Zima utrudnia przygotowania do meczu

stadion bułgarska miejskiTrudne warun­ki atmos­fer­yczne nie ułatwia­ją Lechowi przy­go­towań do spotka­nia z GKS-em Bełchatów. - Nasze plany treningowe trze­ba przys­tosować do warunk­ów, jakie mamy. Trenu­je­my tak jak pozwala nam na to aura — mówi Mar­iusz Rumak.

Tren­er Lecha Poz­nań nie ma jed­nak wiele powodów do narzeka­nia, bowiem zaplecze treningowe „Kole­jorz” ma jed­no z lep­szych w kra­ju. I nawet jeśli nie może przeprowadz­ić zajęć na sta­dion­ie w Poz­na­niu, to ma do swo­jej dys­pozy­cji obiek­ty we Wronkach. - Mamy tutaj dobre warun­ki do treningu, ale inaczej przy­go­towu­je się do meczu, gdy ma się zieloną i równo murawę - zaz­nacza tren­er.

Jeszcze w grud­niu szkole­niowiec Lecha wspom­i­nał o możli­woś­ci pow­sta­nia sali treningowej w budynku klubowym, tak aby w przy­pad­ku zała­ma­nia pogody móc trenować w Poz­na­niu. - O to jak prze­b­ie­ga­ją prace trze­ba zapy­tać prezesów — tłu­maczy tren­er.

Pod dużym znakiem zapy­ta­nia stoi też jakoś murawy pod­czas najbliższego meczu. - Ludzie, którzy za nią odpowiada­ją robią wszys­tko, co w ich mocy. Wierzę, że przy­go­tu­ją ją najlepiej jak się ta. Na Śląsku mieliśmy w ostat­nich dwóch meczach świetne warun­ki do gry — kończy Rumak.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress