Lech — Zagłębie: Sportowa złość

Lech — Zagłębie: Sportowa złość

Powiedzieć, że przy­go­da Lecha z Pucharem Pol­s­ki zakończyła się fatal­nie, to jak­by nic nie powiedzieć. Ter­az podopieczni Nena­da Bjel­i­cy mają szan­sę odkupić winy..

W sobot­ni wieczór Lech pode­jmie na włas­nym sta­dion­ie Zagłę­bie Lubin. Ostat­nie dwa spotka­nia między tymi ekipa­mi przyjęły dość przewrot­ny obrót — dwukrot­nie wygry­wali przy­jezd­ni. Choć w obu spotka­ni­ach padło łącznie 5 bramek, to w jutrze­jszym meczu będzie mógł zagrać tylko jeden ze strzel­ców, mowa o Fil­ip­ie Starzyńskim, który 24 lip­ca zeszłego roku trafił do siat­ki pros­to z rzu­tu wol­nego. Zagłę­bie wygrało wtedy 2:0, a kil­ka miesię­cy później, 25 listopa­da, Lech wziął rewanż wygry­wa­jąc na tere­nie rywala 3:0.

Obec­nie obie drużyny wyda­ją się być w zupełnie odmi­en­nej sytu­acji, moż­na powiedzieć, że wręcz sko­pi­owanej z poprzed­niego sezonu. Wtedy też to Miedziowi zan­otowali o wiele lep­szy start sezonu od Lechitów, mimo to zakończyli go marnie. Tym razem znów, przy­na­jm­niej począt­ki wyda­ją się być podob­ne. Z tą różnicą, że druży­na z Lubi­na gra wyra­chowanie, przez długie momen­ty meczu nie pokazu­jąc nic spec­jal­nego. Zawsze potrafią jed­nak znaleźć sposób na sfor­sowanie defen­sy­wy rywala. Mają to co najbardziej chy­ba obec­nie kule­je w Lechu — skuteczność.

Nenad Bjel­i­ca wypowiedzi­ał się zresztą o najbliższym rywalu: — Druży­na się nie zmieniła, ale zmieni­a­ją sys­tem, gra­ją zupełnie inaczej. Cią­gle to ten sam tren­er, wiemy również że ostat­ni rok bard­zo dobrze rozpoczęli i ter­az tez jest podob­nie, ale jak powiedzi­ałem kil­ka razy wszys­tko zależy od nas. Jeśli nie mamy kon­cen­tracji to każdy może z nami wygrać. My również mamy szan­sę wygrać z każdym, jeżeli gramy na odpowied­nim poziomie. To dobrze, że mamy szy­bko okazję do rehabilitacji.

Sobot­ni mecz może być niezwyk­le ciekawy z jeszcze jed­nego powodu. Skutecznoś­ci nie moż­na odmówić sna­jper­om jed­nego i drugiego zespołu. Znakomi­cie do zespołów wprowadzili się Chris­t­ian Gytkjær oraz Jakub Świer­c­zok. Strze­la­ją bez wzglę­du na to, czy gra­ją od początku, czy wchodzą z ław­ki. Obaj mimo krótkiego stażu, mają już na kon­cie duble­ty. Czy będziemy świad­ka­mi strzelaniny?

Niewąt­pli­wie jed­nym z prob­lemów Lecha do tej pory była duża rotac­ja. Zawod­ni­cy nie mieli cza­su się zgrać, a w wielu meczach linia obrony wyglą­dała zupełnie inaczej niż w poprzed­nich. Pewny­mi posta­ci­a­mi byli co praw­da Gum­ny i Kostewycz, nato­mi­ast jeśli chodzi o obsadę środ­ka obrony, tutaj trud­no stwierdz­ić, jaki­mi kry­te­ri­a­mi kierował się tren­er Lechitów. Sam jed­nak twierdzi, że obec­nie będzie wyglą­dało to inaczej: — Mieliśmy ter­az czas gdzie każdy miał szanse do gry. Ter­az, kiedy nie będziemy grali co 3 dni, nie będzie potrze­by rotacji. Piłkarze, którzy prezen­tu­ją się lep­iej dostaną więcej szans.

Nato­mi­ast na kon­fer­encji pra­sowej po ostat­nim meczu Zagłębia, tren­er Piotr Stokowiec tak oto odniósł się do sobot­niego star­cia: — Lech będzie chci­ał się odgryźć, nie jest drużyną, która przy­wykła do porażek. My mamy jed­nak swój plan i chce­my go zre­al­i­zować w Poznaniu.

Tym planem jest zapewne nowy sys­tem, o którym wspom­ni­ał Nenad Bjel­i­ca. Zagłę­bie zaczęło grać trze­ma obroń­ca­mi z wysoko wysunię­ty­mi wahadłowy­mi i póki co pomysł ten speł­nia swo­ją rolę. Fan­tasty­czny mecz z Jagiel­lonią zagrał Sasa Bal­ić, Czarnogórzec jed­nak nie mógł dokończyć meczu ze wzglę­du na kontuzje.

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.