Co dalej po koszmarnym sezonie Lecha? Plany transferowe Macieja Skorży

Lech Poz­nań zakończył sezon na 11. miejs­cu, mimo iż przed jego startem mówiło się, że powal­czy o mis­tr­zost­wo. Wyżej od Kole­jorza upla­sował się ryw­al zza między, Warta Poz­nań. Pon­ad­to z zespołu odszedł po zakońc­zonej kam­panii wychowanek Tymo­teusz Puchacz. Jak­by tego było mało, Lech otrzy­mał mniej fun­duszy od Ekstrak­lasy. Co planu­je Maciej Sko­rża, by odbu­dować drużynę?

Stracony sezon

Sied­miokrot­ny Mis­trz Pol­s­ki nie zal­iczy tego sezonu do udanych. Jede­nas­ta loka­ta w Ekstrak­lasie to bla­maż, a fakt, że prześ­cignęła Lecha nawet Warta Poz­nań jest kole­jnym powo­dem do smutku dla kibiców. Jak­by tego było mało, Tymo­teusz Puchacz odszedł do Union Berlin, kupi­ony za trzy i pół mil­iona euro. Ter­az tren­er Maciej Sko­rża ma nie lada wzy­wanie, by zastąpić Puchacza, wzmoc­nić i odbu­dować zespół oraz jego morale i przy­go­tować się na kole­jny sezon.

Mniejsze fundusze

Kole­jorz dostał całkiem sporo od Ekstrak­lasy, biorąc pod uwagę fatal­ny sezon. Warto jed­nak wiedzieć, że fun­dusze od spół­ki nie są roz­dawane tylko na pod­staw­ie bieżącej lokaty, ale rankingu his­to­rycznego, dzi­ałal­noś­ci w Pro Junior Sys­tem, a do tego jest też iden­ty­cz­na pod­stawa dla każdej drużyny. Lech zaro­bił 15,6 mln zł, o 5 mln zł więcej niż Warta, która zajęła wyższe miejsce w tabeli, ale i to tak wynik od pon­ad 10 mln zł niższy niż w roku ubiegłym. To, co Lech zaro­bił za grę w europe­js­kich roz­gry­wkach, stracił z naw­iązką w Ekstraklasie.

Przygotowania do następnego sezonu

Nie pora już ter­az na roz­pamię­ty­wanie fatal­nej dys­pozy­cji Lecha w ubiegłym sezonie, ale czas by przy­go­tować się do kole­jnej kam­panii. Ten sezon będzie bard­zo ważny dla Kole­jorza, bo zbliża się set­na roczni­ca założe­nia klubu. Z pewnoś­cią zatem zespołowi, tren­erowi Sko­rży i kibi­com zależy na dobrych wynikach. Moż­na będzie obstaw­iać, czy tym razem uda się powal­czyć o wysok­ie lokaty, uży­wa­jąc np. bonusu w STS. Lech Poz­nań zacznie przy­go­towa­nia jako zespół od 14 czer­w­ca, zgrupowaniem w Opaleni­cy, ale tren­er Sko­rża już ter­az inten­sy­wnie pracu­je nad wzmoc­nie­niem zespołu.

Powroty z wypożyczeń

Na początek Sko­rża postanow­ił sprawdz­ić, w jakiej dys­pozy­cji są piłkarze na wypoży­czeni­ach. Na Buł­garską mają wró­cić na trenin­gi Djord­je Crnomarković, Kar­lo Muhar i Joao Ama­r­al. Muhar ostat­nie sześć miesię­cy grał w Tur­cji w Kay­serisporze, po tym jak zimą tren­er Dar­iusz Żuraw nie znalazł dla niego miejs­ca w pod­sta­wowym składzie. Muhar zagrał w 16 meczach, w tym w 11 w pełnym cza­sie gry, zdobył 1 gola i 1 asys­tę. Muhar wró­ci do Lecha z zami­arem wal­ki o pier­wszy skład, ale może mieć prob­lem, bo do Kole­jorza dołączył Radosław Muraws­ki. Djord­je Crnomarković z kolei wraca z Zagłębia Lubin, gdzie debi­u­tował w pier­wszym składzie, ale już na wstępie zal­iczył bandy­c­ki faul i dyskwal­i­fikację na 4 spotka­nia. Po powro­cie zagrał 9 meczów ligowych i jeden w Pucharze Pol­s­ki. Bard­zo dawno niewidziany na Buł­garskiej Por­tu­gal­czyk Ama­r­al powraca po 18 miesią­cach wypoży­czenia w FC Pacos de Fer­reira, gdzie zagrał w 52 spotka­ni­ach, strzelił 2 gole i zdobył 8 asyst. W zakońc­zonym sezonie jego zespół wywal­czył awans do europe­js­kich pucharów.

Nowe nabytki

Do klubu dołączy też dwóch nowych graczy. Muraws­ki był już zakon­trak­towany w sty­czniu, ale miał do dokończenia umowę z tureckim Deni­zlisporem i dopiero od ter­az dołączy do Kole­jorza jako środ­kowy pomoc­nik. Ostat­niego dnia maja Lech sfi­nal­i­zował pier­wszy let­ni trans­fer – do klubu dołączy Joel Pereira, 24-let­ni prawy obroń­ca z Por­tu­galii. Pod­pisał cztero­let­ni kon­trakt z zespołem i będzie wal­czyć o miejsce w składzie z Alanem Czerwińskim.

Szukanie następcy Puchacza

To z pewnoś­cią nie koniec zakupów Sko­rży, bo trze­ba znaleźć następcę Puchacza. Tren­er widzi­ał­by z chę­cią na jego miejs­cu lewego obrońcę Davi­da Schneg­ga, ale wal­czy też o niego Rapid Wiedeń. Opcją B, gdy­by Schnegg nie wybrał Lecha, ma być pozyskanie Gefer­sona z CSKA Sofii. Brazyli­jczykowi kończy się obec­nie kon­trakt, więc Lech mógł­by go pozyskać za darmo.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.