06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.17godz.59min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Gdzie oglądać gale UFC?

Gdzie oglądać gale <span class="caps">UFC</span>?

MMA to jed­na z tych dyscy­plin sportowych, do której z każdym rok­iem napły­wa­ją nowe rzesze kibiców na całym świecie. Ist­nieje wiele orga­ni­za­cji zrzesza­ją­cych zawod­ników mieszanych sztuk wal­ki. To właśnie one orga­nizu­ją wspani­ałe gale, na których potrafią się baw­ić dziesiąt­ki tysię­cy widzów a ole­jne kil­ka mil­ionów przed telewizorami.

Najwięk­szym takim sto­warzysze­niem, do którego należy masa najlep­szych fight­erów jest amerykańskie UFC. To ta fed­er­ac­ja robi najlep­sze i najbardziej dochodowe gale MMA. Gdzie moż­na oglą­dać ufc na żywo? Odpowiedź na to pytanie zna­j­du­je się w tym artykule.

Transmisje sportowe

Trans­mis­je sportowe dostęp­ne są wszędzie. Wciąż najpop­u­larniejszym przekazem emocji z boisk, ringów czy klatek MMA z całego świa­ta jest telewiz­ja. Kanałów sportowych jest mnóst­wo. Konkurenc­ja jest ogrom­na, dlat­ego częs­to trze­ba wykupić wiele paki­etów za duże pieniądze, żeby nacieszyć się wszys­tki­mi dyscy­plina­mi sportowymi.

Coraz pop­u­larniejsze jest oglą­danie wid­owisk sportowych w Internecie. Jego ogrom­ną zaletą jest to, że ulu­bioną walkę może­my obe­jrzeć niemalże wszędzie. Wystar­czy nam smart­fon i dostęp do Wi-Fi. Stron ofer­u­ją­cych trans­mis­je na żywo jest wiele. Co jeśli intere­su­je nas wyłącznie, kto trans­mi­tu­je UFC?

UFC w telewizji

Wszys­tkie kanały telewiz­yjne prześ­ci­ga­ją się co roku w ofer­cie trans­misji sportowych na żywo. Jed­nak nie każdy może trans­mi­tować to samo. Wszys­tko zależy od posi­adanych praw i wyku­pi­onych licencji do nadawana określonych wydarzeń.

Jedyną telewiz­ją w Polsce, która trans­mi­tu­je na żywo gale UFC jest Pol­sat . Konkretne gale oglą­dać może­my na jej sportowych odpowied­nikach czyli Pol­sat Sport, Pol­sat Sport Extra oraz Pol­sat Sport Fight. Aby uzyskać dostęp do tych kanałów, należy wykupić odpowied­ni paki­et w ofer­cie telewiz­ji satelitarnej lub kablowej. Cena może się różnić w zależnoś­ci od oper­a­to­ra. Oprócz walk fed­er­acji UFC zna­jdziemy tam też spec­jal­nie dedykowany mieszanym sportom wal­ki mag­a­zyn “Kolo­se­um”, w którym najbardziej znane posta­cie tej dyscy­plin sportu omówią bieżące wydarzenia z Pol­s­ki i świata.

ufc na żywo

Cas­siano Cor­reia / shutterstock.com

UFC w Internecie

Dużo więk­szy wybór trans­misji UFC na żywo daje Inter­net. Pier­wszą metodą jest zakup usłu­gi Pol­sat Box Go. Ta plat­for­ma inter­ne­towa daje dostęp do nieogranic­zonej iloś­ci trans­misji spośród wszys­t­kich swoich kanałów sportowych. Jak wiado­mo, ich sztan­darowy­mi pozy­c­ja­mi są sportowe kanały Pol­satu. Dzię­ki temu uzysku­je­my możli­wość obe­jrzenia każdej gali UFC, do której prawa posi­a­da ta telewiz­ja. Paki­et Pol­sat Box Go Sport kosz­tu­je 40 zł za 30 dni dostępu.

Kole­jnym wyborem może być zakup UFC Fight Pass. To ofic­jal­ny inter­ne­towy por­tal UFC dają­cy fanom z całego świa­ta możli­wość obe­jrzenia ich ulu­bionych walk. Miesięczny koszt to 6,99 euro. W zami­an dosta­je­my wszys­tkie gale UFC na żywo. Poza tym także kon­fer­enc­je, mnóst­wo mate­ri­ałów zakulisowych i wiele innych niedostęp­nych nigdzie indziej treści.

Gale UFC trans­mi­tu­je też inter­ne­towy kanał For­tu­na TV należą­cy do jed­nego z najwięk­szych zakładów buk­mach­er­s­kich w Polsce. Żeby uzyskać dostęp do trans­misji na żywo wystar­czy się zare­je­strować. Wszys­tkie wydarzenia na żywo, For­tu­na udostęp­nia swoim użytkown­ikom za darmo.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.