Transmisje i mecze na żywo. Gdzie oglądać?

Transmisje i mecze na żywo. Gdzie oglądać?

W ostat­nich lat­ach kibice coraz częś­ciej zada­ją sobie pyta­nia. Trans­mis­je i mecze na żywo albo liga mis­trzów na żywo. Gdzie oglą­dać? Wraz ze wzrostem jakoś­ci obsłu­gi medi­al­nej wydarzeń sportowych, z roku na rok licz­ba fanów na sta­dionach zmniejsza się. Nie oznacza to jed­nak, że pod­czas najważniejszych wydarzeń sportowych try­buny świecą pustka­mi. Co zatem wybrać?

Oglądanie na stadionie

Oglą­danie wydarzeń z per­spek­ty­wy try­bun to zawsze ciekawe doświad­cze­nie. Nieza­leżnie od poziomu sportowego, bycie częś­cią dużej grupy sku­pi­onej na tym samym celu – dopin­gowa­niu jed­nej z drużyn – to duży ładunek pozy­ty­wnych emocji. Mówiąc o dopin­gowa­niu, warto mieć na uwadze, ze chodzi o zdrową sportową rywal­iza­cję, nie o obrażanie drużyny przeciwnej.

Poza tym, wyjś­cie na sta­dion i uczest­nict­wo w epokowym wydarze­niu sportowym jak np. mecz reprezen­tacji z odwiecznym rywalem czy finał dużego turnieju to coś co zostanie z nami do koń­ca życia. Coś o czym z pewnoś­cią będziemy opowiadać zna­jomym i rodzinie przez wiele lat. Wielu ludzi twierdzi nawet, że nawet najpodle­jsze spotkanie ama­torskiej ligi będzie niosło za sobą lep­sze doz­na­nia niż finał Ligi Mis­trzów obe­jrzany w domowym zaciszu.
Ktoś mógł­by zarzu­cić, że prze­cież chodze­nie na mecze nie jest dar­mowe. To praw­da, jed­nak o ile nie mówimy o najwięk­szych wydarzeni­ach sportowych w kra­ju i na świecie, zwyk­le cena bile­tu nie przekracza połowy miesięcznego abona­men­tu zakłada­jącego posi­adanie wszys­t­kich dostęp­nych w Polsce telewiz­ji sportowych.

Oglądanie transmisji

W ostat­nich lat­ach kanały o tem­atyce sportowej rodzą się jak grzy­by po deszczu. Z roku na rok pojaw­ia­ją się coraz nowsze i coraz lep­sze formy prezen­towa­nia trans­misji sportowych. Dziesiąt­ki kamer, wyso­ka jakość, pro­fesjon­al­ny komen­tarz, powtór­ki gwaran­tu­jące, że oglą­da­jące­mu nic nie umknie, możli­wość obser­wowa­nia tego wszys­tkiego z per­spek­ty­wy ulu­bionego fotela/kanapy – to są niepod­ważalne zalety.

Oczy­wiś­cie – ktoś mógł­by zwró­cić uwagę na to, że mecz obe­jrzany w telewiz­ji nigdy nie będzie tak samo emocjonu­ją­cy jak ten obe­jrzany na żywo. To oczy­wiś­cie praw­da, ale nie każdy potrze­bu­je, aż takiej daw­ki adren­a­liny. Duża część kibiców chce po pros­tu pięć min­ut przed roz­gry­wką chwycić za pilot, włączyć odpowied­ni kanał i pięć min­ut po zakończe­niu wszys­tko wyłączyć by móc zająć się czymś innym. Wszys­tko zależy od pry­wat­nych preferencji.

Dodatkowo, nie da się nie zauważyć, że nie każdy ma możli­wość oglą­da­nia wszys­t­kich wydarzeń sportowych na żywo. Trud­no bowiem na co dzień mieszkać w Polsce i co week­end z try­bun dopin­gować np. ulu­biony zagraniczny zespół albo reprezen­tację nar­o­dową. Oczy­wiś­cie, ktoś mógł­by przy­toczyć tutaj argu­ment, że powin­no się trzy­mać kciu­ki przede wszys­tkim za lokalne drużyny, ale to tem­at na dłuższą dyskusję.

Kanapowe uczestnictwo w wydarzeniach sportowych

Bycie tak zwanym „kanapowym” uczest­nikiem wydarzeń sportowych niesie jed­nak za sobą jed­ną, dość istot­ną wadę – wid­zowie mają ten­denc­je do trace­nia zain­tere­sowa­nia oglą­daną trans­misją. Według badań przeprowadzanych przez różne orga­ni­za­c­je bada­jące sport pod kątem oglą­dal­noś­ci, rośnie licz­ba kibiców nie śledzą­cych na bieżą­ca tego co dzieje się na ekranie telewiz­o­ra, a jedynie zerka­ją­cych co jak­iś czas, gdy komen­ta­tor pod­niesie głos. To również jest mate­ri­ał na dłuższą dyskusję, ale warto mieć na uwadze, że oglą­da­jąc mecz na żywo, raczej nie udało­by nam się oder­wać od boiskowych zdarzeń.

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.