Lech Poznań i Marcelin Management operatorem podczas EURO

Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment zostało wybrane na oper­a­to­ra Sta­dionu Miejskiego w cza­sie EURO 2012. Sta­dion, którym na co dzień zarządza Marcelin Man­age­ment wspól­nie z POSiR, zostanie przekazany UEFA w okre­sie 11 maja do 22 czer­w­ca. W tym cza­sie, kon­sor­cjum będzie wykony­wało na rzecz UEFA wybrane usłu­gi oper­a­torskie związane z obsługą Bułgarskiej.

Zakres obow­iązków oper­a­to­ra doty­czy przede wszys­tkim zabez­pieczenia praw­idłowego funkcjonowa­nia sta­dionu w okre­sie mis­tr­zostw. Wśród funkcji, za które będzie odpowiadał oper­a­tor są między inny­mi: ochrona, stew­ard­ing, zabez­piecze­nie medy­czne, obsłu­ga tech­nicz­na, zapewnie­nie usług tele­in­for­maty­cznych oraz sprzą­tanie i gospo­dar­ka odpadami.

- Bycie oper­a­torem sta­dionu, na którym będą roz­gry­wane mecze Mis­tr­zostw Europy, to dla nas nowe wyzwanie. Powołal­iśmy grupy pro­jek­towe, które będą odpowiedzialne za poszczególne obszary funkcjonowa­nia sta­dionu pod­czas mis­tr­zostw. Wymo­gi staw­iane przez UEFA są bard­zo konkretne, a stan­dard usług jaki musimy zag­waran­tować niezwyk­le wyso­ki — mówi Bog­dan Glein­ert, prezes Marcelin Management.

Dla kon­sor­cjum, porozu­mie­nie będzie wiąza­ło się również z możli­woś­cią dostępu pra­cown­ików Lecha i Marcelin Man­age­ment do częś­ci pomieszczeń, z których na co dzień korzys­ta­ją. Biu­ra zna­j­du­jące się na parterze I try­buny zostaną w pełni prze­jęte przez UEFA. Na I piętrze pozostaną one jed­nak w więk­szoś­ci w dys­pozy­cji klubu. Dzi­ał sportu oraz sztab szkole­niowy prze­niesie się na czas UEFA EURO 2012 do obiek­tów klubu we Wronkach.

- Zda­je­my sobie sprawę z ogro­mu pra­cy, która nas czeka z tym pro­jek­tem w najbliższym cza­sie. Przede wszys­tkim trak­tu­je­my je jako szan­sę na zdoby­cie cen­nego doświad­czenia, jak również możli­wość współpra­cy z UEFA, która orga­nizu­je najbardziej prestiżowe roz­gry­w­ki piłkarskie świa­ta, czyli Ligę Mis­trzów czy Ligę Europy – doda­je Karol Klimczak.

 

Kursy na mecze Lecha

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Egnatia Rrogozhinë - Borac Banja Luka

Liga Mistrzów

17/07/2024 21:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.