06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.21godz.3min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kibice i Kolejorz Mocni Razem

Kibice i Kolejorz Mocni Razem

Już w niedzielę o 15:30 piłkarze Lecha Poz­nań wybieg­ną na murawę przy uli­cy Buł­garskiej, by kon­tyn­uować zma­gania w Ekstrak­lasie. Na tydzień przed wznowie­niem roz­gry­wek KKS Lech Poz­nań opub­likował spot zachę­ca­ją­cy wszys­t­kich do przy­by­cia na INEA Stadion. 

- Bo to trady­c­ja, dobra zabawa, bo Lech Poz­nań to duma Wielkopol­s­ki, a my się nigdy nie pod­da­je­my — słyszymy od jed­nego z bohaterów zapowiedzi sezonu.

Przez jeden dzień nowy spot w Internecie obe­jrza­ło pon­ad sto tysię­cy osób! Myśl prze­wod­nia? #Moc­ni­RAZEM.

Dlaczego pojaw­ia­cie się przy Buł­garskiej? Dla jed­nych to trady­c­ja przekazy­wana z pokole­nia na pokole­nie. Dla innych — wyraz region­al­nej tożsamoś­ci. Jeszcze inni kibice przy­chodzą na sta­dion, bo dla nich to for­ma roz­gry­w­ki. To właśnie różnorod­ność Niebiesko-Białych kibiców stała się główną ideą fil­mu, który może­cie obe­jrzeć poniżej.

- Tworząc nowy spot chcieliśmy pokazać przede wszys­tkim, że kibice Kole­jorza to oso­by w różnym wieku, zarówno kobi­ety, jak i mężczyźni z różnych grup zawodowych i społecznych — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik Dzi­ału Pro­mocji i Reklamy Lecha Poz­nań. Mimo tych różnic, wszyscy mamy jeden wspól­ny mianown­ik, jakim jest Lech Poz­nań. Tę ideę odzwier­cied­la hasło Moc­ni Razem, które zade­bi­u­towało w 2015 roku, i o których chce­my przy­pom­nieć nowym filmem — dodaje.

Spot przy­pom­i­na bard­zo ważne wydarzenia z życia klubu, które miały miejsce w bliskiej his­torii — zdoby­cie Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki czy dzi­ałal­ność KKS Lech Poz­nań w obszarze szkole­nia młodzieży. W filmie moż­na także zobaczyć odwoła­nia do his­torii Wielkopol­s­ki i regionu. Pomysło­daw­cy zwró­cili także uwagę na to, co bard­zo ważne przy Buł­garskiej. Chodzi oczy­wiś­cie o kibiców Kole­jorza, ich efek­townych oprawach.

W spocie powró­cono do kon­tyn­uowa­nia hasła #Moc­ni­Razem, które zade­bi­u­towało na INEA Sta­dion­ie w 2015 roku, kiedy odsłonię­to Tablice Zasad Lecha Poz­nań, które prezen­tu­je najważniejsze wartoś­ci mis­trza Polski.

- Tabli­ca Zasad i bill­boardy, zapowiada­jące strate­gię Moc­ni Razem sku­pi­ały się na piłkarzach, którzy pojaw­ili się na plakat­ach w przestrzeni miejskiej oraz składali swo­je pod­pisy na Tabl­i­cy. Tym razem postanow­iliśmy skon­cen­trować się na kibi­cach. Film ma pod­grzać atmos­ferę przed pier­wszym meczem rundy wiosen­nej Ekstrak­lasy i przy­pom­nieć wszys­tkim wspier­a­ją­cym Lecha Poz­nań jak wielkie znacze­nie dla drużyny ma wspól­ny dop­ing i wspar­cie z try­bun – pod­sumowu­je Woj­ciech Terpiłowski.

źródło: infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.