Zaprojektuj szatę graficzną… autokaru Lecha!

Zaprojektuj szatę graficzną… autokaru Lecha!

Star­tu­je konkurs, jakiego w Poz­na­niu jeszcze nie było. Sza­ta graficz­na ofic­jal­nego autokaru Lecha Poz­nań zostanie zapro­jek­towana… przez kibiców! KKS Lech Poz­nań wraz z fir­mą Oskar oraz Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poz­nań i poz­nańskim odd­zi­ałem Kibice RAZEM zaprasza wszys­t­kich fanów do pro­jek­towa­nia. Swo­je prace  moż­na wysyłać do 31 stycznia.

Na początku roku Kole­jorz pod­pisał 5‑cioletnią umowę z nowym Ofic­jal­nym Prze­woźnikiem, fir­mą Oskar. Dzię­ki niej wkrótce pier­wsza druży­na Lecha będzie podróżować nowym, już zamówionym autokarem. Zan­im jed­nak zostanie on wypro­dukowany i ofic­jal­nie przed­staw­iony, do koń­ca sezonu zespół Nena­da Bjel­i­cy będzie korzys­tać z pojaz­du o równie wysokim stan­dard­zie, a jego sza­tę graficzną zapro­jek­tu­ją… kibice Kolejorza!

Masz zacię­cie grafi­ka kom­put­erowego i lubisz pro­jek­tować nie­s­tandar­d­owe rzeczy? To właśnie Two­ja pra­ca może znaleźć się na autokarze Lecha i w rundzie wiosen­nej towarzyszyć zawod­nikom w podróżach po wielu zakątkach Pol­s­ki. Od mias­ta, do miasta…

Na jakie efek­ty czeka klub? Przede wszys­tkim należy być kreaty­wnym i zaskaku­ją­cym. O zwycięst­wie zade­cy­du­je jury składa­jące się z przed­staw­icieli Klubu, Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań oraz pro­jek­tu Kibice Razem. Tem­atem prze­wod­nim są klubowe, niebiesko-białe barwy.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Pro­jek­ty moż­na przesyłać do środy, 31 sty­cz­nia do godziny 23:59 na adres: [email protected] Prace należy dostar­czyć w postaci elek­tron­icznej w for­ma­cie TIFF, JPG, AI, EPS, PDF lub CDR (tryb koloru – CMYK).

Wyni­ki zostaną opub­likowane na stron­ie inter­ne­towej KKS Lech Poz­nań, Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań i pro­jek­tu Kibice Razem Klub gorą­co zachę­ca do udzi­ału w konkur­sie! Klubowy autokar zostanie okle­jony zwycięskim pro­jek­tem, a jego autor otrzy­ma wycieczkę ufun­dowaną przez CT Oskar. Wyróżnione prace zostaną nagrod­zone kar­ne­ta­mi Wios­na + Run­da Finałowa lub bona­mi podarunk­owy­mi do Stacji Kolejorz.

Ważne! Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do mody­fikacji pro­jek­tu, tak aby speł­ni­ał on wyma­gania tech­niczne związane z ekspozy­cją pro­jek­tu na Autokarze Lecha Poz­nań oraz aby real­i­zował zobow­iąza­nia wynika­jące z umów spon­sors­kich i part­ner­s­kich KKS Lech Poz­nań w zakre­sie ekspozy­cji znaków graficznych partnerów.

Infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 18:30

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 18:30

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 16:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 18:30

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 10:30

Warta Poznań - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 13:00

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 15:30

Cracovia Kraków - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 16:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 18:30

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 10:30

Warta Poznań - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 13:00

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 15:30

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

29/10/2021 / 18:30

Warta Poznań - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 13:00

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2021 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress