07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.49min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Przecieramy oczy ze zdziwienia po raz drugi

Już trze­ci raz w tym sezonie Lech Poz­nań zde­cy­dował się na zmi­anę koszulek, w których mecze roz­gry­wać będą piłkarze tego klubu. Po „amicasmart.com” i koszulkach bez spon­so­ra, przyszła kolej na reklamę akcji „wygrajzycie.pl”. I znów rekla­mu­je­my coś, co jeszcze nie działa.

Podob­nie było w przy­pad­ku wspom­ni­anego przed chwilą „amicasmart.com”. Gdy ogłaszano nowego spon­so­ra na koszulkę Lecha Poz­nań, w której ten miał rywal­i­zować w tym sezonie w europe­js­kich pucharach, moż­na było przetrzeć oczy ze zdzi­wienia. Dom­e­na, która pojaw­iła się na koszulkach „Kole­jorza” nie dzi­ałała, a zare­je­strowana została dzień wcześniej. Dopiero po kilku tygod­ni­ach, gdy Lech już dawno odpadł z Ligi Europy i wszyscy dawno zapom­nieli o czymś takim jak „amicasmart.com”,  na stron­ie pojaw­iły się infor­ma­c­je doty­czące nowych pro­duk­tów firmy Ami­ca, hucznie reklam­owanych kil­ka tygod­ni wcześniej na koszulkach Lecha.

Tym razem jest praw­ie tak samo. Praw­ie, ponieważ strona „wygrajzycie.pl” ma zostać uru­chomiona jutro. Wiado­mo jed­nak nieco więcej niż w przy­pad­ku wcześniejszego pro­jek­tu, który spon­sorował „Kole­jorz”. Pro­moc­ja szla­chet­nej idei odd­awa­nia szpiku koś­ci, a w zasadzie tak naprawdę zgłasza­nia się do banku potenc­jal­nych daw­ców. Bra­wo, bo to faj­na inicjatywa.

Moż­na mieć jed­nak duże zas­trzeże­nia do okolicznoś­ci zaprezen­towa­nia nowego logo na koszulkach. Nie chodzi o to, że logo jest brzy­d­kie, nieczytelne, bo to rzeczy subiek­ty­wne, a to, że znów strona nie dzi­ała. Błędy, które popełniono nieco pon­ad dwa miesiące temu, hucznie skry­tykowane w Internecie, pojaw­iły się ponown­ie, po nie tak długim okre­sie czasu.

I nawet, jeśli zdarzyło się to nie z winy klubu, to ten nie powinien poz­wolić sobie na podob­ne uchy­bi­enia czy niedopa­trzenia. Moż­na zrozu­mieć, że wiele spraw robionych jest na ostat­nią chwilę, to jed­nak tego typu sytu­acje powin­ny być rozwiązane już kil­ka dni temu. W prze­ci­wnym wypad­ku moż­na ogłosze­nie nowego logo na koszulkach „Kole­jorza” prze­sunąć o kil­ka dni. Bo, po co reklam­ować coś, co jeszcze nie istnieje.

Strona ma dzi­ałać jutro, może nawet dzisi­aj, ale mimo wszys­tko takie sytu­acje nie powin­ny się zdarzać. W pro­fesjon­al­nym klu­bie, a za taki uważamy Lecha, nie moż­na do nich dop­uś­cić. A robimy to po raz drugi.

I znów moż­na przecier­ać oczy ze zdumienia.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.