Kamiński: Zamierzamy stworzyć na Bułgarskiej twierdzę!

Kamiński: Zamierzamy stworzyć na Bułgarskiej twierdzę!

W niedziel­nym spotka­niu Lech wygrał z Piastem 4:0. Marcin Kamińs­ki, który w tym meczu był kap­i­tanem drużyny, zapowia­da, że dla zawod­ników najważniejsze są na tę chwilę europe­jskie puchary. 

- Cieszą nas trzy punk­ty i taki start w lidze. Chcieliśmy odbić się po tym ostat­nim spotka­niu i pokazać, że to, co wydarzyło się w Tallinie to był przy­padek. Udało się nam to zro­bić — powiedzi­ał tuż po meczu defen­sor Kolejorza.

Piast nie będzie miło wspom­i­nał wiz­yt przy Buł­garskiej. Pół rok temu gli­wiczanie prze­grali z poz­na­ni­aka­mi również 4:0. W niedziel­nym star­ciu obu drużyn to Lech był siłą domin­u­jącą — Cho­ci­aż Piast nie zaw­iesił nam zbyt wysoko poprzecz­ki to nie poz­wolił nam tak łat­wo strze­lać bramek. Akc­je z głębi pola nam wychodz­iły — sko­men­tował — Piast to druży­na, która nam leży. Cieszy, że wygral­iśmy tak wysoko — dodał.

Lech w min­iony czwartek nie popisał się w Tallinie. Dla piłkarzy była to doskon­ała reha­bil­i­tac­ja za potknię­cie w Estonii. Lechi­ci ze swo­jej szan­sy sko­rzys­tali w 100%. Jed­nak prawdzi­wy sprawdz­ian przed zawod­nika­mi w czwartek — Chcieliśmy pokazać, że chce­my wygrać. Zamierza­my stworzyć twierdzę na Buł­garskiej. Cieszy to, że zaczy­namy sezon dobrze. Poprzed­nie dwa otwar­cia ligi nie były dla nas udane i Legia niepotrzeb­nie nam tak szy­bko zaczęła uciekać. Musimy to potrzy­mać i skupić się na pucharach.

Spotkanie z Lechem sko­men­tował Piotr Brożek, były gracz Wisły Kraków — Dziś Lech pokazał, jakie mamy słaboś­ci. Był lep­szym zespołem, zdobył cztery bram­ki. Pier­wsze 20 min­ut było spoko­jnie. My także mieliśmy swo­je okaz­je do zdoby­cia gola. Dla Lecha był to bard­zo ważny mecz. Warun­ki pogodowe był takie same dla wszys­t­kich, także tutaj nie moż­na szukać żad­nego wytłu­maczenia. Lep­iej się gra, gdy kibice są obec­ni na sta­dion­ie. Wów­czas jest lep­sza atmos­fera — zaz­naczył.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.