07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.29min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bjelica: Gramy o trzy punkty i to się dla nas liczy

Bjelica: Gramy o trzy punkty i to się dla nas liczy

Piłkarze Kole­jorza powraca­ją do ligowej rywal­iza­cji po dwu­ty­god­niowej absencji spowodowanej zgrupowa­ni­a­mi drużyn państ­wowych. — W trak­cie prz­er­wy na mecze reprezen­tacji nar­o­dowych trenowal­iśmy bard­zo inten­sy­wnie. Skupil­iśmy się zarówno na grze w ofen­sy­wie i jak i w defen­sy­wie. Pra­cow­al­iśmy też nad lep­szym przy­go­towaniem fizy­cznym. Nie może­my jed­nak zapom­nieć, że nie mieliśmy do swo­jej dys­pozy­cji wszys­t­kich piłkarzy — oce­nia przepra­cow­any okres szkole­niowiec Lecha, Nenad Bjelica.

Warto wspom­nieć, że niedziel­na poty­cz­ka lechitów prze­ci­wko Wiśle Kraków będzie dopiero pier­wszym z trzech spotkań obu ekip w tym roku. Zespoły zagra­ją jeszcze prze­ci­wko sobie w 1/4 finału Pucharu Pol­s­ki. - Te mecze to dla nas dal­sza per­spek­ty­wa. Ter­az kon­cen­tru­je­my się na spotka­niu ligowym. W następ­nej kole­jce czeka nas wyjazd do Warsza­wy na mecz z Legią i dopiero po tym spotka­niu pomyślimy o star­ci­ach w Pucharze Pol­s­ki - komen­tu­je trener.

Prze­ci­wko Wiśle Chor­wat będzie miał do dys­pozy­cji niemal wszys­t­kich piłkarzy. Nie zagra na pewno Nic­ki Bille Nielsen, który niedawno przeszedł w barcelońskiej klin­ice zabieg i prze­chodzi reha­bil­i­tację. Bard­zo praw­dopodob­ne jest także, że na boisku nie zobaczymy Macie­ja Makuszewskiego — strzel­ca zwycięskiej bram­ki w meczu prze­ci­wko Górnikowi Łęcz­na. - Na 90 pro­cent nie zagra. Nie chce­my ryzykować pogłę­bi­enia się urazu. Być może dzię­ki temu otworzy się szansa do wys­tępu dla młodego Kami­la Jóźwia­ka, który ostat­nio z dobrej strony pokazał się w meczach reprezen­ta­cyjnych - infor­mu­je Bjel­i­ca, który liczy na to, że dobrą for­mę strz­elecką podtrzy­ma Marcin Robak. — Przepra­cow­ał on solid­nie ostat­nie dwa tygod­nie. Mamy nadzieję, że zagra lep­iej i będzie miał szczęś­cie. Jeśli nie uda mu się przeła­mać niemo­cy to mamy też w zes­pole innych zawod­ników, którzy potrafią strze­lać bram­ki - oce­nia.

Mecz pomiędzy Lechem Poz­nań, a Wisłą Kraków oce­ni­any jest hitem kole­j­ki. Są to zespoły, które jeszcze do niedaw­na biły się o Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. — Będziemy grali jak zawsze, czyli o zwycięst­wo. Liczy się nasze nastaw­ie­nie i agresy­w­na gra. Inną kwest­ią jest to jak osiąg­niemy zwycięst­wo. O tym przekon­amy się w niedzielę. Gramy o trzy punk­ty i to się dla nas liczy — kończy optymisty­cznym akcen­tem swo­ją wypowiedź.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.