13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.11godz.8min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Półmetek okienka transferowego. Więcej zagadek niż transferów.

Półmetek okienka transferowego. Więcej zagadek niż transferów.

Do star­tu rundy wiosen­nej pozostało już mniej niż miesiąc, a do zamknię­cia okien­ka trans­fer­owego — trzy tygod­nie. Lech przy­go­towu­je się obec­nie do wznowienia Ekstrak­lasy na Cyprze, by następ­nie pole­cieć do Hisz­panii. W kadrze lechitów wciąż zna­j­du­je się jed­nak tylko jeden zdrowy napast­nik — Daw­id Kow­nac­ki. Zdaniem władz klubu, trans­fer wcale nie jest konieczny.

Obec­ne okienko trans­fer­owe jest jed­nym z głośniejszych w his­torii klubu z Buł­garskiej. Więcej mówi się jed­nak o ode­jś­ci­ach zawod­ników, aniżeli o nabytkach i wzmoc­nieni­ach przed walką o obronę tytułu. Zaczęło się od bom­by- Kasper Hamalainen w Legii. Później mówiło się także o tym, że również Marcin Kamińs­ki i Bar­ry Dou­glas są kuszeni przez stołeczny klub — To normalne ruchy na rynku trans­fer­owym. Zawod­ni­cy mają pra­wo pójść do pra­cy tam, gdzie chcą.Każdy klub ma włas­ną poli­tykę trans­fer­ową taką, na jaką pozwala­ją finanse - sko­men­tował pogłos­ki szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki, Jan Urban.

Upłynęło trochę cza­su, prezes Legii zdążył zde­men­tować pogłos­ki, ale na hory­zon­cie pary defen­sorów Kole­jorza pojaw­iły się kole­jne rzekome propozy­c­je. O Marcinie Kamińskim pisze zarówno holen­der­s­ki dzi­en­nik  “De Gelder­lan­der” w kon­tekś­cie trans­feru do NEC Nijmegen, jak i amerykańs­ki por­tal chicagonow.com twierdząc, że miał­by prze­jść do Chica­go Fire. Sport.pl poda­je nato­mi­ast, że szkoc­ki lewy obroń­ca uzgod­nił już warun­ki trans­feru do tureck­iego Konyas­poru i w każdej chwili jego ode­jś­cie z Kole­jorza może zostać ogłoszone.

mistrzostwo mistrz  barry douglas

Co gorsza, ze szwa­j­cars­kich mediów dowiadu­je­my się, że Darko Jevti­ciem poważnie zain­tere­sowany jest  Grasshop­per Zurych. W każdej chwili może napłynąć jeszcze poważ­na ofer­ta w spraw­ie Karo­la Linet­tego. Jeśli zarówno klub, jak i zawod­nik zde­cy­du­ją się na trans­fer, wychowanek Lecha opuś­ci Poz­nań na 2,5 roku przed upłynię­ciem kontraktu.

Wiele pieniędzy musi­ał­by więc wydać zarząd Lecha w drugiej połowie okien­ka, by uspokoić swoich kibiców i dać jas­ny przekaz całej Polsce, że po fatal­nej jesieni stać go na obronę tytułu.W liś­cie właś­ci­ciela klubu z Buł­garskiej do preze­sa Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań- Radosława Majchrza­ka może­my jed­nak przeczy­tać, że Kole­jorz to nie jest klub, w którym robi się trans­fery na każde zawołanie — Lech Poz­nań nie będzie pod wpły­wem mediów prowadz­ił awan­tur­niczej poli­ty­ki trans­fer­owej, by zwięk­sza­jąc — np. pod wpły­wem mediów — kwoty na trans­fery, podzielić los Polonii Warsza­wa czy Widze­wa Łódź- list do SKLP - pisze stanow­c­zo sekre­tarz Rady Nad­zor­czej Lecha.

Na przekór preze­sowi Rutkowskiemu, zarzą­dowi i radzie nad­zor­czej Lech koniecznie potrze­bu­je napast­ni­ka i to na gwałt. Zda­je sobie z tego sprawę i głośno komu­niku­je opiekun “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”  Jan Urban — Szukamy napast­ni­ka, bo jest nam potrzeb­ny. Wszyscy jesteśmy tego świado­mi. Pracu­je­my nad tym cały czas. Dzi­ała wiceprezes Rutkows­ki i dzi­ał scoutin­gu. Cały czas są prowad­zone rozmowy.

piotr rutkowski wladze lecha

Potwierdza to również Piotr Rutkows­ki w wywiadzie przeprowad­zonym przez Radosława Nawro­ta (Sport.pl)- Lech potrze­bu­je napast­ni­ka. Czy przyjdzie, to się okaże. Mamy kandy­datów, ale trans­fer nie musi się udać. Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki zdobyliśmy prze­cież bez napast­ni­ka- zachowaw­c­zo komen­tu­je wiceprezes. 

Od dosyć daw­na przyp­isy­wało się Artjom­sowi Rud­nev­sowi powrót do jego byłego klubu, z którym jest zresztą bard­zo związany emocjon­al­nie. Łotysz ma jeszcze pół roku kon­trak­tu do wypełnienia w Ham­bur­gu, a najbliższa run­da może być dla niego przeło­mowa w Niem­czech, gdyż Rud­nevs został przy­wró­cony do pier­wszej drużyny HSV i reg­u­larnie jest próbowany w sparingach, gdzie udało mu się nawet trafić do bram­ki. Szanse na powrót króla strzel­ców Ekstrak­lasy jeszcze w tym okienku są więc nikłe. Mówi się nato­mi­ast, że Lech zain­tere­sowany jest między inny­mi wypoży­cze­niem Kami­la Wilcz­ka, Orlan­do Sa, lub nawet wykupi­e­niem z Ruchu Mar­iusza Stępińskiego.

Do Kole­jorza dołączyli tej zimy wraca­ją­cy z wypoży­czenia Mateusz Lis i Maciej Wilusz. Zespół mis­trzów Pol­s­ki wzmoc­nił również Sisi, który najbardziej znany jest z gry w hisz­pańskiej Osas­sunie. Również na hisz­pańskim rynku trwa­ją poszuki­wa­nia napast­ni­ka odpowiada­jące­mu zarzą­dowi i scoutin­gowi Lecha. Jeśli się nie uda kogoś zakon­trak­tować, Kole­jorz i tak będzie spoko­jny — Na każdy sce­nar­iusz musimy być jed­nak przy­go­towani. Na początku sezonu wszyscy liczyli, że król strzel­ców Ekstrak­lasy- Marcin Robak będzie strze­lał dużo bramek, oraz że Denis Thoma­l­la również dołoży swo­je. Przy tych zawod­nikach miał ros­nąć młody tal­ent- Kow­nac­ki. Życie zmieniło ten sce­nar­iusz, dlat­ego nie martwmy się na zapas- chłodzi nas­tro­je Jan Urban.

Pozosta­je grat­u­lować spoko­ju i cier­pli­woś­ci, oraz czekać na rozwiązanie trans­fer­owych zagadek.

formella-rutkowski-rumak

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.