Skorża: Spotkają się dwie najlepsze drużyny

Skorża: Spotkają się dwie najlepsze drużyny

W piątkowy wieczór na INEA Sta­dion­ie Lech Poz­nań zmierzy się z warsza­wską Legią o Super­puchar Polski.

Przy Buł­garskiej spotka­ją się mis­trz Pol­s­ki — Lech Poz­nań oraz zdoby­w­ca Pucharu Pol­s­ki — Legia Warsza­wa. - To kap­i­tal­na sprawa, ten mecz w końcu będzie meczem o Super­puchar Pol­s­ki. Spotka­ją się dwie najlep­sze drużyny. W każdym meczu oczeku­ję od moich piłkarzy zaan­gażowa­nia. Gramy z Legia Warsza­wa, więcej mówić nie trze­ba. Chce­my zagrać dla naszych kibiców i dostar­czyć im nową por­cję radoś­ci. Wierzę, że oni nas nie zaw­iodą – przyz­nał tren­er Lecha Poz­nań, Maciej Skorża.

Atmos­fera przed spotkaniem od kilku dni jest gorą­ca. Tren­er oraz piłkarze Legii pod­grze­wa­ją atmos­ferę i zapew­ni­a­ją, że do Poz­na­nia „przy­jadą po swo­je”. Warsza­w­ia­cy cały czas uważa­ją, że to nie Lech zdobył mis­tr­zost­wo w poprzed­nim sezonie, tylko Legia je prze­grała. –Dla mnie nie ma żad­nego znaczenia, co Legia mówi. To była trud­na sytu­ac­ja dla warsza­w­iaków, jed­nak sportową złość i roz­go­rycze­nie moż­na zrozu­mieć. Nas to nie intere­su­je, musimy patrzeć na siebie – zaz­naczył szkole­niowiec. — Ja cały czas pow­tarzam drużynie, że nie może­my być tak dobrzy jak pod koniec ubiegłego sezonu. Musimy być lep­si. Drużyny, które zagra­ją przy Buł­garskiej, będą się dodatkowo mobi­li­zować, ponieważ ich rywalem nie będzie tylko Lech Poz­nań, ale przede wszys­tkim aktu­al­ny mis­trz Pol­s­ki. My ter­az wal­czymy oto, aby obronić tytuł MPdodał.

ejberempire

Latem Kole­jorz pozyskał czterech nowych zawod­ników. Czy któryś z nich ma szan­sę na to, aby wys­tąpić w piątkowym meczu? – Myślę, że bliżej są Ci zawod­ni­cy, którzy grali w naszej lidze, czyli Darek Dud­ka i Marcin Robak. To nie oznacza jed­nak, że Denis i Aziz pojaw­ią się na boisku dopiero we wrześniu. Marcin i Darek na pewno będą mieć łatwiej. Super­puchar to for­ma ostat­niego szli­fu przed meczem w Sara­jew­ie – dodał opiekun Lecha Poznań.

W spotka­niu o Super­puchar na pewno nie zagra­ją Paulus Ara­ju­uri oraz Ger­go Lovrenc­sics. To kiedy wrócą na boisko jest uza­leżnione od prze­biegu reha­bil­i­tacji. – Paulus i Ger­go na pewno nie zagra­ją z Legią. Kiedy wrócą? Wszys­tko zależy od pro­ce­su reha­bil­i­tacji. Nie potrafię pre­cyzyjne tego określić. Paulus ma być gotowy pod koniec miesią­ca, a Ger­go dwa tygod­nie później – przyz­nał szkoleniowiec.

W sobotę Lech roze­gra ostat­ni mecz kon­trol­ny przed wyjaz­dem do Sara­je­wa. Rywalem Lecha będzie Stomil Olsz­tyn. – To będzie mecz dla tych piłkarzy, którzy nie zagra­ją z Legią, piłkarzy rez­er­wowych, którzy grali mniej. Gramy co trzy dni, więc rotac­ja w składzie jest potrzeb­na – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress