13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.11godz.38min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za wygraną w Płocku: profesor Robak, asystent Kownacki i dyrygent Majewski!

Oceniamy lechitów za wygraną w Płocku: profesor Robak, asystent Kownacki i dyrygent Majewski!

W Wielką Sobotę Kole­jorz pokon­ał na wyjeździe Wisłę Płock 3:0. Tym samym zapewnił wszys­tkim kibi­com spoko­jne Świę­ta oraz podtrzy­mał nadzieje na zdoby­cie tytułu mis­tr­zowskiego. Podopieczni Nena­da Bjel­i­cy zagrali bard­zo dobre spotkanie — dwukrot­nie na listę strzel­ców wpisał się Marcin Robak oraz raz Radosław Majew­s­ki. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z oce­na­mi wys­taw­iony­mi przez nas po tym meczu.

Śred­nia ocen — 7,23

Najlep­szy lechi­ta — Marcin Robak

Matus Put­nocky — 7

Słowak roze­grał pewne spotkanie. Trze­ba jed­nak przyz­nać, że rywale poza dwoma groźny­mi strza­ła­mi niezbyt zmusza­li go do inter­wencji. Warto zaz­naczyć bard­zo pewną grę na przed­polu. Było to już czter­naste czyste kon­to Matusa w tym sezonie, a my liczymy, że to nie koniec.

Tomasz Kędzio­ra — 6

Kap­i­tan kadry U21 nie zagrał fenom­e­nal­nego spotka­nia. Nie popełnił jed­nak żad­nych rażą­cych błędów poza jed­nym w ofen­sy­wie, kiedy to zmarnował doskon­ałą sytu­ację “sam na sam” posyła­jąc piłkę daleko w świat. Poza tym raz­iły jego niedokład­nie wrzut­ki, nad który­mi musi zde­cy­dowanie popracować.

IMG_4397

Jan Bednarek — 7

Pomi­mo tego, że zagrał tylko 45 min­ut jego wys­tęp moż­na zal­iczyć do bard­zo dobrych. “Bedi” był bard­zo pewny w swoich inter­wenc­jach, dobrze rozu­mi­ał się z Maciejem Wiluszem. Dodatkowo wiel­ki plus za asys­tę przy pier­wszej bram­ce Marci­na Roba­ka. Miejmy nadzieję, że kon­tuz­ja przez którą musi­ał zejść z boiska nie okaże się poważna.

Maciej Wilusz — 7

Były zawod­nik GKS Bełchatów po raz kole­jny wyszedł w pod­sta­wowym składzie i po raz kole­jny zal­iczył pewne 90 min­ut. Dobrze prz­ery­wał akc­je zawod­ników Wisły oraz wspier­ał Kostevy­cha, kiedy ten zapędzał się do ofensywy.

Volodymyr Kostevych — 7

Zimowy nabytek Kole­jorza częś­ciej podłączał się do akcji ofen­sy­wnych aniżeli Tomasz Kędzio­ra i czynił to też z zde­cy­dowanie więk­szą efek­ty­wnoś­cią. Jego wrzut­ki były cel­niejsze, a w dodatku dobrze funkcjonowała jego współpra­ca zarówno z Daw­i­dem Kow­nackim jak i Rad­kiem Majew­skim. Zdarza­ło mu się nie wró­cić na czas do obrony, jed­nak na szczęś­cie młodego Ukraiń­ca nie miało to żad­nych konsekwencji.

IMG_4322

Łukasz Trał­ka — 8 

Po pros­tu “Pan Pro­fe­sor” — grał jak prawdzi­wy kap­i­tan. Wal­czył o każdą piłkę, dyry­gował zespołem w środ­ku pola oraz nie dał rywalom rozwinąć skrzy­deł. Niewielu myślało, że po fenom­e­nal­nym sezonie 2014/2015 Trał­ka będzie w stanie wejść na jeszcze wyższy poziom, a wyda­je się to mieć właśnie miejsce tej wios­ny. Oby utrzy­mał ten poziom do koń­ca sezonu i prowadz­ił Lecha po trofea.

