Kamiński: Chcemy cieszyć się z naszymi kibiciami tu w Poznaniu

Kamiński: Chcemy cieszyć się z naszymi kibiciami tu w Poznaniu

Już jutro Kole­jorz zain­au­gu­ru­je sezon 2015/2016. Mis­tr­zowie Pol­s­ki pode­jmą u siebie warsza­wską Legię w ramach meczu o Superpuchar

Podopieczni Macie­ja Sko­rży roz­gry­w­ki zaczną od meczu z górnej pół­ki, bo do takich należą spotka­nia Lecha z Legią —  Mecze z Legią są prestiżowe, nie ważne o co gramy, jaka jest stawka to będzie ważne spotkanie. Wyjdziemy w opty­mal­nym składzie, wiemy, że za kil­ka  dni gramy z Sara­jew­em. Jak jesteśmy w ryt­mie mec­zowym to się zgry­wamy, na boisku każdy łapie pewność siebie i do spotka­nia pod­chodz­imy bard­zo poważnie – mówił przed meczem Marcin Kamiński.

- Zain­tere­sowanie tym meczem jest duże. Potrze­bu­je­my wspar­cia naszych kibiców, dla nas ten mecz jest bard­zo ważny. Dzię­ki temu, że to mecz z Legią to doda­je dodatkowe smaczku. 

Po min­ionym sezonie pojaw­iły się komen­tarze, ze to nie Lech wygrał mis­tr­zost­wo, tylko Legia je prze­grała – Prze­ci­wnik przy­jeżdża do mis­trza Pol­s­ki. Ja uważam, że to my zdobyliśmy Mis­tr­zost­wo, a nie Legia je prze­grała. To spotkanie jest ważne dla wszys­t­kich. Chce­my cieszyć się z naszy­mi kibi­ci­a­mi tu w Poznaniu.

Jeżeli jutrze­jszy mecz nie zakończy się w reg­u­laminowym cza­sie, to o zwycięst­wie zade­cy­du­ją rzu­ty karny, a obędzie się bez dogry­w­ki – W ostat­nim cza­sie nie pra­cow­al­iśmy nad rzu­ta­mi karny­mi. Nie pod­chodzil­iśmy do spotka­nia tak, żeby zakończyło się ono remisem. Chce­my wygrać w 90 min­u­tach. Jeśli będą rzu­ty karne, to oczy­wiś­cie do niego pode­jdę ­– twierdzi Kamyk.

Kole­jorz do sezonu przy­go­towywał się w Gniewinie, gdzie roze­grał cztery spotka­nia sparingowe -Prz­er­wa nie była na tyle dłu­ga, żeby zapom­nieć o tym, nad czym pra­cow­al­iśmy od tylu miesię­cy. Dużo pra­cow­al­iśmy, zagral­iśmy sparin­gi i to nas czym pra­cow­al­iśmy na pewno nie poszło w las. Ter­az chce­my nad nimi pra­cow­ać. Są jed­nak rez­er­wy, cały czas staramy się nad tym pracujemy. 

Wiele mówiło się o ewen­tu­al­nym trans­ferze Kamińskiego, jed­nak póki co, tem­atu nie ma – W tym momen­cie nic się nie dzieje, na pewno jest to dla mnie dobre. Przez 10 dni, 14 czeka­ją nas ważne spotka­nia. Sku­pi­am się cały czas na tym, co jest w Lechu. Chcę być z zespołem i mu poma­gać. Cały czas tu jestem, nigdzie nie odszedłem i nie mogę być myślą gdzie indziej – przyz­na­je stoper.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress