21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.8godz.38min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zmiany w zarządzaniu Akademią. Nowi dyrektorzy

Zmiany w zarządzaniu Akademią. Nowi dyrektorzy

Od początku lip­ca w życie wejdą zmi­any struk­tu­ralne w Akademii Lecha Poz­nań. Mają być odpowiedz­ią na dynam­iczne zmi­any w świecie młodzieżowej pił­ki nożnej i dobrą odpowiedz­ią na coraz częst­sze prob­le­my wobec których sta­je pro­ces szkole­niowy w Polsce. Nowe stanowiska dyrek­torskie obe­jmą Rafał Ula­tows­ki i Tomasz Rząsa.

Ogłaszane przez nas zmi­any to efekt wielomiesięcznych przy­go­towań i jeszcze dłuższych anal­iz, które spraw­ią, że najlep­sza i najskuteczniejsza obec­nie akademia piłkars­ka w Polsce będzie dzi­ałać jeszcze lep­iej — mówi Piotr Rutkows­ki, wiceprezes Lecha Poznań.

Do życia powołane zostały dwa stanowiska – dyrek­to­ra sportowego Akademii Lecha Poz­nań i dyrek­to­ra szkole­nia Akademii Lecha Poznań.

Pier­wsze obe­jmie Tomasz Rząsa. Ten były reprezen­tant Pol­s­ki i zawod­nik takich klubów jak Cra­covia, Feyeno­ord, czy Par­ti­zan Bel­grad w Kole­jorzu pra­cow­ał już w lat­ach 2014–2015 i był członkiem sztabu szkole­niowego tren­era Macie­ja Sko­rży. Jego zastępcą, w roli wicedyrek­to­ra, będzie Marcin Wró­bel, który przez wiele lat był anal­i­tykiem I Drużyny i klubowym skautem. Wcześniej przez wiele lat był trenerem w Akademii. Mają stworzyć zgrany i skuteczny zespół, którego głównym zadaniem będzie zarządzanie kari­era­mi wychowanków Kolejorza.

- Stąd zresztą nazwa „Tal­ent Man­age­ment”. Do naszych obow­iązków będzie należało pod­pisy­wanie kon­trak­tów z zawod­nika­mi ALP, drużyny rez­erw, a także trans­fery do i z tych zespołów. Będziemy kon­cen­trować się również na podtrzymy­wa­niu i pod­nosze­niu jakoś­ci relacji klubu z zawod­nika­mi, rodzi­ca­mi oraz inny­mi przed­staw­iciela­mi naszych sportow­ców - mówi Tomasz Rząsa, dyrek­tor sportowy Akademii Lecha Poznań.

Równole­gle w struk­turze ALP obow­iąz­ki pełnić będzie dyrek­tor szkole­nia, którym od roku jest Rafał Ula­tows­ki. Odpowia­da za obszar pod­noszenia kwal­i­fikacji i szkoleń naszych wychowanków, tren­erów, pio­nu medy­cznego oraz skautin­gu Akademii.

- Od dłuższego cza­su w klu­bie prowadz­imy pro­jekt Lech Future, który od najbliższego sezonu i wraz z pojaw­ie­niem się dyr. Rząsy zostanie rozwinię­ty poprzez indy­wid­u­al­iza­cję zajęć najbardziej wyróż­ni­a­ją­cych się zawod­ników, dodatkowe jed­nos­t­ki szkole­niowe, a także zaję­cia z udzi­ałem m.in. właśnie Tomasza Rząsy - mówi Rafał Ula­tows­ki, dyrek­tor szkole­nia Akademii Lecha Poznań.

Bezpośred­nio pod dyrek­torem Ula­towskim w struk­turze ALP zna­j­du­je się Koor­dy­na­tor Szkole­nia w Poz­na­niu, którym jest Amil­car Car­val­ho. Do ich zadań należeć będą również wszelkie kwest­ie związane z pracą tren­erów, fizjoter­apeutów, lekarzy, czy skautów Akademii w odd­ziale mieszczą­cym się zarówno we Wronkach, jak i w Poznaniu.

Trzec­im wyo­dręb­nionym w zre­or­ga­ni­zowanej struk­turze obszarem jest ten mieszczą­cy w sobie kwest­ie orga­ni­za­cyjne, finan­sowe i logisty­czne. Za taki zakres — w roli wicedyrek­to­ra Akademii — odpowiadać będzie Piotr Sad­ows­ki. W obszarze jego zadań — oprócz wymienionego już tworzenia i real­iza­cji budże­tu, dzi­ałań o charak­terze orga­ni­za­cyjnym i logisty­cznym — będzie również Lech Cup i Lech Conference.

- Od wielu lat Lech inten­sy­wnie inwes­t­u­je w szkole­nie, nie tylko jako pro­ces, ale również infra­struk­turę oraz szta­by tren­er­skie i medy­czne. Chce­my, by kibice Kole­jorza mieli wiele powodów do dumy z tego fak­tu, że w I drużynie gra­ją jego wychowankowie, czyli częs­to nasi zna­jo­mi, przy­ja­ciele, członkowie rodzin, sąsiedzi. A to budu­je też silne więzy między wszys­tki­mi - pod­sumowu­je wiceprezes Rutkowski.

Infor­ma­c­ja prasowa
lechpoznan.pl/fot. Marcin Rajczak

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.