03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.18godz.54min.
11.95 X3.25 23.80 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oświadczenie w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

Wszys­tko wskazu­je na to, że kibice “Kole­jorza” nie będą mogli pojechać na mecz do Warsza­wy i wejść na sek­tor, ze wzglę­du na niezrozu­mi­ałą decyzję Woje­w­ody Mazowieck­iego. Dzisi­aj KKS Lech Poz­nań opub­likował Oświad­cze­nie Preze­sa Zarzą­du wobec tej decyzji.

Zarząd KKS Lech Poz­nań jest zdu­miony i obur­zony decyzją Woje­w­ody Mazowieck­iego pana Jac­ka Kozłowskiego, na mocy której spotkanie Legia Warsza­wa – Lech Poz­nań ma się odbyć bez nas, czyli bez kibiców drużyny goś­ci. Nie rozu­miemy tej decyzji i nie znamy powodów, dla których została ona pod­ję­ta. Nowoczesne i bez­pieczne sta­diony, a za taki uważany jest sta­dion Legii, powin­ny służyć wszys­tkim kibi­com, także tym wspier­a­ją­cym drużynę przyjezdną.

Decyz­ja ta jest tym bardziej niezrozu­mi­ała, że klub otrzy­mał już od warsza­wskiej Legii 1548 biletów na sobot­nie spotkanie, które cieszyły się dużym powodze­niem i w krótkim cza­sie zostały zaku­pi­one przez kibiców Lecha. Pon­ad­to, nasi kibice przez ostat­nie kil­ka dni inten­sy­wnie przy­go­towywali wyjazd, czego jed­nym z dowodów jest sfi­nal­i­zowanie umowy z PKP na pociąg spec­jal­ny, którym mieli razem bez­piecznie dotrzeć do Warszawy.

Pode­j­mu­je­my wszelkie pró­by wyjaśnienia tej sytu­acji, roz­maw­iamy z klubem Legia Warsza­wa, który jest orga­ni­za­torem spotka­nia i dążymy do tego, by ta kuri­ozal­na decyz­ja została odwołana. Ten mecz jest dla nas niezwyk­le ważny. Osła­bi­e­nie drużyny, a za takie należy uznać grę bez wspar­cia kibiców, może mieć wpływ na koń­cowy wynik tego spotka­nia. Pon­ad­to, decyz­ja o niew­puszcze­niu kibiców Lecha na try­buny z pewnoś­cią przy­czyni się do eskalacji emocji kibiców, którzy już planu­ją man­i­fes­tację na uli­cach Warszawy.

Jesteśmy przeko­nani, że w piłce nożnej najważniejsza jest radość ze wspól­nego przeży­wa­nia emocji, dlat­ego nie rozu­miemy dlaczego ktoś za wszelką cenę chce pozbaw­ić pol­s­ki fut­bol tego co w nim najważniejsze, czyli kibiców. Jako, że sami czu­je­my się kibi­ca­mi Lecha Poz­nań, deklaru­je­my, że w przy­pad­ku nie zmie­nienia decyzji Woje­w­ody Mazowieck­iego, przed­staw­iciele zarzą­du, jak również pra­cown­i­cy klubu, z wyłącze­niem osób pracu­ją­cych w dziale sportu, nie zasiądą na try­bunach sta­dionu Legii Warszawa.

Karol Klim­czak

Prezes Zarzą­du

Kursy na mecze Lecha

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Ankaragucu - Istanbulspor

Liga Turecka

02/03/2024 11:30

Mynaj - Metalist 1925 Charków

Liga Ukraińska

02/03/2024 12:00

GKS Katowice - Znicz Pruszków

1. Liga Polska

02/03/2024 12:40

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Hansa Rostock - Kaiserslautern

2. Bundesliga

02/03/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.