01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19393dn.-20godz.-57min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

W oczekiwaniu na pierwsze zwycięstwo

W oczekiwaniu na pierwsze zwycięstwo

Lechi­ci czeka­ją na pier­wsze zwycięst­wo w grupie mis­tr­zowskiej. W doty­chcza­sowych pię­ciu spotka­nia podopiecznym tren­era Urbana nie udało się ani razu zgar­nąć trzech punk­tów. Po prze­granym finale Pucharu Pol­s­ki, Lech Poz­nań utrud­nił sobie zagranie w przyszłych roz­gry­wkach europe­js­kich pucharów. By wys­tąpić w nich, “Kole­jorz” musi­ał­by być na 4. loka­cie, a do niej traci aż pięć punk­tów, co w per­spek­ty­wie trzech spotkań w Ekstrak­lasie do koń­ca sezonu to naprawdę duża strata.

Cra­covia jest na trzec­im miejs­cu z dorobkiem 30 punk­tów, Lech traci do niej 6 oczek. Poprzed­nie spotka­nia w tym sezonie kończyły się dwo­jako. Pier­wszy, zagrany w Krakowie został okrzyknię­ty jed­nym z naj­gorszych meczów Lecha w ubiegłym roku. Wtedy też lechi­ci prze­grali z Cra­cov­ią aż 2:5. Tak tamten mecz wspom­i­nał tren­er Urban: Wtedy zespół był bard­zo przy­bity. Była grobowa atmos­fera w szat­ni i nieprzy­jem­nie się na to patrzyło. Ter­az jest zupełnie inaczej — powiedzi­ał szkoleniowiec.

Dru­gi mecz, który odby­wał się w Poz­na­niu zakończył się rezul­tatem 2:1 dla Lecha i na pewno na taki wynik liczy w jutrze­jszym spotka­niu zarówno tren­er “Kole­jorza”, jak i sami zawod­ni­cy. Jak sam zaz­nacza tren­er Urban, to Lech jest bardziej przy­mus­zony do tego, by z tego spotka­nia wyjść zwycięsko: W lep­szej sytu­acji jest Cra­covia. My musimy wygrać, oni niekoniecznie. Czy to będzie meczy tech­niczny, czy wal­ki, to to jest nasz pier­wszy finał, a finały trze­ba wygrywać.

Warto wspom­nieć przed jutrem o plusach Cra­covii. Przede wszys­tkim to, że w prze­ci­wieńst­wie do Lecha strzela o wiele więcej bramek, a ofen­sy­wni zawod­ni­cy są bardziej pow­tarzal­ni. Dla przykładu najlep­szy­mi strzel­ca­mi “Pasów” są Deniss Rakels, Erik Jen­drisek oraz Mateusz Cetnars­ki. Wszyscy trzej strzelili w tym sezonie więcej, niż 10 bramek. W Lechu nie ma żad­nego zawod­ni­ka, który by tę dziesiątkę przekroczył. Bard­zo blisko tego jest Maciej Gajos ze swoim dorobkiem 9 goli, ale to i tak pokazu­je, jak sła­by w tym aspekcie jest “Kole­jorz”.

Ostat­nie trzy mecze Cra­covii to dwa zwycięst­wa i jed­na poraż­ka. Dla porów­na­nia lechi­ci mają na swoim kon­cie dwa remisy i jed­ną porażkę. Jutrze­jszy mecz może okazać się o wiele trud­niejszy, niż wszyscy się spodziewają.

Do Krakowa nie pojechał między inny­mi Nic­ki Bille, który zła­pał kon­tuzję przed finałem Pucharu Pol­s­ki, zabraknie również Kow­nack­iego: Nic­ki Bille na pewno nie zagra, ma prob­le­my z łyd­ka, które nie poz­woliły mu na wys­tęp w finale Pucharu Pol­s­ki. Nie zagra też Sisi. Aziz ma dość moc­no stłuc­zoną stopę, Kow­naś jest chory i nie trenu­je, poza tym ma ter­az ma matu­ry. Czekamy też na wyni­ki badań Paulusa, bo również nie trenował — powiedzi­ał szkole­niowiec Lecha Poznań.

Początek jutrze­jszego spotka­nia o 15:30 na Sta­dion­ie im. Józe­fa Pił­sud­skiego w Krakowie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.