Ekstraklasa 2021/2022. Gdzie oglądać?

Ekstraklasa 2021/2022. Gdzie oglądać?

Już wkrótce rozpocznie się kole­j­na run­da roz­gry­wek piłkarskiej Ekstrak­lasy. Lid­erem tabeli Ekstrak­lasy jest Lech Poz­nań, który z dorobkiem czter­dzi­es­tu jeden punk­tów i tym samym ma cztery punk­ty przewa­gi nad drugim w tabeli zespołem Pogo­ni Szczecin, który zgro­madz­ił jak dotąd na swoim kon­cie trzy­dzieś­ci sie­dem punk­tów. Na trzec­im miejs­cu jest rewela­cyjny beni­aminek  Rado­mi­ak Radom, która jak do tej pory uzbier­ał trzy­dzieś­ci pięć punk­tów, pokonu­jąc w ostat­niej kole­jce Legię Warsza­wa 3:0. Tyle samo oczek ma czwarty w tabeli Raków Częstochowa.

Beza­pela­cyjnie, najwięk­szym negaty­wnym zaskocze­niem jest właśnie Legia Warsza­wa, który po szes­nas­tu roze­granych meczach ma na kon­cie pięt­naś­cie punk­tów i zaj­mu­je prze­dostat­nie miejsce w tabeli. Ma jed­nak do roze­gra­nia jeden mecz zaległy z Bruk-Bet Niecieczą, który odbędzie się 8 lutego. W dwudzi­estej kole­jce obec­ny mis­trz Pol­s­ki zagra na wyjeździe z Zagłę­biem Lubin. Sprawdź, już ter­az gdzie oglą­dać najbliższe trans­mis­je ekstrak­lasy.

Od kiedy do kiedy trwa i jakie są zasady?

Aktu­al­ny sezon roz­gry­w­ki Ekstrak­lasy trwa od 23 lip­ca bieżącego roku i potr­wa­ją aż do połowy maja przyszłego roku. Mis­trzem kra­ju zosta­je ten zespół, który zdobędzie najwięcej punk­tów w trak­cie trzy­dzi­es­tu ośmiu kole­jek obec­nie trwa­ją­cych roz­gry­wek i tym samym będzie miał pra­wo zagrać w drugiej rundzie kwal­i­fikacji do przyszłego sezonu Ligi Mis­trzów UEFA, Dru­gi i trze­ci zespół naszej ligi będzie mógł zagrać w pier­wszej rundzie kwal­i­fikacji do roz­gry­wek Ligi Kon­fer­encji UEFA, nowych roz­gry­wek klubowych, które pow­stały w następ­nie zmniejszenia roz­gry­wek Ligi Europy UEFA, z czter­dzi­es­tu ośmiu do trzy­dzi­es­tu dwóch zespołów.

Zmiany w regulaminie Ekstraklasy

Doszło do bard­zo istot­nej zmi­any w reg­u­laminie odnośnie spad­kow­iczów z ligi. Wcześniej gdy Ekstrak­lasa liczyła szes­naś­cie drużyn, z ligi została rele­gowana zaled­wie jed­na druży­na. Obec­nie, pow­ięk­szono ligę z szes­nas­tu do osiem­nas­tu drużyn i rele­gowane są aż trzy ostat­nie zespoły roz­gry­wek, które zgro­madz­iły najm­niej punktów.

transmisje ekstraklasy

Fot. Piotr Wytrazek / shutterstock.com

Gdzie oglądać i kto transmituje rozgrywki Ekstraklasy?

Od lutego 2002 roku prawdzi­wy monopol na trans­mi­towanie roz­gry­wek Ekstrak­lasy, ma stac­ja Canal+ Sport. Oprócz pokazy­wa­nia na żywo wszys­t­kich dziewię­ciu meczów Ekstrak­lasy co tydzień,  w każdą niedzielę o 19:30 lub 22:00 jest trans­mi­towany pro­gram Liga+ Extra, w którym prowadzą­cy Krzysztof Marcini­ak i Bar­tosz Gleń wraz z zapros­zony­mi goś­ci. W odcinkach tego pro­gra­mu pojaw­ia­ją się Radosław Maj­dan, Marcin Baszczyńs­ki, Grze­gorz Miel­cars­ki, Tomasz Wieszczy­c­ki i Marek Jóźwiak omaw­ia­ją wszys­tkie najważniejsze momen­ty z każdego spotka­nia najwyższej klasy roz­gry­wkowej w Polsce.

Pomi­mo fali kry­ty­ki jaka spły­wa na prowadzą­cych tego pro­gra­mu, to wciąż jeden z najpop­u­larniejszych i najchęt­niej oglą­danych pro­gramów sportowych w naszej lidze. Tak wiel­ka pop­u­larność spowodowana jest zapewne przez fakt, że przez ostat­nie lata ten pro­gram prowadzili Andrzej Twarows­ki i Tomasz Smokows­ki, którzy na ante­nie wprowadza­li bard­zo luźną i swo­bod­ną atmosferę.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.