03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.17godz.0min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Majewski: Musimy być skoncentrowani na swoim celu

Majewski: Musimy być skoncentrowani na swoim celu

W meczu 30. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy podopieczni Nena­da Bjel­i­cy staną przed szan­są na awans na pozy­cję ligowego lid­era. By tak się stało Lech musi pokon­ać na INEA Sta­dion­ie Górnik Zabrze, a Jagiel­lonia zgu­bić punk­ty w spotka­niu z Wisłą Płock.  — Na razie nasza sytu­ac­ja wyglą­da fajnie, ale jest jeszcze jeden mecz i moż­na ją polep­szyć. Ważne, że prz­er­wal­iśmy passę bez zwycięstw w meczach wyjaz­dowych - pod­kreśla pomoc­nik Kole­jorza, Radosław Majewski.

Poniedzi­ałkowe zwycięst­wo nad Wisłą Kraków poz­woliło Poz­na­ni­akom wskoczyć na drugą pozy­cję w tabeli — udało się wyko­rzys­tać potknię­cia zarówno lid­eru­jącej Jagiel­lonii jak i ustępu­jącej jej Legii Warsza­wa.  — Jeżeli chodzi o nas to stal­iśmy się prawdzi­wą drużyną. Każdy potrafi każde­mu powiedzieć dobre słowo — to budu­je i scala zespół. W ostat­nim cza­sie jesteśmy pewniejsi siebie- jesteśmy na fali. Przed nami jeszcze waż­na dro­ga — cały czas musimy być skon­cen­trowani na swoim celu - oce­nia tę sytu­ację pop­u­larny “Maja”. — Według mnie to mecz ze Śląskiem zbu­dował drużynę, bo wtedy udało nam się odbu­dować i zwyciężyć w ostat­nich min­u­tach. Czułem wtedy wewnętrzną potrze­bę wejś­cia na boisko, ale widzi­ałem, że chłopa­ki są w gazie - mówi.

Pomi­mo tego, że sezon powoli zbliża się ku koń­cowi to po lechi­tach widać, że są na wysokim poziomie jeśli chodzi o przy­go­towanie fizy­czne. Domin­u­ją w tym aspekcie nad rywala­mi, co szczegól­nie zauważalne jest w ostat­nich min­u­tach meczów. — Jeżeli chodzi o przy­go­towanie to pod­czas tego okre­su przy­go­towaw­czego mieliśmy takie samo jak poprzed­niej zimy. Na wyższy poziom wprowadz­iła nas jed­ność — bycie drużyną — a jest to kluc­zowe na dłuższą metę. Widać w meczach, ze jesteśmy dobrze przy­go­towani fizy­cznie - komen­tu­je Majewski.

Ekipa Górni­ka Zabrze po fenom­e­nal­nej jesieni nieco obniżyła swo­je notowa­nia na wios­nę. Warto jed­nak zaz­naczyć, że tegoroczny beni­aminek Lot­to Ekstrak­lasy nadal wal­czy z Legią o awans do finału Pucharu Pol­s­ki oraz o udzi­ał w europe­js­kich pucharach. Druży­na prowad­zona przez Marci­na Brosza imponu­je walecznoś­cią — a warto wspom­nieć, że w składzie górni­ka domin­u­ją młodzi zawod­ni­cy. — Górnik ma dobre stałe frag­men­ty gry — to pokazu­je, ze tak naprawdę mogą do nas przy­jechać i się na to nastaw­ić. W ich meczu z Legią nie dali się stłam­sić rywalom. Jed­nak w każdym meczu patrzymy na siebie — nie pod­chodzę do tego, żeby bard­zo anal­i­zować prze­ci­wni­ka - oce­nia sobot­niego rywala pomocnik.

Jak te słowa zwery­fiku­je boisko?  W Poz­na­niu szyku­je się prawdzi­wa piłkars­ka ucz­ta oraz wspani­ała frek­wenc­ja, ponieważ bile­ty nabyło już pon­ad 35 tysię­cy fanów Niebiesko-Białej Loko­mo­ty­wy. Pier­wszy gwiz­dek sędziego Bar­tosza Frankowskiego zabrz­mi przy Buł­garskiej o godzinie 18:00.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.