01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.7godz.23min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech zainteresowany Bartłomiejem Pawłowskim

bartlomiej pawlowskiLech Poz­nań jest zain­tere­sowany sprowadze­niem na Buł­garską Bartłomie­ja Pawłowskiego — infor­mu­je “Przegląd Sportowy”. W wyś­cig po wypoży­c­zonego z Jagiel­lonii do Widze­wa piłkarza ma jed­nak rywali — Legię i Herthę.

Zdaniem dzi­en­ni­ka Pawłows­ki jest w kręgu wyse­lekcjonowanych przez Mar­iusza Ruma­ka zawod­ników, których ten latem chci­ałbym sprowadz­ić do Lecha. Lewoskrzy­dłowy piłkarz wios­ną zdobył cztery bram­ki dla Widze­wa, który ma pra­wo pier­wokupu zawod­ni­ka z Jagiel­lonii. Kwo­ta jaką Łodzian­ie musieli­by zapłacić za piłkarza to 200 tys. złotych.

Lech jest zain­tere­sowany sprowadze­niem skrzy­dłowego tym bardziej, że niez­nana jest przyszłość Alek­san­dara Tonewa, a także ewen­tu­al­ny transfe do Poz­na­nia Szy­mona Pawłowskiego. Ten dru­gi od dłuższego cza­su otrzy­mu­je ofer­ty gry w stol­i­cy Wielkopol­s­ki, ale jest zain­tere­sowany wyjaz­dem zagranicę i czeka na ofer­ty z zachodu.

Bartłomiej Pawłows­ki był już na tes­tach w Lechu Poz­nań w mar­cu 2010 roku. Piłkar­zowi przyglą­dał się wów­czas Marek Ślędz. Na trans­fer zawod­ni­ka z Akademii Piłkarskiej Remes jed­nak się nie zdecydowano.

- Jest to zawod­nik, który reg­u­larnie wys­tępu­je w reprezen­tacji Pol­s­ki do lat 18. Wys­tępu­je na pozy­cji prawego pomoc­ni­ka. Jest szy­b­ki, prze­bo­jowy, charak­terystyką gry przy­pom­i­na trochę Sławka Peszko. Przy odpowied­nim dal­szym roz­wo­ju, mógł­by być dla niego ciekawą alter­naty­wą - mówił wów­czas Śledź.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.