Formella przedstawiony dziennikarzom

formella rutkowski rumakDzisi­aj w siedz­i­bie klubu przy ul. Buł­garskiej zaprezen­towany został Dar­iusz Formel­la. 17-let­ni zawod­nik jest ostat­nim piłkarzem jaki trafił do Poz­na­nia w zimowym okienku trans­fer­owym, ale do Poz­na­nia przy­jechał dopiero wczo­raj.

Piłkarz umowę z Lechem pod­pisał w poprzed­nim tygod­niu i w prze­ciągu kilku­nas­tu kole­jnych godzin klub porozu­mi­ał się z Arką w spraw­ie wykupi­enia piłkarza, które­mu latem kończył się kon­trakt z pier­ws­zoligow­cem, już ter­az. W tym tygod­niu Dar­iusz Formel­la prze­by­wał na kon­sul­tacji reprezen­tacji młodzieżowej, stąd jego przy­jazd do Poz­na­nia opóźnił się.

Piotr Rutkows­ki (dyrek­tor ds. sportu Lecha Poz­nań): - Zamknęli nam już okienko trans­fer­owe i nie może­my robić kole­jnych trans­fer­ów. Umowę z Arką pod­pisal­iśmy krótko przed końcem okna. Zdołal­iśmy się szy­bko porozu­mieć z tym klubem. Chcieliśmy, żeby szy­bko pojaw­ił się w Poz­na­niu. Nie wiem jaki był plan Arki Gdy­nia wzglę­dem Dar­iusza, ale mieliśmy obawę, że będzie mało grał i stwierdzil­iśmy, że lep­iej będzie, aby trenował z nami już ter­az.  Zde­cy­dowal­iśmy, że prezen­tu­je poziom, który pozwala na przeprowadze­nie tego trans­feru.

Mar­iusz Rumak (tren­er Lecha Poz­nań): - Szanse na grę dla Dar­ka są takie same jak dla każdego zawod­ni­ka w tym klu­bie. Jego minusem jest to, że z nami nie pra­cow­ał i potrze­bu­je trochę cza­su, aby zrozu­mieć się z zespołem. Wiemy, że posi­a­da duży potenc­jał. Wierzę, że to przyszłość Lecha, a byli już piłkarze, którzy trafili do nas z pier­wszej ligi, a dzisi­aj gra­ją w Bun­deslidze.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress