Nowe otwarcie Magazynu Kolejorz. Jutro premiera

Już jutro ukaże się pier­wszy numer nowego Mag­a­zynu Kole­jorz. Niezmi­en­nie wyróż­ni­ać go będą naj­ciekawsze infor­ma­c­je z życia klubu, foto­ga­lerie uchy­la­jące rąb­ka tajem­ni­cy jak wyglą­da jego funkcjonowanie „od kuch­ni” czy wywiady z zawod­nika­mi. Cena nowego mag­a­zynu to 6,99 złotych.

- Mag­a­zyn Kole­jorz dostar­czy kibi­com wielu ciekawych treś­ci o ich ukochanej drużynie, pokaże, czym pasjonu­ją się zawod­ni­cy, opowie o marzeni­ach i pra­cy tych młodych ludzi w dąże­niu do celu — mówi Grze­gorz Sur­dyk, redak­tor naczel­ny Mag­a­zynu Kole­jorz, od 2000 roku spik­er klubowy. Łączy nas wiara – będziemy real­i­zować to hasło, pokazu­jąc dzi­ała­nia kibiców, sym­pa­tyków. Tych, którzy na co dzień nie intere­su­ją się piłką nożną będziemy zachę­cać do akty­wnego spędza­nia wol­nego cza­su, wskazu­jąc korzyś­ci i pod­powiada­jąc konkretne możli­woś­ci, nie tylko piłkarskie.

W pier­wszym numerze mag­a­zynu unikalny wywiad z Ger­go Lovrenc­sic­sem, który tylko nam opowia­da o swoich pas­jach i marzeni­ach czy mate­ri­ał Leg­en­da Powraca czyli Piotr Reiss ponown­ie w Lechu Poz­nań. Pon­ad­to, w każdym numerze kibice zna­jdą bezkom­pro­misowe feli­etony, anal­izę naj­ciekawszych meczów miesią­ca roz­gry­wanych na europe­js­kich boiskach okiem Pio­tra Reis­sa, moto kącik Krzyszto­fa Kotorowskiego czy porady diete­ty­ka, psy­cholo­ga i tren­era przy­go­towa­nia fizy­cznego dla ama­torów upraw­ia­nia sportu.

- Mag­a­zyn Kole­jorz to nie tylko mate­ri­ały poświę­cone pier­wszej drużynie. Zad­bal­iśmy o to, by na jego łamach nie zabrakło infor­ma­cji o Młodej Ekstrak­lasie czy zespołach młodzieżowych, jak również o drużynie KKS Wiary Lecha. Chce­my, aby w nowym mag­a­zynie każdy, kto kibicu­je Lechowi, znalazł coś dla siebie - doda­je Grze­gorz Surdyk.

Nową kon­cepcję Mag­a­zynu Kole­jorz real­izu­je poz­nańskie wydawnict­wo SKIVAK Cus­tom Pub­lish­ing. – Odpowiadamy za kom­plek­sową real­iza­cję pis­ma, od doboru treś­ci i szaty graficznej po druk i dys­try­bucję – mówi Dami­an Nowak, dyrek­tor wydawniczy. – Wydawanie mag­a­zynu dla tak wyma­ga­jącej grupy odbior­ców, jaki­mi są kibice klubu z Buł­garskiej to dla nas spore wyzwanie, ale cieszymy się, że może­my brać udzi­ał w tworze­niu niebiesko-białej legendy. 

Już jutro Mag­a­zyn Kole­jorz dostęp­ny będzie w ofic­jal­nym sklepie Lecha Poz­nań, stoiskach klubu zna­j­du­ją­cych się w poz­nańs­kich cen­tra­ch hand­lowych oraz w kasach stadionu.

Od poniedzi­ałku (17 wrześ­nia) Mag­a­zyn będzie moż­na zakupić w sieci sklepów part­ner­s­kich Lecha Poz­nań na tere­nie Poz­na­nia i Wielkopol­s­ki, na www.sklep.lechpoznan.pl, jak również pod­czas spotkań roz­gry­wanych na sta­dion­ie przy ul. Buł­garskiej- w kasach i w punk­tach gastronomicznych.

- Wciąż pracu­je­my nad siecią dys­try­bucji Mag­a­zynu. Dziś opier­amy się na punk­tach part­ner­s­kich klubu, ale wkrótce przed­staw­imy Państ­wu nowych part­nerów, gdyż zależy nam na tym, by pro­dukt ten był dostęp­ny dla wszys­t­kich kibiców - doda­je Dami­an Nowak.

Kursy na mecze Lecha

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.