Oceniamy lechitów za rewanż z Basel. Linetty najlepszy

Oceniamy lechitów za rewanż z Basel. Linetty najlepszy

Lech Poz­nań prze­grał w rewanżowym spotka­niu z FC Basel 0:1. Wynik nie odzwier­cied­la jed­nak tego, co dzi­ało się na boisku.

Jas­min Burić (6) — Nie miał za dużo pra­cy pod­czas meczu. Przy bram­ce nie miał żad­nych szans na obronę. Kil­ka razy jed­nak zmus­zony do interwencji.

Keb­ba Ceesay (4) — Sła­by mecz Gam­bi­jczy­ka. Nic dzi­wnego, że tren­er Sko­rża staw­ia na prawej obronie na Tomasza Kędziorę. Źle dośrod­kowywał, kil­ka razy rywale go przechytrzyli. Bram­ka Basel to jego wina — nie upil­nował rywala.

Marcin Kamińs­ki (5) - solid­ny w obronie. W drugiej częś­ci spotka­nia świet­nie podał do Dou­glasa — lechi­ci mieli wów­czas groźną sytu­ację bramkową. Dobry mecz stopera.

Dar­iusz Dud­ka (5) — poprawny mecz zawod­ni­ka. Udowod­nił, że zasługu­je na to, by grać w “11”. Na pewno spisał się lep­iej niż Tamas Kadar.

Bar­ry Dou­glas (5) - lewy obroń­ca kil­ka razy groźnie dośrod­kowywał w pole karny. Zdarzyły mu się błędy w defen­sy­wie, jed­nak był jed­nym z bardziej akty­wnych lechitów w ofensywie.

Łukasz Trał­ka (5) — dobry wys­tęp kap­i­tana Kole­jorza. Dobrze współpra­cow­ał z obroń­ca­mi, miał niezłe odbio­ry. Kil­ka razy zagroz­ił rywalom pod ich włas­ną bramką. Cen­tymetrów zabrakło, żeby wpisał się na listę strzelców.

Karol Linet­ty (7) — kole­jny raz udowod­nił, że jest niezbęd­ny w grze Lecha. Solid­ny, kon­sek­went­ny, agresy­wny. Czyś­cił w środ­ku pola niemalże wszys­tko. Poma­gał linii stop­erów w obronie kilku groźnych akcji Basel.

Dar­iusz Formel­la (4) - prze­cięt­ny wys­tęp. Nie grał kreaty­wnej pił­ki, obroń­cy czy­tali jego zachowa­nia na boisku. Zan­otował sporo strat.

Szy­mon Pawłows­ki (5) — akty­wny na lewej stron­ie boiska. Wal­czył o piłkę, dobrze wypuś­cił Lovrenc­sic­sa do sytu­acji sam na sam z bramkarzem. Momen­ta­mi niepotrzeb­nie chci­ał roze­grać indy­wid­u­al­ną akcję zami­ast podawać do kolegów.

Darko Jevtić (6) — dobry wys­tęp Szwa­j­cara. Dał dobry impuls drużynie w rewanżu. Kon­struował ładne akc­je. Sam miał okaz­je do zdoby­cia bram­ki, ale został zablokowany.

Kasper Hamalainen (5) — kil­ka razy urwał się rywalom, ale z min­u­ty na min­utę grał coraz sła­biej. Nierówny występ.

REZERWOWI

Ger­go Lovrenc­sics (6) - dobra zmi­ana tren­era Sko­rży. Szarżował na prawym skrzy­dle, miał okazję bramkową, szko­da, że nie udało się zdobyć bramki.

Marcin Robak i Denis Thoma­l­la - grali za krótko

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress