Trenerski dwugłos po meczu z Jagiellonią. Urban: Praca, praca i jeszcze raz praca

Trenerski dwugłos po meczu z Jagiellonią. Urban: Praca, praca i jeszcze raz praca

Po prze­granym meczu trze­ciej kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy głos zabrali szkole­niow­cy obu zespołów. Michał Pro­bierz — tren­er zwycięskiej Jagiel­lonii, która pokon­ała Kole­jorza po dwóch bramkach Kon­stan­ti­na Vas­sil­je­va, oraz Jan Urban — opiekun Kole­jorza, który w tym sezonie nie zdobył jeszcze nawet bramki.

Michał Pro­bierz:

Wiedzieliśmy, że deter­mi­nac­ja Lecha będzie bard­zo duża. Mieliśmy na początku prob­lem z orga­ni­za­cją gry w ofen­sy­wie. Z cza­sem to popraw­iliśmy i stwarza­l­iśmy sytu­acje. Zawod­ni­cy wal­czyli o każdą piłkę. Szko­da kon­tuzji Run­ja, ale warto pod­kreślić mar­ka Wasilu­ka i jego dobrą zmi­anę. W drugiej połowie stwarza­l­iśmy więcej sytu­acji i odd­al­iśmy piękny strzał, który otworzył wynik spotka­nia. Dzisi­aj zapom­i­namy o tym meczu i czeka nas w piątek i  bard­zo ważne spotkanie z Arką. Chce­my się ter­az rozwi­jać i ros­nąć w siłę jako zespół. 

Wiedzieliśmy, że ner­wowość będzie bard­zo duża, jeśli Lech nie otworzy wyniku. Wiedzieliśmy, że Makuszewskiego będzie trud­niej z min­u­ty na minute, bo był po kon­tuzji.  To samo z Kędziorą i to się potwierdz­iło. Przełomem w takich meczach zawsze jest indy­wid­u­al­ność i taką indy­wid­u­al­noś­cią dzisi­aj był Kon­stan­tin Vassiljev.

Na Lechu nie gra się łat­wo. Trze­ba sobie zdać sprawę z tego, że Lech też grał pod dużą presją. Znam Mać­ka Gajosa i wiem, że z niczego może zdobyć bramkę.

michał probierz

Jan Urban:

Znowu się trze­ba tłu­maczyć i jest z czego. W dzisiejszym spotka­niu nie dzi­ało się nic wielkiego jeśli chodzi o sytu­acje pod­bramkowe z obu stron, aż do bram­ki. Nie mogę mieć pre­ten­sji do zespołu, bo zostaw­ili mnóst­wo zdrowia. Jesteśmy jed­nak znowu w tym samym miejs­cu. Napotkaliśmy dzisi­aj bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowaną w defen­sy­wie Jagiel­lonie i nie była to pros­ta sprawa. Jak się nie ukła­da, zaczy­na być ner­wowo. taka jest pił­ka, to jest jej część i kiedy nie idzie, trze­ba umieć z takiej sytu­acji wyjść. Tak to wszytko się poukładało i czeka nas wyzwanie, by z tego wyjść. Potrzeb­na do tego jest dobra passa

Robert zgłaszał uraz. Miał stłuc­zony mięsień, ale nie sądzę, by była to dłuższa kon­tuz­ja. Nie mamy prob­lemów z grą i kon­trolowaniem meczu. Każdy kole­jny pozy­ty­wny wynik daje ci pewnoś­ci siebie i gra się lep­iej. W ostat­nich spotka­ni­ach Robert Gum­ny grał bard­zo dobre spotka­nia, tak samo dzisiaj. 

My to też przeżyliśmy, podob­nie jak kibice. Nie może­my się jed­nak dobi­jać. Nie będziemy udawać, że nic się nie stało. Stało się i trze­ba ter­az to odwró­cić. Kibice mają pra­wo być niezad­owoleni, bo wszyscy żyje­my z wyniku. Może­my ich przy­ciągnąć na sta­dion tylko i wyłącznie dobry­mi wynika­mi. Tak się dzieje w piłce, kiedy wynik jest negaty­wny, ze się coraz bardziej stre­su­je­my. Musimy szukać pier­wszego zwycięst­wa i pier­wszej bram­ki w sobotę na wyjeździe. To co mam do powiedzenia zawod­nikom, na pewno im powiem. 

Robak nie miał za dużo sytu­acji. Był bard­zo dobrze kry­ty. Miał trud­noś­ci z wygraniem wal­ki w powi­etrzu i przepy­chaniem z obroń­ca­mi Jagiel­lonii. Nie grał bard­zo dłu­go, co na pewno nie poma­ga mu w szy­bkim zdoby­wa­niu bramek. Nie skreśla­jmy jeszcze żad­nego z naszych napast­ników.Dzisi­aj do wyniku 0:1 nie miałem w żad­nym momen­cie takiego odczu­cia, że prze­gramy ten mecz. Od stra­conej bram­ki rzeczy­wiś­cie moż­na było zobaczyć nerwowość.

Pra­ca, pra­ca i jeszcze raz pra­ca. Tylko tak moż­na wyjść z doł­ka. Dojdzie Tamas i odciąży Rober­ta, bo na jego wiek grał za dużo. Wró­ci także Darko Jevtić.

Nie wyobrażam sobie Lecha wal­czącego o pier­wszą ósemkę. W życiu. Wal­czymy o mis­trza. Dzisi­aj jest sytu­ac­ja mało kom­for­towa, ale ci zawod­ni­cy potrafią grać w piłkę. Zmi­an jest dosyć dużo i nowi zawod­ni­cy również potrze­bu­ją więcej cza­su, by się wkom­ponować. Makuszews­ki, Majew­s­ki, Lasse Nielsen, Robak, jest dużo tych zmi­an. Musimy to wszys­tko poukładać, bo to musi wyglą­dać zde­cy­dowanie lep­iej. Nie stracę wiary w to, że zdobędziemy mistrzostwo.

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.