Nikt jak Lech. Wyjazdowy mistrz

lech historiaO seri­ach wyjaz­dowych pisano już wiele, tak samo jak o kom­pro­mi­tu­jącej w meczach przed włas­ną pub­licznoś­cią. Wyda­je się jed­nak, że sta­tus quo jest zachowany. Rywale na Lecha spinali się, gdy przy­jeżdżali na Buł­garską. Robią to nadal, ale już niedłu­go, a może ter­az, zaczną to robić, gdy „Kole­jorz” będzie przy­jeżdżał.

Dziesięć meczów wyjaz­dowych, jeden prze­grany, dziewięć wygranych. Jeden zespół w naszej lidze na wyjeździe nie prze­grał — Górnik, ale on częś­ciej remisował. Lech imponu­je, bo wygry­wa. Najczęś­ciej 1:0, ale to wystar­czy. Trzy punk­ty, to trzy punk­ty. Wygrana na wyjeździe jest tak samo waż­na jak u siebie. Jacek Zielińs­ki mógł­by dodać jeszcze, że za styl punk­tów się nie przyz­na­je i ma rację.

Chy­ba już jed­no jest pewne. Żaden zespół w naszej lidze nie wygra dziewię­ciu wyjaz­dowych spotkań w tym sezonie. A Lech nadal może śrubować swój reko­rd. Zostało mu pięć meczów, aby wynik popraw­ić. Przed meczem w Zabrzu żar­towano już, że trzy punk­ty są tak pewne jak kiedyś na Buł­garskiej. Z drugiej strony każ­da seria kiedyś się kończy i mogła właśnie we wczo­ra­jszym meczu. Nikt pre­ten­sji mieć o to by nie mógł. Jak w przy­pad­ku wcześniejszych meczów, które Lech wygry­wał także jed­ną bramką?

Takiego fenomenu jak Lech w Europie nie ma. Prze­jrza­łem najwięk­sze ligi i znalazłem tylko trzy klu­by, które mogły­by z nami rywal­i­zować. Bay­ern Monachi­um jako jedyny, podob­nie jak Lech wygrał dziewięć wyjaz­dowych meczów, ale roze­grał dwanaś­cie. Pozostałe trzy zremisował. Kole­jny­mi zespoła­mi są FC Barcelona: osiem wygranych — trzy remisy — trzy poraż­ki i PSV Eind­hoven: osiem wygranych — trzy remisy — dwie poraż­ki.

Oczy­wiś­cie każ­da z tych drużyn poza niezłą grą na tere­nie rywala dobrze prezen­tu­je się na włas­nym obiek­cie. Wszys­tkie są lid­era­mi w swoich lig­ach. Gdy­by tak udało się to przełożyć na nasze kra­jowe pod­wórko, to nie mielibyśmy powodów do pesymiz­mu. Bo czym będzie zwycięst­wo w Zabrzu, gdy prze­gra się z Bełcha­towem?

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress