Pawłowski nie zagra w Herthcie. Teraz Lech?

zagłębie lubin szymon pawłowskiSzy­mon Pawłowski nie wyjedzie pod­czas tego okienka trans­fer­owe­go do Niemiec. Wicelid­er 2. Bun­desligi nie przed­staw­ił pomoc­nikowi Zagłębia Lubin ofer­ty kon­trak­tu i 26-let­ni piłkarz nie zagra w tym klu­bie. Jak infor­mowal­iśmy wcześniej Hertha była najpoważniejszym konkurentem Lecha w wal­ce o pod­pis tego zawod­nika.

Wczo­raj w Niem­czech zakończyło się okienko trans­fer­owe i piłkarz “Miedziowych” nie otrzy­mał ofer­ty pod­pisa­nia umowy zarówno z Herthą Berlin, jak i wcześniej zain­tere­sowanym tym zawod­nikiem 1. FC Kaiser­slautern. Pawłowskiemu zależy jed­nak na zmi­an­ie otoczenia i postaw­ie­niu sobie wyższy­ch wyma­gań, stąd praw­dopodob­ny jest trans­fer do Lecha Poz­nań.

Obie strony kon­tak­towały się już ze sobą, jed­nak dopóki możli­we były przenosiny Pawłowskiego do Niemiec, jego roz­mowy z Lechem zostały wstrzy­mane. Ter­az jed­nak ewen­tu­al­ny trans­fer do Berli­na nie jest możli­wy, więc teo­re­ty­cznie Pawłowski mógłby rozpocząć negoc­jac­je z Lechem Poz­nań. Nie wiado­mo jed­nak czy ten nadal chce pozyskać tego zawod­nika. W środę z “Kole­jorzem” kon­trakt pod­pisał już ofen­sy­wny pomoc­nik Kasper Hamalainen.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress