Formella w Lechu już wiosną. “Może być przyszłością tego klubu”

formellaDar­iusz Formel­la, który w środę pod­pisał obow­iązu­ją­cy od lip­ca kon­trakt z Lechem Poz­nań już wios­ną zagra przy Buł­garskiej. 17-let­ni napast­nik został wypoży­c­zony do czer­w­ca z Arki Gdy­nia.

- To piłkarz, który został przeze mnie wyse­lekcjonowany. Jest jed­nym z najz­dol­niejszych zawod­ników zeszłorocznych Mis­tr­zostw Europy do lat 17, na których zdobyliśmy medal. Potwierdz­ił swo­je umiejęt­noś­ci w okre­sie przy­go­towaw­czym, w którym zdobył kil­ka bramek dla Arki - kom­ple­men­tu­je piłkarza tren­er Lecha.

Mar­iusz Rumak potenc­jał tego gracza porównu­je do tego, który posi­a­da Karol Linet­ty. — Głowa będzie miała duże znacze­nie, bo o umiejęt­noś­ci­ach piłkars­kich jestem przeko­nany, że są wysok­ie — pod­kreśla szkole­niowiec.

W Arce zawod­nik wys­tępował na pozy­cji skrzy­dłowego, ale jest nom­i­nal­nym napast­nikiem. — Potrafi grać na kilku pozy­c­jach. Robert Lewandows­ki też gdy trafił do Lecha grał na skrzy­dle, a dopiero potem z przo­du. Jeśli Dar­iusz będzie się rozwi­jał, to może być przyszłoś­cią Lecha - kończy Rumak.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress