Problemy z serwerem rozwiązane. Wracamy do sieci

portalPrzez ostat­nie kil­ka dni nie było nas w Internecie. Mieliśmy spore prob­le­my z ser­w­erem związane z jego obciąże­niem. Prace nad elim­i­nacją tych kłopotów trwały kil­ka dni, ale na szczęś­cie wszys­tko udało się napraw­ić i wró­cić do sieci.

Awar­ię ser­w­era mieliśmy w min­ioną środę o godz. 17:30. Od tego cza­su po wejś­ciu na stronę pojaw­iała się infor­ma­c­ja o prob­lemach z dostępem do strony inter­ne­towej. Jed­nak już wcześniej nasi czytel­ni­cy mogli odczuwać drob­ne niedo­god­noś­ci związane z korzys­taniem z ser­wrisu. Były one związane z dużą liczbą użytkown­ików odwiedza­ją­cych ser­wis.

Na szczęś­cie więk­szość prob­lemów mamy już za sobą i strona wró­ciła tam, gdzie jest jej miejsce. Mamy nadzieję, że nie zapom­nieliś­cie o LechNews.pl i nadal będziecie nas odwiedzać.

Przeprasza­my za te sześ­ciod­niowe prob­le­my i zaprasza­my do odwiedza­nia naszej strony!

Redakc­ja LechNews.pl

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress