01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.20godz.6min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Problemy z Forum “Wiary Lecha”

forum WLOd samego rana kibice mają prob­lem z wejś­ciem na Forum Wiary Lecha. W wielu przy­pad­kach pod­czas pró­by jego odwiedzenia pojaw­ia się komu­nikat o zagroże­niu związanym z wejś­ciem na forum. Przed­staw­iciele Sto­warzyszenia “Wiara Lecha” infor­mu­ją jed­nak, że pracu­ją nad rozwiązaniem prob­le­mu i wkrótce powinien on zostać rozwiązany.

O prob­lemie najczęś­ciej infor­mu­ją przeglą­dar­ki inter­ne­towe, z których korzys­tamy na co dzień. Pojaw­ia się komu­nikaty, m.in.:

Strona zgłos­zona jako dokonu­ją­ca ataków!

Strona forum.wiaralecha.pl została zgłos­zona jako strona stanow­ią­ca zagroże­nie i została zablokowana zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi bezpieczeństwa.

Tego rodza­ju strony mogą próbować instalować opro­gramowanie wykrada­jące poufne dane, uży­wa­jące kom­put­era do pośred­niczenia w atakach lub uszkadza­jące system.Niektóre szkodli­we strony celowo rozpowszech­ni­a­ją niebez­pieczne opro­gramowanie, ale więk­szość z nich dzi­ała na ser­w­er­ach, na które nastąpiło włamanie.

problem

Jed­nym z rozwiązań jest zig­norowanie ostrzeże­nia, ale wiąże się z nim pewne ryzyko. - Od pojaw­ienia się pier­wszych komu­nikatów wal­czymy z prob­le­mem — może­my przeczy­tać na forum kibiców Lecha Poznań.

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.