Bułgarska się zazieleni?

Starsza sios­tra Lecha, jak niek­tórzy nazy­wa­ją Wartę Poz­nań, zyskała nowego preze­sa, a właś­ci­wie panią prezes. Została nią Izabel­la Łukom­s­ka-Pyżal­s­ka, była mod­el­ka i właś­ci­ciel­ka firmy dewelop­er­skiej. Wyglą­da na to, że pod wodzą nowego preze­sa wiele ma się zmienić w poz­nańskim pier­ws­zoligow­cu. Na pewno jed­nak nie uleg­nie zmi­an­ie miejsce roz­gry­wa­nia meczów. Piłkarzy Warty będzie moż­na nadal oglą­dać przy Bułgarskiej.

Dla Warty nowy prezes oznacza także więk­szy budżet, na rundę wiosen­ną ma on wynieść  4 mln zł. W tej kwocie mieś­ci się spła­ta długów oraz sze­roko zakro­jona akc­ja mar­ketingowa. Ma ona obe­j­mować kol­por­taż ulotek pro­mu­ją­cych Wartę oraz dar­mowe bile­ty na mecze, koszul­ki, pro­por­czy­ki, a także inne gadże­ty. Wyglą­da więc na to, że sta­dion przy Buł­garskiej będzie nie tylko niebiesko-biały, ale może także się zazie­lenić. Tym bardziej, że jak powiedzi­ała prezes: - Myślę, że jest możli­wość zgro­madzenia ok. 6 tys. kibiców.

Nato­mi­ast co do wza­jem­nych sto­sunków kibiców Warty Poz­nań i Lecha Poz­nań, które tak naprawdę chy­ba trud­no określić, bo z jed­nej strony ani nie jest to przy­jaźń ani wro­gość. Chy­ba po pros­tu ilu kibiców, tyle opinii. Łukom­s­ka- Pyżal­s­ka stwierdza, że Poz­nań ma dwie dobre drużyny. — Widzi­ałam wiele osób, które dopin­gowały Lecha i także Wartę. Myślę, że jest możli­wość pogodzenia tego.

Rezul­taty zapowiadanych dzi­ałań będzie moż­na obser­wować już całkiem niedłu­go. Wraz z początkiem rundy wiosen­nej będzie moż­na się przekon­ać, czy Buł­gars­ka na wios­nę też się zazie­leni… sza­lika­mi Warty.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress