03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.6godz.16min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

W oczekiwaniu na pierwsze zwycięstwo

W oczekiwaniu na pierwsze zwycięstwo

Lechi­ci czeka­ją na pier­wsze zwycięst­wo w grupie mis­tr­zowskiej. W doty­chcza­sowych pię­ciu spotka­nia podopiecznym tren­era Urbana nie udało się ani razu zgar­nąć trzech punk­tów. Po prze­granym finale Pucharu Pol­s­ki, Lech Poz­nań utrud­nił sobie zagranie w przyszłych roz­gry­wkach europe­js­kich pucharów. By wys­tąpić w nich, “Kole­jorz” musi­ał­by być na 4. loka­cie, a do niej traci aż pięć punk­tów, co w per­spek­ty­wie trzech spotkań w Ekstrak­lasie do koń­ca sezonu to naprawdę duża strata.

Cra­covia jest na trzec­im miejs­cu z dorobkiem 30 punk­tów, Lech traci do niej 6 oczek. Poprzed­nie spotka­nia w tym sezonie kończyły się dwo­jako. Pier­wszy, zagrany w Krakowie został okrzyknię­ty jed­nym z naj­gorszych meczów Lecha w ubiegłym roku. Wtedy też lechi­ci prze­grali z Cra­cov­ią aż 2:5. Tak tamten mecz wspom­i­nał tren­er Urban: Wtedy zespół był bard­zo przy­bity. Była grobowa atmos­fera w szat­ni i nieprzy­jem­nie się na to patrzyło. Ter­az jest zupełnie inaczej — powiedzi­ał szkoleniowiec.

Dru­gi mecz, który odby­wał się w Poz­na­niu zakończył się rezul­tatem 2:1 dla Lecha i na pewno na taki wynik liczy w jutrze­jszym spotka­niu zarówno tren­er “Kole­jorza”, jak i sami zawod­ni­cy. Jak sam zaz­nacza tren­er Urban, to Lech jest bardziej przy­mus­zony do tego, by z tego spotka­nia wyjść zwycięsko: W lep­szej sytu­acji jest Cra­covia. My musimy wygrać, oni niekoniecznie. Czy to będzie meczy tech­niczny, czy wal­ki, to to jest nasz pier­wszy finał, a finały trze­ba wygrywać.

Warto wspom­nieć przed jutrem o plusach Cra­covii. Przede wszys­tkim to, że w prze­ci­wieńst­wie do Lecha strzela o wiele więcej bramek, a ofen­sy­wni zawod­ni­cy są bardziej pow­tarzal­ni. Dla przykładu najlep­szy­mi strzel­ca­mi “Pasów” są Deniss Rakels, Erik Jen­drisek oraz Mateusz Cetnars­ki. Wszyscy trzej strzelili w tym sezonie więcej, niż 10 bramek. W Lechu nie ma żad­nego zawod­ni­ka, który by tę dziesiątkę przekroczył. Bard­zo blisko tego jest Maciej Gajos ze swoim dorobkiem 9 goli, ale to i tak pokazu­je, jak sła­by w tym aspekcie jest “Kole­jorz”.

Ostat­nie trzy mecze Cra­covii to dwa zwycięst­wa i jed­na poraż­ka. Dla porów­na­nia lechi­ci mają na swoim kon­cie dwa remisy i jed­ną porażkę. Jutrze­jszy mecz może okazać się o wiele trud­niejszy, niż wszyscy się spodziewają.

Do Krakowa nie pojechał między inny­mi Nic­ki Bille, który zła­pał kon­tuzję przed finałem Pucharu Pol­s­ki, zabraknie również Kow­nack­iego: Nic­ki Bille na pewno nie zagra, ma prob­le­my z łyd­ka, które nie poz­woliły mu na wys­tęp w finale Pucharu Pol­s­ki. Nie zagra też Sisi. Aziz ma dość moc­no stłuc­zoną stopę, Kow­naś jest chory i nie trenu­je, poza tym ma ter­az ma matu­ry. Czekamy też na wyni­ki badań Paulusa, bo również nie trenował — powiedzi­ał szkole­niowiec Lecha Poznań.

Początek jutrze­jszego spotka­nia o 15:30 na Sta­dion­ie im. Józe­fa Pił­sud­skiego w Krakowie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.