01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19393dn.-20godz.-19min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kadar: Dołożymy wszelkich starań, aby Poznań był z nas dumny.

Kadar: Dołożymy wszelkich starań, aby Poznań był z nas dumny.

Przed wtorkowym meczem z Piastem Gli­wice głos wziął obroń­ca Mis­trza Pol­s­ki — Tamas Kadar.

Kon­cen­tru­ję się na grze i na tym, co jest dla mnie najważniejsze- ocenił swo­ją pracę węgier­s­ki zawodnik.

W zeszły piątek Lech Poz­nań prze­grał w Warsza­w­ie z Legią (0:1) na inau­gu­rację starań w fazie finałowej sezonu. Gra Kole­jorza wyglą­dała zde­cy­dowanie lep­iej niż ostat­nio, lecz błędy indy­wid­u­alne zade­cy­dowały, że to lechi­ci opuś­cili Łazienkowską na tar­czach — Obie drużyny ciężko pra­cow­ały, to był wyrów­nany mecz. Mecz w mar­cu roz­gry­wał się w cza­sie, gdy mieliśmy sporo kon­tuzji. Wielu zawod­ników grało będąc na lekach. W Warsza­w­ie zabrakło nam szczęś­cia. Super­puchar w lipcu pokazał, jaki Lech jest moc­ny w star­ci­ach z Legią (3:1). To było nasze prawdzi­we oblicze. Myślę, że w finale Pucharu Pol­s­ki pokaże­my się z podob­nej strony. Ter­az staramy się myśleć o najbliższym meczu. Robimy wszys­tko, żeby ten mecz wygrać. Dołożymy wszel­kich starań, aby Poz­nań był z nas dum­ny — komen­tu­je Kadar.

Tamas Kadar jest nom­i­nal­nym środ­kowym obrońcą, ale tren­er Jan Urban z przy­czyn kadrowych wys­taw­ia go na pozy­cji lewego obroń­cy. Od ode­jś­cia Bar­ry’ego Dou­glasa to Kadar wygry­wa rywal­iza­cję na boku defen­sy­wy z Vladimirem Volkovem — Moja pozy­cją na boisku jest środek obrony, ale ter­az jest taka sytu­ac­ja, że muszę grać na lewej obronie. Przez więk­szość sezonu tam grałem, staram się speł­ni­ać jako piłkarz i będę starał się robić to, co robię najlepiej. Może dostanę swo­ją szan­sę gry na środ­ku. Jeśli to ma być dobre dla drużyny, ja będę zad­owolony — mówi Węgi­er.

tamas kadar

We wtorek o godzinie 18:00 na Inea Sta­dion­ie Lech pode­jmie wicelid­era tabeli Ekstrak­lasy — Pias­ta Gli­wice. Dla gli­wiczan będzie to jed­no z kluc­zowych spotkań w kwestii tytułu Mis­trza Pol­s­ki, a dla lechitów — pier­wszy z sześ­ciu meczów, które muszą wygrać, by myśleć o grze w europe­js­kich pucharach — Gramy u siebie, dlat­ego nie myślimy o porażce. Piast to dobra druży­na, są drudzy w tabeli. My wal­czymy o trzy pun­ty, musimy piąć się tabeli. Mieliśmy wiele kon­tuzji, wielu zawod­ników było chorych, musieliśmy zmieni­ać częs­to skład — może to miało wpływ na naszą grę. Jako obroń­ca staram się robić wszys­tko, aby druży­na nie traciła bramek. Mam nadzieję, że pójdzie nam w następ­nych meczach lep­iej —  oce­nia Kadar.

Wszys­tko wskazu­je na to, że defen­sor Kole­jorza otrzy­ma powołanie od węgier­skiego selekcjon­era Bern­da Stor­c­ka i weźmie udzi­ał w tegorocznych Mis­tr­zost­wach Europy we Francji. Jak przyz­na­je sam zain­tere­sowany, do Euro jeszcze sporo cza­su - Nie myślę o tym. Na razie gram w Lechu Poz­nań. Kon­cen­tru­ję się na tym, co dzieje się w Poz­na­niu. Nie chcę mówić o tym, co będzie po Mis­tr­zost­wach Europy we Francji. Wys­tęp Węgrów będzie to dla mnie szansa. Ja chcę pokazać się z jak najlep­szej strony, a co będzie potem, to zobaczymy — kończy.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.