07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.7godz.53min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trochim w Lechu? Bez przesady

Woj­ciech Trochim w orbicie zain­tere­sowań Lecha Poz­nań. Znaleźliśmy następcę Semi­ra Stili­cia — moż­na przeczy­tać w medi­ach. W końcu potrze­bu­je­my kreaty­wnego zawod­ni­ka na pozy­cję „dziesiąt­ki”. Ale, że on? Litoś­ci, odpuścimy trochę… albo trochim.

Infor­ma­c­je na tem­at zain­tere­sowa­nia przez Lecha zawod­nikiem Warty trak­tu­ję z bard­zo dużym przym­ruże­niem oka. Fakt, że na dwóch meczach tego klubu w obec­noś­ci swo­jego sztabu szkole­niowego pojaw­ił się Mar­iusz Rumak, nic nie oznacza. Bo to praw­da, że tren­er „Kole­jorza” był na dwóch spotka­ni­ach Warty — z Cra­cov­ią i Wisłą. Tak samo prawdą jest, że obec­ny na nich był jeden ze skautów Lecha, ale Ci obser­wu­ją mecze — choć­by ze wzglę­du na postać wypoży­c­zonego do Warty Michała Jakóbowskiego.

Pier­wsze obe­jrzał w całoś­ci, w przy­pad­ku drugiego wyszedł po pier­wszych 45 min­u­tach, ponieważ tego samego dnia, gdy Warta grała mecz Pucharu Pol­s­ki z Wisłą, krę­cono na Starym Rynku ostat­nią część fil­mu „Lech na mieś­cie”. Ale to, że na dwóch meczach był nie jest przesłanką ku temu, aby myśleć, że Rumak chce Trochima.

Owszem to wyróż­ni­a­ją­cy się zawod­nik Warty, ale to wszys­tko. Nie jest wstanie póki co wal­czyć nawet o miano ewen­tu­al­nego następ­cy Semi­ra Stili­cia. Przede wszys­tkim ze wzglę­du na swo­je walo­ry, a także brak jakiejkol­wiek kreaty­wnoś­ci. To typowy wal­czak, którego może i w Lechu braku­je. Ale nie o takich brakach mówił chy­ba ostat­nio tren­er Lecha.

Tworze­nie na pod­staw­ie obec­noś­ci na dwóch spotka­ni­ach Warty Mar­iusza Ruma­ka infor­ma­cji o jakimkol­wiek zain­tere­sowa­niu Woj­ciechem Trochimem jest tak samo poważne jak pisanie, że obec­ny na meczu Warty z Cra­cov­ią Czesław Mich­niewicz jest przymierzany do prowadzenia „Zielonych”. To, że był na tym spotka­niu jeszcze nic nie znaczy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.