02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.1min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zwroty akcji, przepiękne gole i niesprawiedliwa przegrana, czyli Drużyna Wiary Lecha — Luboński KS

Zwroty akcji, przepiękne gole i niesprawiedliwa przegrana, czyli Drużyna Wiary Lecha — Luboński <span class="caps">KS</span>

Druży­na Wiary Lecha prze­grała po meczu pełnym zwrotów z Lubońskim KS 4:5. Mimo wypra­cow­anej przewa­gi w pier­wszej połowie, nie udało się doprowadz­ić zad­owala­jącego wyniku do koń­ca. Przesądz­iły o tym przede wszys­tkim błędy młodego Kacz­mar­ka, który wpuszcza­jąc pięć bramek na pewno nie zapom­ni tego spotka­nia. Z drużyny DWL pochwal­ić trze­ba przede wszys­tkim Smurę, który dwukrot­nie z dys­tan­su pokon­ał golkipera gości.

Początek należał do Drużyny Kiboli, którzy po serii meczów wyjaz­dowych, w końcu wys­zli na boisko jako gospo­darze. Podopieczni tren­era Kus­to­nia par­li do przo­du nie oglą­da­jąc się na prze­ci­wni­ka. Przykła­dem może być strzał zza pola karnego Smury w 13. min­u­cie, albo stykowa sytu­ac­ja Pio­tra Makowskiego, które­mu sprzed nosa piłkę wybił obroń­ca Lubońskiego.

W 30. min­u­cie wszyscy zgro­madzeni na boisku przy uli­cy Gdańskiej chwycili się za głowy. Swój kun­szt strz­elec­ki kole­jny raz zaprezen­tował Smu­ra. Pomoc­nik DWL najpierw uwol­nił się od obroń­cy w środ­kowej częś­ci boiska, by później, mając możli­wość poda­nia do lep­iej ustaw­ionego kole­gi, zde­cy­dował się na strzał z 35. metrów. Strzał nie byle jaki. Pił­ka pole­ci­ała za kołnierz bramkarza gości.

Nie wszyscy zdążyli się jeszcze nadzi­wić bramką, a już było 2:0. Piotr Makows­ki podał na wolne pole do Kuznow­icza, a ten mając min­i­mal­nie ostrze­jszy kąt i tylko bramkarza przed sobą, uderzył z „bam­bra” i wpakował piłkę do siatki.

W 45. min­u­cie goś­ciom udało się zdobyć bramkę kon­tak­tową. Trze­ba przyz­nać, że co jeden gol, to piękniejszy. Pomoc­nik Lubońskiego z 30. metrów huknął na bramkę Kacz­mar­ka, a pił­ka po długim rogu „zebrała pajęczynkę”.

Kibole schodzili do szat­ni w gorszych nas­tro­jach, jed­nak korzyst­ny wynik dalej należał do nich. To, co miało zdarzyć się po prz­er­wie na dłu­go pozostanie w głowach zawod­ników DWL. Początek drugiej połowy był trochę mniej agresy­wny ze strony gospo­darzy. Podopieczni tren­era Kus­to­nia nie par­li tak do przo­du, jak miało to miejsce jeszcze 45 min­ut temu.

Nie przeszkodz­iło to jed­nak Smurze w powtórze­niu strza­łu z pier­wszej połowy. Kole­jny raz pomoc­nik DWL będąc na środ­ku boiska zde­cy­dował się lobować bramkarza i… udało mu się. Raz w meczu to wyczyn, ale dwukrot­nie pokon­ać tak bramkarza to po pros­tu magia. Zgadza­li się z tym zgro­madzeni kibice, którzy krę­cili głową z niedowierzaniem.

W 65. min­u­cie goś­cie znów strzelili bramkę, która dawała im nadzieję na wywiezie­nie cho­ci­aż jed­nego punk­tu z trud­nego terenu. Smu­niews­ki stracił piłkę i zawod­nik Lubońskiego widząc wysuniętego Kacz­mar­ka przelobował go.

Kole­jne 7 min­ut to kon­cert goś­ci. Zdołali jeszcze strzelić Drużynie Kiboli dwie bram­ki. Z bez­piecznego 3:1, zro­biło się 3:4. Tracąc czwartego gola zawod­nikom trud­no było otrząs­nąć się z tego wszys­tkiego, co dzi­ało się pod­czas meczu okręgówki.

Pod­powiedzi tren­era i zmi­any, które przeprowadz­ił okaza­ły się dobrym wyborem. Wprowad­zony w 57. min­u­cie Gór­czak, niecałe dwadzieś­cia min­ut od wejś­cia wpisał się na listę strzel­ców. Będąc na 16 metrze uderzył fut­bolówkę po długim rogu.

Eufo­ria za dłu­go nie trwała. W 76. min­u­cie Kacz­marek źle ocenił odległość do napast­ni­ka Lubońskiego i zami­ast utrud­nić mu zadanie przy strza­le, nieste­ty ułatwił mu uderzenie.

Do koń­ca meczu DWL starała się wywal­czyć cho­ci­aż jeden punkt z tego spotka­nia. Ta sztu­ka nie udała się, cho­ci­aż kil­ka razy było blisko. Obie drużyny kończyły mecz o jed­nego zawod­ni­ka mniej.

K.K.S Wiara Lecha – Lubońs­ki KS 4:5

Bram­ki: 30′, 59′ Smu­ra; 36′ Kuznow­icz, 74′ Górczak

Żółte kart­ki: Pawlaczyk, Smu­ra, J. Makows­ki, Adamski

Czer­wone kart­ki: Smu­ra; przeciwnik

DWL: Kacz­marek – Sł. Makows­ki, J. Makows­ki (81. Adams­ki), Smu­niews­ki, Kwaśnik – Woj­ciechows­ki, Pawlaczyk – Kuznow­icz (57. Gór­czak), Smu­ra, Surowiec (57. Niedźwiedz­ki) – P. Makows­ki (75. St. Makowski)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.