Kadar: Dołożymy wszelkich starań, aby Poznań był z nas dumny.

Kadar: Dołożymy wszelkich starań, aby Poznań był z nas dumny.

Przed wtorkowym meczem z Piastem Gli­wice głos wziął obroń­ca Mis­trza Pol­s­ki — Tamas Kadar.

Kon­cen­tru­ję się na grze i na tym, co jest dla mnie najważniejsze- ocenił swo­ją pracę węgier­s­ki zawodnik.

W zeszły piątek Lech Poz­nań prze­grał w Warsza­w­ie z Legią (0:1) na inau­gu­rację starań w fazie finałowej sezonu. Gra Kole­jorza wyglą­dała zde­cy­dowanie lep­iej niż ostat­nio, lecz błędy indy­wid­u­alne zade­cy­dowały, że to lechi­ci opuś­cili Łazienkowską na tar­czach — Obie drużyny ciężko pra­cow­ały, to był wyrów­nany mecz. Mecz w mar­cu roz­gry­wał się w cza­sie, gdy mieliśmy sporo kon­tuzji. Wielu zawod­ników grało będąc na lekach. W Warsza­w­ie zabrakło nam szczęś­cia. Super­puchar w lipcu pokazał, jaki Lech jest moc­ny w star­ci­ach z Legią (3:1). To było nasze prawdzi­we oblicze. Myślę, że w finale Pucharu Pol­s­ki pokaże­my się z podob­nej strony. Ter­az staramy się myśleć o najbliższym meczu. Robimy wszys­tko, żeby ten mecz wygrać. Dołożymy wszel­kich starań, aby Poz­nań był z nas dum­ny — komen­tu­je Kadar.

Tamas Kadar jest nom­i­nal­nym środ­kowym obrońcą, ale tren­er Jan Urban z przy­czyn kadrowych wys­taw­ia go na pozy­cji lewego obroń­cy. Od ode­jś­cia Bar­ry’ego Dou­glasa to Kadar wygry­wa rywal­iza­cję na boku defen­sy­wy z Vladimirem Volkovem — Moja pozy­cją na boisku jest środek obrony, ale ter­az jest taka sytu­ac­ja, że muszę grać na lewej obronie. Przez więk­szość sezonu tam grałem, staram się speł­ni­ać jako piłkarz i będę starał się robić to, co robię najlepiej. Może dostanę swo­ją szan­sę gry na środ­ku. Jeśli to ma być dobre dla drużyny, ja będę zad­owolony — mówi Węgi­er.

tamas kadar

We wtorek o godzinie 18:00 na Inea Sta­dion­ie Lech pode­jmie wicelid­era tabeli Ekstrak­lasy — Pias­ta Gli­wice. Dla gli­wiczan będzie to jed­no z kluc­zowych spotkań w kwestii tytułu Mis­trza Pol­s­ki, a dla lechitów — pier­wszy z sześ­ciu meczów, które muszą wygrać, by myśleć o grze w europe­js­kich pucharach — Gramy u siebie, dlat­ego nie myślimy o porażce. Piast to dobra druży­na, są drudzy w tabeli. My wal­czymy o trzy pun­ty, musimy piąć się tabeli. Mieliśmy wiele kon­tuzji, wielu zawod­ników było chorych, musieliśmy zmieni­ać częs­to skład — może to miało wpływ na naszą grę. Jako obroń­ca staram się robić wszys­tko, aby druży­na nie traciła bramek. Mam nadzieję, że pójdzie nam w następ­nych meczach lep­iej —  oce­nia Kadar.

Wszys­tko wskazu­je na to, że defen­sor Kole­jorza otrzy­ma powołanie od węgier­skiego selekcjon­era Bern­da Stor­c­ka i weźmie udzi­ał w tegorocznych Mis­tr­zost­wach Europy we Francji. Jak przyz­na­je sam zain­tere­sowany, do Euro jeszcze sporo cza­su - Nie myślę o tym. Na razie gram w Lechu Poz­nań. Kon­cen­tru­ję się na tym, co dzieje się w Poz­na­niu. Nie chcę mówić o tym, co będzie po Mis­tr­zost­wach Europy we Francji. Wys­tęp Węgrów będzie to dla mnie szansa. Ja chcę pokazać się z jak najlep­szej strony, a co będzie potem, to zobaczymy — kończy.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.