Lechici na Euro we Francji – podsumowanie

Lechici na Euro we Francji – podsumowanie

Mis­tr­zostw Europy we Francji przeszły do his­torii, więc czas najwyższy aby pod­jąć się pod­sumowań i wniosków po turnieju. Kibiców Kole­jorza najbardziej będą intere­sowały na pewno statysty­ki zawod­ników, którzy wys­tąpili na fran­cus­kich boiskach reprezen­tu­jąc bar­wy Lecha Poznań.

Pisać o tym należy w cza­sie przeszłym, gdyż piłkarze Ci, noszą­cy tryko­ty kadry Węgi­er na Euro, odpadli z niego już 26 czer­w­ca. Ulegli wtedy świet­nym Bel­gom, aż 0:4 (zobacz: https://sporticos.com/pl/2016–06-26/207371-mecz-wegry-vs-belgia)

obraz2

Gergő Lovrenc­sics oraz Tamás Kádár – tak oczy­wiś­cie brzmi­ały imiona i nazwiska dwóch Węgrów, którzy god­nie reprezen­towali klub z Poz­na­nia na kończą­cych się już mis­tr­zost­wach. Pier­wszy z nich pojaw­ił się na boisku dopiero w trzec­im meczu grupowym z Por­tu­gal­ią z powodu wcześniejszej kon­tuzji kolana. W 83 min­u­cie meczu nie wyróż­ni­a­jąc się niczym spec­jal­nym ani nie popeł­ni­a­jąc też więk­szych błędów został zmieniony przez Zoltana Stiebera. W trud­nym dla Węgrów meczu z Bel­gią roze­grał mecz w pełnym wymi­arze czasowym.

Gra­ją­cy na pozy­c­jach lewego i prawego pomoc­ni­ka zawod­nik roze­grał na Euro łącznie 173 min­u­ty, odd­ał 5 strza­łów na bramkę w tym 2 celne. Wykon­ał 55 podań do kolegów z drużyny, z czego 46 było cel­nych (84%-owa skuteczność). Został sfaulowany jed­nokrot­nie a sam uciekał się do nieprzepisowego zachowa­nia 3 razy.

Jego jeszcze do niedawana klubowy kole­ga Tamás Kádár (Lovrenc­sics od lip­ca stał się wol­nym zawod­nikiem po nieprzedłuża­niu kon­trak­tu z Lechem Poz­nań) ode­grał bardziej kluc­zową rolę w meczach kadry Stor­c­ka – selekcjon­era Węgrów. Na 4 mecze reprezen­tacji opuś­cił tylko jeden – z Por­tu­gal­ią. W pozostałych spotka­ni­ach zagrał w pełnym wymi­arze czasowym.

Piłkarz gra­ją­cy dla drużyny Lecha na środ­ku obrony jak się okazu­je potrafi radz­ić sobie przyz­woicie również na jej lewym boku. Mając naprze­ci­wko siebie takich zawod­ników jak Mertens, Car­ras­co czy Harnik nie odstawał zbyt bard­zo od nich umiejęt­noś­ci­a­mi i potrafił wygry­wać poje­dyn­ki „jeden na jeden”. Na turnieju roze­grał łącznie 270 min­ut. Na bramkę uderzał dwukrot­nie, z czego jeden strzał był niecel­ny a dru­gi zablokowany. Próbował obsłużyć kolegów z drużyny poda­ni­a­mi 197 razy z czego 175 z nich doszło do celu (skuteczność na poziomie 89%). Popełnił 8 fauli i dwukrot­nie ujrzał żółtą kartkę a sam został sfaulowany cztery razy.

Tak oto wyglą­da telegraficzne statysty­czne pod­sumowanie reprezen­tan­tów Lecha Poz­nań na Euro. Szko­da, że Gergő pożeg­nał się już z Kole­jorzem po 4‑letniej przy­godzie. Wierzymy nato­mi­ast głęboko w to, że Tamás mimo napły­wa­ją­cych ofert z innych drużyn (potenc­jal­nie lep­szych) zde­cy­du­je się na dłużej zostać przy Bułgarskiej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress