27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
49dn.12godz.33min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Przyszli, pograli, odeszli: Ivan Turina

Przyszli, pograli, odeszli: Ivan Turina

To już trze­cia część naszego coty­god­niowego cyk­lu. Nagieliśmy trochę zasady jeśli chodzi o nazwę, bo przy­padek Ivana jest inny. Stwierdzil­iśmy, że warto tego zawod­ni­ka jakoś szczegól­nie wyróżnić wśród dziesiątek piłkarzy, którzy przewinęli się przez Bułgarską.

Turi­na urodz­ił się 3 październi­ka 1980 roku w Chorwacji, a dokład­niej w Zagrze­biu. To właśnie w tym mieś­cie Turi­na zaczy­nał swo­ją przy­godę z piłką. Nie mając okazji zagra­nia w pier­wszym zes­pole, Ivan przenosił się i… przenosił. W żad­nej drużynie z Chorwacji nie zagoś­cił na dłu­go. Przez osiem lat kari­ery w swo­jej ojczyźnie był aż w pię­ciu klubach. Były to m.in. Dubra­va Zagrzeb, Croa­t­ia Sesvete, Dynamo Zagrzeb, Kamen Ingrad, Osi­jek. Dopiero ostat­nia pros­ta, czyli lata 2003–2007 to pew­na sta­bi­liza­c­ja Chor­wa­ta w Dynamie Zagrzeb. Prze­dostat­ni sezon to czołowy numer jeden w bram­ce Dyna­ma. Roz­gry­wa­jąc 32 spotka­nia zdobył mis­tr­zost­wo kra­ju. W ostat­nim sezonie został prze­nie­siony do juniorów ówczes­nego mis­trza Chorwacji. Roze­grał tam tylko sie­dem meczów.

Po sezonie 06/07 Ivan zde­cy­dował się na zmi­anę otoczenia. Przeszedł do AO Xan­thi w Grecji, które również nie wyko­rzysty­wało potenc­jału bramkarza, wys­taw­ia­jąc go między słup­ka­mi w ośmiu spotka­ni­ach. To właśnie po tym sezonie, w 2008 roku z Chor­wa­tem skon­tak­tował się poz­nańs­ki Lech. Wło­darze klubu zapro­ponowali 3‑letni kon­trakt, a Turi­na na zasadzie trans­feru defin­i­ty­wnego przeniósł się na Bułgarską.

Pobyt w Lechu trze­ba nieste­ty zal­iczyć do dość niem­rawych. Turi­na wys­tąpił łącznie, wlicza­jąc wszys­tkie roz­gry­w­ki, w tym ligę, Puchar Pol­s­ki i roz­gry­w­ki europe­jskie, 27 razy. Z Lechem zdobył Puchar Pol­s­ki. Po sezonie zde­cy­dowano na prze­niesie­nie 28-let­niego bramkarza do Młodej Ekstrak­lasy. Turi­na nie pogodz­ił się z prze­sunię­ciem do rez­erw i zaczął negocjować z klubem kwest­ię rozwiąza­nia kon­trak­tu. Obie strony doszły do porozu­mienia, a Ivan wró­cił do korzeni, czyli do Dyna­ma Zagrzeb.

Roze­grał tam jeden sezon i przeniósł się do AIKu Sztokholm, w którym zaczął wys­tępować w 2010 roku. W 2012 roku spotkał się ze stary­mi zna­jomy­mi z Poz­na­nia w ramach elim­i­nacji do Ligi Europy w 2012 roku. Z dwumeczu druży­na ze Szwecji wyszła zwycięsko wygry­wa­jąc pier­wszy mecz 3:0, nato­mi­ast dru­gi prze­gry­wa­jąc 0:1. Zawod­nikiem, który pokon­ał byłego lechitę był Mateusz Możdżeń.

Rok później ze Szwecji popłynęły złe wieś­ci doty­czące Turiny. Ciało bramkarza AIKu znaleziono w jego mieszka­niu w Sztokholmie. Lekarze wiedzieli, że Chor­wat ma wrod­zoną wadę ser­ca, jed­nak nikt nie był przy­go­towany na śmierć bramkarza.

Pod­czas jed­nego z meczów Ekstrak­lasy min­utą ciszy uczc­zono pamięć o Turinie.

 

Źródło zdję­cia: poznan.sport.pl

Źródło fil­mu: youtube.com/user/marekh1980

 

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.