Maciej Gajos — 7

Wraz z Łukaszem Trałką zostali wczo­raj króla­mi środ­ka pola. “Gajowy” był bardziej akty­wny w ofen­sy­wnie aniżeli kap­i­tan Kole­jorza. W spotka­niu z Wisłą wykony­wał typową “czarną robotę” i na pewno spełnił tym samym oczeki­wa­nia tren­era Bjelicy.

Maciej Makuszews­ki — 6

Maki” po raz kole­jny tej wios­ny nie zach­wycił. Był niewidoczny oraz nie przynosił żad­nego pożytku w ofen­sy­wie, gdzie też więk­szość akcji toczyła się jed­nak stroną, na której grał Kownacki.

Radosław Majew­s­ki — 8 

Stał się prawdzi­wym lid­erem Kole­jorza w ataku. Ide­al­nie spisu­je się na pozy­cji numer “10”. W spotka­niu prze­ci­wko Wiśle Płock był kreaty­wny i akty­wny w ofen­sy­wie. Jego bard­zo dobry wys­tęp uko­ronował fenom­e­nal­nym trafie­niem zza pola karnego. Wys­tęp w Płocku był jego set­nym meczem w Ekstrak­lasie, a strzelony gol dzięsią­tym na kon­cie. Liczymy, że do koń­ca tego sezonu wzbo­gaci swój dorobek o kole­jne trafienia.

Daw­id Kow­nac­ki — 8

W pier­wszej połowie częs­to próbował schodz­ić do środ­ka i zgry­wać pił­ki do Roba­ka jed­nak nie przynosiło to efek­tu. Dobrze jed­nak współpra­cow­ał z Kostevy­chem. Zal­iczył bard­zo ład­ną asys­tę przy drugiej bram­ce dla Kole­jorza. Wielu zas­tanaw­iało się jak będzie funkcjonował Lech z Kow­nackim i Robakiem na boisku, jed­nak trze­ba przyz­nać, że Bjel­i­ca wiedzi­ał co robi.

IMG_4207

Marcin Robak — 9

Niemalże doskon­ały wys­tęp byłego zawod­ni­ka Pogo­ni Szczecin. Dwukrot­nie wpisał się na listę strzel­ców, co poz­woliło mu wysunąć się na pozy­cję lid­era w klasy­fikacji strzel­ców Lot­to Ekstrak­lasy — w tym sezonie już 15 trafień. Robak bard­zo dobrze pokazy­wał się do gry oraz doskonale zachowywał się gra­jąc tyłem do bram­ki. Imponowała też jego wola wal­ki, ponieważ kilkukrot­nie odbier­ał piłkę rywalom. Oby podtrzy­mał swo­ją wysoką dys­pozy­cję do koń­ca sezonu.

Lasse Nielsen — 7

Na boisku pojaw­ił się z powodu kon­tuzji Jana Bed­nar­ka, lecz trze­ba przyz­nać, że stanął na wysokoś­ci zada­nia. Duńczyk dobrze się ustaw­iał oraz prze­j­mował pił­ki zagry­wane w szes­nastkę Kole­jorza. Cieszy fakt, że w kadrze Lecha są piłkarze, którzy w każdej chwili są gotowi wskoczyć do pier­wszej jede­nast­ki i zaprezen­tować wyso­ki poziom.

Darko Jevtić 6

Szwa­j­car pojaw­ił się na boisku w 71. min­u­cie i niewiele pokazał przez te 19 min­ut. Poza jed­nym cel­nym strza­łem, które­mu i tak brakowało mocy nie pokazał nic god­nego uwagi

Mihai Radut — grał zbyt krótko, by ocenić występ

Karoli­na Tórz

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.