21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.12godz.15min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bitcoin, a polskie zakłady bukmacherskie

Bitcoin, a polskie zakłady bukmacherskie

Bit­coin. Najproś­ciej mówiąc co to jest bit­coin — jest to walu­ta, która nie posi­a­da fizy­cznej postaci. Nie ma swo­jego odpowied­ni­ka w ban­kno­cie lub mon­ecie. Co najważniejsze, jest emi­towana przez sieć kom­put­erów, które generu­ją ją poprzez skom­p­likowane wzo­ry matem­aty­czne. Nie jest kon­trolowana przez żaden bank cen­tral­ny, co zapew­nia anon­i­mowość, ale z drugiej strony posi­adacze Bit­coinów nie są w żaden sposób chronieni przed utratą swoich środ­ków, na przykład w wyniku ataku hak­er­skiego. Według danych na 18 październi­ka 2021 roku, jeden Bit­coin to równowartość 237 890,23 złotego.

Typowanie za pomocą BTC

Na świecie pojaw­ia się coraz więcej opcji zami­any Bit­coinów w inne formy, nie tylko gotówkę. Za granicą ist­nieją już inter­ne­towe zakłady buk­mach­er­skie, dające możli­wość typowa­nia za pomocą BTC. Strony te zapew­ni­a­ją anon­i­mowość, nie wyma­ga­ją wery­fikacji tożsamoś­ci, a cza­sa­mi nie ma potrze­by podawa­nia jakichkol­wiek danych. Pomi­mo tego, że te strony ist­nieją, nie oznacza to, że są to legalne biz­nesy. Ist­nieje duże ryzyko, że kwo­ta wpła­cona w wirtu­al­nej walu­cie, jaką jest Bit­coin, nigdy nie zostanie odzyskana, nawet w przy­pad­ku wygranej. Do tej pory żaden legal­nie dzi­ała­ją­cy buk­mach­er w Polsce nie wprowadz­ił do swo­jej ofer­ty możli­woś­ci zakładów w walu­cie BTC. Z jed­nej strony wyni­ka to z fak­tu, że Bit­coin jest wciąż nowym zjawiskiem i nie każdy człowiek nawet wie, czym dokład­nie jest.

Problemy prawne

W pol­skim sys­temie prawnym, zakłada­jąc kon­to na jakiejkol­wiek stron­ie buk­machera, który prowadzi swo­je dzi­ała­nia w sposób legal­ny, należy podać wszys­tkie dane, łącznie z numerem PESEL, adresem zamieszka­nia lub numerem kar­ty płat­niczej. Podanie wszys­t­kich tych infor­ma­cji zapew­nia jed­no — kon­trolę. Dla pol­skiego sys­te­mu niemożli­we do zaak­cep­towa­nia była­by sytu­ac­ja, kiedy oby­wa­tele mogli­by obra­cać wirtu­al­ną walutą w grze haz­ardowej, która nie obe­j­mu­je swoim zasięgiem kon­troli przez naczelne władze w kraju.

Co więcej, niewiele osób w Polsce będzie miało możli­wość sko­rzys­ta­nia z ofer­ty typowa­nia w Bit­coinie, gdyż posi­adacze tej wirtu­al­nej walu­cie stanow­ią zde­cy­dowaną mniejs­zość społeczeńst­wa. Kwest­ią dyskusyjną jest również to, czy w przy­pad­ku wygranej buk­mach­er będzie w stanie wypłacić nagrodę. Wyty­powanie zwycięskiej drużyny z kursem 1.5, z wkła­dem 1 Bit­coin, daje wygraną na poziomie pon­ad 300 tysię­cy zło­tych. Wypła­cal­ność buk­macherów w przy­pad­ku tak wyso­kich stawek jest wątpliwa.

co to jest bitcoin

Czy zakłady bukmacherskie za BTC kiedykolwiek zostaną wprowadzone do Polski?

Nie wiado­mo. Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Najbliżej tem­atu wirtu­al­nych walut była For­tu­na, która posi­adała w swo­jej ofer­cie możli­wość typowa­nia, jaki będzie kurs Bit­coina w danym okresie.

Pol­skie zakłady buk­mach­er­skie rozwi­ja­ją się z każdym rok­iem. Do niedaw­na niewyobrażalne było to, aby obstaw­ić zma­gania drużyn esportowych w grach takich jak League of Leg­ends, a jed­nak STS wprowadz­iła taką możli­wość do swo­jej stałej oferty.

Bit­coin jest nową sprawą w Polsce, jak i na świecie. Z każdym rok­iem społeczeńst­wo będzie bardziej przyzwycza­jone do ist­nienia tej wirtu­al­nej walu­ty. Jest możli­wość, że kiedyś nade­jdą cza­sy, gdy wyty­powanie wyniku finału Ligi Mis­trzów będzie możli­we poprzez wpłace­nie czegoś, czego człowiek nie potrafi dotknąć lub zobaczyć.

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.