09.03.2024, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Górnik Zabrze vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.20godz.2min.
1 X 2 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Czy pozyskanie sponsora jest sukcesem klubu?

portalPo raz kole­jny mogliśmy zaob­ser­wować indo­lencję klubu. Tym razem w kwes­t­i­ach związanych z poszuki­waniem spon­so­ra, a raczej oczeki­waniem na to, aż ten zna­jdzie się sam. Udało się. Trwało to blisko rok, ale w końcu udało się zamknąć etap poszuki­wa­nia. Tutaj jed­nak napo­tykamy problem.

- Pozyskanie tak prężnego spon­so­ra o takim potenc­jale jest sukce­sem klubu. Dla nas każ­da współpra­ca spon­soringowa nie kończy się w momen­cie pod­pisa­nia umowy, a właśnie wtedy rozpoczy­na pra­ca nad budową sukce­su obu stron. Chci­ałem także podz­iękować Michałowi za pomoc, znamy się od daw­na —  mówił dzisi­aj Karol Klimczak.

To nie klub znalazł spon­so­ra tylko w zasadzie spon­sor znalazł klub. Zgłosił się do niego za pośred­nictwem byłego pra­cown­i­ka Lecha, ponieważ z kwes­t­i­a­mi związany­mi z poszuki­waniem nowego spon­so­ra bard­zo moc­no pow­iązany jest Michał Lipczyńs­ki — oso­ba, która w klu­bie nie pracu­je od 2010 roku, a wcześniej była odpowiedzial­na właśnie za dzi­ała­nia marketingowe.

Pytanie czy ter­az, gdy to już fak­ty­cznie klub będzie odpowiedzial­ny za współpracę z STS-em, bez pomo­cy Michała Lipczyńskiego, ta współpra­ca będzie prze­bieg dobrze. Dowiemy się o tym za nieco pon­ad rok, gdy STS-owi będzie się kończyć umowa. Zadanie jest trudne, bo konkurenc­ja na rynku buk­mach­er­skim jest duża, a podatek od zakładu raczej klien­tów odstrasza. Dlat­ego z niecier­pli­woś­cią czekamy na efek­ty współpra­cy. Czy zostanie zbu­dowany sukces obu stron? Zobaczymy.

To jed­nak nie wszys­tko. Również poprzed­ni spon­sor koszulkowy został do Lecha przyprowad­zony. Wów­czas zro­bił to Bar­tosz Bosac­ki, którego później pogo­niono z klubu, bo tak chci­ał jego tren­er Jose Mari Bakero. To nie zniechę­ciło „Bosego”, który później starał się szukać kole­jnego, wtedy jed­nak do final­iza­cji rozmów nie doszło.

Wraca­jąc do „Lipy”. Zro­bił to, co powinien klub. — Bard­zo się cieszę z tego, że udało mi się sprowadz­ić do klubu spon­so­ra — mówił na kon­fer­encji pra­sowej, na której zaprezen­towano fir­mę STS. Dzisi­aj odpowiedzial­ny jest właśnie za pozyski­wanie spon­sorów dla klubów sportowych. Robi to, czym z powodze­niem zaj­mował się przez wiele lat. Sprowadzał do Lecha spon­sorów, gdy ten był jed­nym z wielu w pol­skim sporcie. Współcześnie mar­ka „Kole­jorza” jest jed­nak więk­sza i to moż­na było­by wyko­rzys­tać. Trze­ba jed­nak umieć.

Nie jestem spec­jal­istą od mar­ketingu, nie znam się na nim, ale od dłuższego cza­su niewiele się w tej kwestii dzieje. Było kil­ka ciekawych filmików, kil­ka akcji skierowanych do poszczegól­nych grup, ale to wszys­tko. Żad­nych akcji dla kibiców przy­go­towanych ze strony spon­sorów. Niby pró­ba prezen­tacji zespołu w Galerii Mal­ta. To wszys­tko jed­nak rozmy­wa się, bo potenc­jał klubu jest bard­zo duży, oczeki­wa­nia kibiców również. Dlat­ego też moż­na oczeki­wać więcej i lepiej.

 

Kursy na mecze Lecha

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.