01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.8min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Mielcarski znów krytykuje Lecha. “Nie podoba mi się środek pola”

lech konferencja historiaDo ostrej wymi­any zdań pomiędzy Mar­iuszem Rumakiem a Grze­gorzem Miel­carskim doszło w pro­gramie Lidze+ Extra. Ekspert Canal+ podtrzy­mał swo­je zdanie doty­czące Lecha Poz­nań i braku sty­lu w tej drużynie.

- Lech zaraz praw­dopodob­nie będzie grał w pucharach i nie chcę, żeby znów pojaw­iło się rozczarowanie. Dlat­ego dzisi­aj mówimy o Lechu. Być może to pomoże w zrozu­mie­niu błędów popeł­ni­anych przez tę drużynę — mówił Mielcarski.

W jego opinii najwięk­szym prob­le­mem Lecha jest w tym momen­cie gra tego zespołu w środ­ku pola. — Trał­ka i Muraws­ki to moc­ne nazwiska i powin­ny dawać drużynie więcej. Łukasz drepcze w środ­ku pola. Może go trochę to urazi, ale tak jest - pod­kreśla były piłkarz. — Nie podo­ba mi się ustaw­ie­nie w środ­ku pola. Mamy tam dwóch zawod­ników o takiej samej charak­terystyce. Obaj nie mają dry­blin­gu, nie potrafią stworzyć przewa­gi pod bramką rywala, a obroń­cy ich nie wypy­cha­ją do przo­du. Dzi­ało­by się tak, gdy­by Kamińs­ki i Wołąkiewicz wychodzili ofen­sy­wnie do przo­du, a tak środ­kowi pomoc­ni­cy swo­ją grą się dublu­ją — kontynuował.

Miel­cars­ki w pro­gramie zaprezen­tował anal­izę wideo z najwięk­szy­mi błę­da­mi Lecha — Nie wiem ile cza­su potrze­ba Rumakowi, aby jego zespół miał jak­iś styl — pytał. — Prob­le­mem Lecha jest to, że to druży­na indy­wid­u­al­noś­cią, a nie kolek­tyw. Taki jak Korona, z której gdy­byśmy wyjęli Vukovi­cia, to nadal będzie grała tak samo. W Lechu decy­du­ją indy­wid­u­al­noś­ci, a co więcej one nie potrafią utrzy­mać wysok­iej formy w dłuższym okre­sie cza­su — mówił ekspert.

Duże słowa podz­iękowa­nia, zdaniem Miel­carskiego, należą się ze strony Lecha po ostat­nim meczu Bucha­likowi. — Zro­bił karnego i wpuś­cił bramkę, która nie powin­na paść. Lech grał słabo, choć kuri­ozal­nie w drugiej połowie lep­iej. W pier­wszej nie padały tak głupie bram­ki, dlat­ego pozornie wyda­je się, że była lep­sza - tłu­maczył były piłkarz i reprezen­tant Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.