01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.12godz.14min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Tymoteusz Puchacz: Daliśmy Lechowi przyrzeczenie

Tymoteusz Puchacz: Daliśmy Lechowi przyrzeczenie

Prz­er­wa w roz­gry­wkach PKO BP Ekstrak­lasy wcale nie oznacza nudy na kra­jowym pod­wórku. Atmos­ferę po ostat­nim wywiadzie pod­grzał Tymo­teusz Puchacz, a więc wychowanek poz­nańskiego klubu. Eta­towy lewy obroń­ca, gra­ją­cy spo­rady­cznie na innych pozy­c­jach, w roz­mowie z ofic­jal­ną stroną Lecha Poz­nań przyz­nał, że wychowankowie, mimo coraz częst­szych trans­fer­ów za granicę, nie zapom­i­na­ją o swoim pochodze­niu i co najważniejsze — celach związanych z “Kole­jorzem”.

Ofic­jal­na strona klubowa, w oso­bie rzeczni­ka Macie­ja Hen­szela, postanow­iła przeprowadz­ić obsz­erną roz­mowę z jed­nym z wychowanków. Całość moż­na przeczy­tać właśnie tam, jed­nak szczegól­ną uwagę przykuły słowa, jakie Tymo­teusz Puchacz wypowiedzi­ał w tema­cie braku tro­feów w ostat­nich latach.

Tak jak sobie obiecal­iśmy, wrócimy tutaj do Lecha wszyscy. Właś­ci­wie powinienem powiedzieć — chłopa­ki wrócą, bo ja prze­cież tutaj jestem nadal, choć oczy­wiś­cie chci­ałbym także zal­iczyć fajną europe­jską przy­godę w dobrej lidze. Stąd mówię, że wrócimy na stare lata i wtedy spróbu­je­my dokończyć to, co nam się nie udało wspól­nie wywal­czyć — czyli mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, ale także kra­jowy puchar, w ogóle tro­fea. Bo tego nam do pełni szczęś­cia do tej pory zde­cy­dowanie zabrakło — przyz­nał Tymo­teusz Puchacz.

Tymo­teusz Puchacz, podob­nie jak Jakub Mod­er jest blis­ki opuszczenia Lecha Poz­nań. Wyda­je się, że ten czas nade­jdzie po zakończe­niu trwa­jącego jeszcze sezonu. Lewy obroń­ca “Kolejorza“przyznaje jed­nak, że wspom­ni­any brak pucharów ciąży wielu wychowankom, a do tego nie ma zbyt sprzy­ja­ją­cych warunk­ów na odwróce­nie sytu­acji w tej kampanii.

Zobacz także: Szkole­niowiec Brighton chwali Jaku­ba Modera

21-latek patrzy jed­nak w przyszłość bard­zo optymisty­cznie, doda­jąc w trak­cie wywiadu, że po wojażach w Europie, wraz w kolega­mi z boiska wró­ci do Poz­na­nia, by wygrać jakieś trofeum.

Takie przyrzecze­nie padło. Bard­zo chce­my tutaj wró­cić i jeszcze pomóc Lechowi, bo ten klub to jest całe nasze życie.

 

fot. Prze­mysław Szyszka/lechpoznan.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.