Hämäläinen piłkarzem Lecha

hamalainen kasperKasper Hämäläi­nen został nowym zawod­nikiem Lecha Poz­nań. 26-let­ni reprezen­tant Fin­landii pod­pisał z wicelid­erem T-Mobile Ekstrak­lasy kon­trakt obow­iązu­ją­cy do grud­nia 2016 roku. Piłkarz może wys­tępować na pozy­cji skra­jne­go oraz środ­kowe­go pomoc­nika.

- Cieszę się, że wszys­tko już się zakończyło i jestem podekscy­towany tym, że pod­pisałem kon­trakt z Lechem. Inne kluby wyrażały też chęć zatrud­nienia mnie, ale brakowało konkretów. Pod tym względem poz­na­ni­a­cy byli najbardziej zde­cy­dowani. Wszys­tko dzi­ało się dość szy­bko, gdyż w ciągu miesią­ca udało się zamknąć roz­mowy — powiedzi­ał w roz­mowie z “Przeglądem Sportowym” nowy zawod­nik klubu.

Swo­ją pro­fesjon­al­ną kari­erę piłkarską Hämäläi­nen rozpoczął w fińskim Turun Pal­loseu­ra, skąd w 2010 roku przeszedł do szwedzkiego Djur­gar­dens IF. W Allsven­skan był kluc­zowym zawod­nikiem zespołu, który nie opuś­cił choćby jed­ne­go spotka­nia, gra­jąc w prze­ciągu trzech sezonów we wszys­t­kich 90 możli­wych do roze­gra­nia spotka­ni­ach ligowych swo­jej drużyny. Poza tym pojaw­ił się na boisku również w czterech spotka­ni­ach pucharowych.

W tym cza­sie nowy piłkarz Lecha zdobył dziesięć bramek i siedem razy asys­tował kole­gom w ich zdoby­wa­niu. W reprezen­tacji nar­o­dowej Hämäläi­nen zagrał w 29 spotka­ni­ach, w których zdobył sześć bramek.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress