06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.12godz.48min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Przyszli, pograli, odeszli: Ivan Turina

Przyszli, pograli, odeszli: Ivan Turina

To już trze­cia część naszego coty­god­niowego cyk­lu. Nagieliśmy trochę zasady jeśli chodzi o nazwę, bo przy­padek Ivana jest inny. Stwierdzil­iśmy, że warto tego zawod­ni­ka jakoś szczegól­nie wyróżnić wśród dziesiątek piłkarzy, którzy przewinęli się przez Bułgarską.

Turi­na urodz­ił się 3 październi­ka 1980 roku w Chorwacji, a dokład­niej w Zagrze­biu. To właśnie w tym mieś­cie Turi­na zaczy­nał swo­ją przy­godę z piłką. Nie mając okazji zagra­nia w pier­wszym zes­pole, Ivan przenosił się i… przenosił. W żad­nej drużynie z Chorwacji nie zagoś­cił na dłu­go. Przez osiem lat kari­ery w swo­jej ojczyźnie był aż w pię­ciu klubach. Były to m.in. Dubra­va Zagrzeb, Croa­t­ia Sesvete, Dynamo Zagrzeb, Kamen Ingrad, Osi­jek. Dopiero ostat­nia pros­ta, czyli lata 2003–2007 to pew­na sta­bi­liza­c­ja Chor­wa­ta w Dynamie Zagrzeb. Prze­dostat­ni sezon to czołowy numer jeden w bram­ce Dyna­ma. Roz­gry­wa­jąc 32 spotka­nia zdobył mis­tr­zost­wo kra­ju. W ostat­nim sezonie został prze­nie­siony do juniorów ówczes­nego mis­trza Chorwacji. Roze­grał tam tylko sie­dem meczów.

Po sezonie 06/07 Ivan zde­cy­dował się na zmi­anę otoczenia. Przeszedł do AO Xan­thi w Grecji, które również nie wyko­rzysty­wało potenc­jału bramkarza, wys­taw­ia­jąc go między słup­ka­mi w ośmiu spotka­ni­ach. To właśnie po tym sezonie, w 2008 roku z Chor­wa­tem skon­tak­tował się poz­nańs­ki Lech. Wło­darze klubu zapro­ponowali 3‑letni kon­trakt, a Turi­na na zasadzie trans­feru defin­i­ty­wnego przeniósł się na Bułgarską.

Pobyt w Lechu trze­ba nieste­ty zal­iczyć do dość niem­rawych. Turi­na wys­tąpił łącznie, wlicza­jąc wszys­tkie roz­gry­w­ki, w tym ligę, Puchar Pol­s­ki i roz­gry­w­ki europe­jskie, 27 razy. Z Lechem zdobył Puchar Pol­s­ki. Po sezonie zde­cy­dowano na prze­niesie­nie 28-let­niego bramkarza do Młodej Ekstrak­lasy. Turi­na nie pogodz­ił się z prze­sunię­ciem do rez­erw i zaczął negocjować z klubem kwest­ię rozwiąza­nia kon­trak­tu. Obie strony doszły do porozu­mienia, a Ivan wró­cił do korzeni, czyli do Dyna­ma Zagrzeb.

Roze­grał tam jeden sezon i przeniósł się do AIKu Sztokholm, w którym zaczął wys­tępować w 2010 roku. W 2012 roku spotkał się ze stary­mi zna­jomy­mi z Poz­na­nia w ramach elim­i­nacji do Ligi Europy w 2012 roku. Z dwumeczu druży­na ze Szwecji wyszła zwycięsko wygry­wa­jąc pier­wszy mecz 3:0, nato­mi­ast dru­gi prze­gry­wa­jąc 0:1. Zawod­nikiem, który pokon­ał byłego lechitę był Mateusz Możdżeń.

Rok później ze Szwecji popłynęły złe wieś­ci doty­czące Turiny. Ciało bramkarza AIKu znaleziono w jego mieszka­niu w Sztokholmie. Lekarze wiedzieli, że Chor­wat ma wrod­zoną wadę ser­ca, jed­nak nikt nie był przy­go­towany na śmierć bramkarza.

Pod­czas jed­nego z meczów Ekstrak­lasy min­utą ciszy uczc­zono pamięć o Turinie.

 

Źródło zdję­cia: poznan.sport.pl

Źródło fil­mu: youtube.com/user/marekh1980

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.