Oczy­wiś­cie, należy spełnić pewne wymo­gi, które oper­a­tor staw­ia przed gracza­mi. Zakład bez ryzy­ka o wartoś­ci 100 PLN, moż­na uzyskać przy trójkąt­nym obro­cie, o kur­sie min­i­mal­nym 1,91. Bonus od trzech pier­wszych wpłat, moż­na uzyskać po trzykrot­nym obro­cie o kur­sie min­i­mal­nym, który min­i­mal­nie wyniesie 1,91. Podob­nie, sytu­ac­ja ma się w przy­pad­ku bonusu na zakłady wirtu­alne. Tak naprawdę, jedynie zakład bez ryzy­ka na BetGames, przyz­nany jest bez żad­nych warunków.

Wiedz, że wszys­tkie ele­men­ty bonusu możesz uzyskać, nie wyk­lucza­ją się one. Cash­back o wartoś­ci 100 PLN, przyz­nany zostanie, kiedy pier­wszy zakład zostanie rozlic­zony jako prze­grany. Wiedz, że sts bonus od depozy­tu przyz­nany zostanie automaty­cznie pod warunk­iem jed­nak, że w trak­cie rejes­tracji, zaak­cep­tu­jesz warun­ki bonusu pow­ital­nego. Wiedz, że celem uzyska­nia maksy­mal­nej kwoty od depozy­tu, musisz pod­czas pier­wszej gry wpłacić środ­ki, na kon­cie uzyskasz kwotę równą wpła­conym środ­kom, jed­nakże wiedz, że nie otrzy­masz tutaj bonusu wartego więcej niż 300 PLN, nawet wtedy, gdy wpłacisz powyżej 300 PLN, to wiedz, że nie otrzy­masz więk­szej kwoty.

Pod­czas drugiej oraz trze­ciej wpłaty, uzyskasz maksy­mal­nie do 50% kwoty wpła­conego depozy­tu, jed­nak kwo­ta ta nie wyniesie więcej niż 500 PLN przy drugiej oraz 700 PLN przy trze­ciej wpła­cie. Bonus od depozy­tu zostanie wypła­cony po trzykrot­nym obro­cie, do obro­tu bonusem zostaną włąc­zone jedynie wygrane kupony.

Czy STS przygotował bonusy dla stałych graczy?

Ceniony, legal­ny buk­mach­er STS nie myśli tylko o nowych graczy, lecz pon­ad­to chce uhonorować type­r­ów, którzy od długiego cza­su wierni są marce. Gracze, którzy obstaw­ia­ją już u tego buk­machera mogą liczyć na:

  • STS Bonus Ekstra o wartoś­ci 30 PLN, na tę pro­mocję mogą liczyć type­r­zy, którzy w trak­cie jed­nego eta­pu zagra­ją za kwotę co najm­niej 231 PLN, etap trwa od poniedzi­ałku, od 1:00 do niedzieli do 23:59, więc cały tydzień;
  • STS Bonus Zaproś Kumpla, oper­a­tor chce uhonorować tych type­r­ów, którzy pole­ca­ją grę w STS swoim zna­jomym, jeśli przekonasz zna­jomego, żeby zare­je­strował się u oper­a­to­ra i pod­czas rejes­tracji wpisze, że Ty mu pole­ciłeś, by to uczynił, otrzy­masz 50 PLN;
  • STS 4 kupony, 1 gratis, bonus zostanie Ci przyz­nany, kiedy w ciągu tygod­nia zawrzesz 4 kupony za dokład­nie 11 PLN, co ważne licz­ba zdarzeń na kuponie jest bez znaczenia, wyma­gany kurs całkow­ity ma wynieść co najm­niej 1,5;

Jak widać, legal­ny buk­mach­er STS nie tylko dba o nowych graczy, lecz pon­ad­to o tych, którzy są wierni marce już jak­iś czas.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Lech Poznań II - Olimpia Elbląg

2. Liga Polska

28/02/2024 12:00

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.