02.04.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Pogoń Szczecin
Do meczu pozostało:
6dn.8godz.38min.
12.06 X3.45 23.6 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech Poznań przesuwa Dzień Dziecka na sobotę

Lech Poznań przesuwa Dzień Dziecka na sobotę

W najbliższą sobotę, 4 czer­w­ca o godzinie 16:00 rozpocznie się Dzień Dziec­ka przy Inea Sta­dion­ie orga­ni­zowany przez Lecha Poz­nań. Kole­j­ka tyrol­s­ka, ścian­ka wspinaczkowa i balon widokowy to tylko część atrakcji, jaki klub przy­go­tował dla najmłod­szych z okazji ich świę­ta.

Wydarze­nie z okazji Dnia Dziec­ka to już stały punkt w kalen­darzu Kole­jorza. Jed­nak w tym roku licz­ba przy­go­towanych atrakcji osiąg­nie zen­it. Podob­nie jak poziom adren­a­liny uczest­ników — nie zabraknie, bowiem, również gier i zabaw w bardziej ekstremal­nym wyda­niu. Przy INEA Sta­dion­ie rozwies­zona zostanie między inny­mi kole­j­ka tyrol­s­ka, czyli lina, po której zjeżdża się trzy­ma­jąc prze­suwa­ją­cy się po lin­ie drążek. Pon­ad­to będzie moż­na spróbować swoich sił we wspinaczce po ściance, czy też spacerowa­niu po akro­baty­cznej taśmie, tzw. „slack­line”. Kto chci­ał­by nauczyć się żon­glować lub chodz­ić na szczudłach — również będzie miał do tego okazję. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali również bieg z przeszko­da­mi dla najmłod­szych „Run­maged­don Kids” oraz balon widokowy na uwięzi, która poz­woli mu osiągnąć pułap pon­ad 30 metrów.

- Zależało nam na tym, żeby dosłown­ie każdy znalazł w naszej propozy­cji na Dzień Dziec­ka coś dla siebie — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik Dzi­ału Pro­mocji i Reklamy Lecha Poz­nań. — Dlat­ego w pro­gramie pikniku Ener­gia bez Bari­er znalazły się atrakc­je dla dzieci w różnym wieku, lubią­cych różne formy akty­wnoś­ci ruchowej. Pomyśleliśmy również o tym, żeby możli­wie dużo z nich było dostęp­nych dla osób niepełnosprawnych — dodaje.

dzien-dziecka-www_1464699907_9907

W pro­gramie wydarzenia znalazły się: pokaz tań­ca na wózkach, zaję­cia z udziela­nia pier­wszej pomo­cy, tren­ing piłkars­ki z Lech Poz­nań Foot­ball Acad­e­my i tren­ing bok­ser­s­ki, kule wodne, bilard nożny, zaję­cia taneczne z Kole­jorz Girls, mal­owanie twarzy, a nawet wys­tawa amerykańs­kich aut. Zain­tere­sowani będą mogli zwiedz­ić INEA Sta­dion, zagrać w mini-krę­gle i posłuchać bajek czy­tanych przez seniorów.

- Wszys­tkie nasze inic­jaty­wy skierowane do dzieci i rodz­iców przy­go­towu­je­my z myślą o pop­u­lary­zowa­niu akty­wnego spędza­nia cza­su. Dlat­ego serdecznie zaprasza­my na INEA Sta­dion wszys­t­kich, którzy chcieli­by właśnie w taki sposób spędz­ić sobot­nie popołud­nie. Dobra zabawa i solid­na dawka endorfin gwaran­towane! — zachę­ca Woj­ciech Terpiłowski.

Piknik Ener­gia bez Bari­er odbędzie się 4 czer­w­ca w godz­i­nach 16:00–21:00. Loty balonem widokowym zaplanowane zostały od godziny 19:00 do 21:00. Udzi­ał we wszys­t­kich atrakc­jach jest bezpłat­ny.

Więcej infor­ma­cji i szczegółowa lista atrakcji dostęp­nych jest na stron­ie i fanpage’u Lecha Poznań.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

01/04/2023 / 02:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.